הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
מקהלת קול ציון לגולה
מבצעים


האזינו לשירי מקהלת קול ציון לגולה ברדיו זמרשת
שירים שביצעו

1. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. אורי (עוד אזכור היית ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
12. איל בן קרניים (הו דודי הוא גיבור ציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. אנחנו המעט (היד אדוניי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
25. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
31. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. בארצנו אור וזיו (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
34. בואה דודי (לילה יורד על הפתחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
37. בית פה נבנה (בית פה נבנה, האח!) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. בני, תורתי אל תשכח (בני, תורתי אל תשכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. גבעת יערים (פאר הגבעות, על נס הרומי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
48. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. דור נפלא בארץ (דור נפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. הודו לאדוניי בכינור (הודו לאדוניי בכינור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. הורה (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
60. היטיבו נגן בתרועה (היטיבו נגן בתרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
69. הפינג'אן (הרוח נושבת קרירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
71. השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
76. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. ושילחתי אש (ושילחתי אש) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
87. זכור אב (זכור אב) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
90. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. חג הגז (שישו שמחו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. חג פורים הנה זה בא (חג פורים הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. יום זה מכובד (לחן שיוחס למשה שניאור) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. יום שבתון אין לשכוח (יום שבתון אין לשכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
107. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. כביש (פנו דרך סולו מסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
111. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
118. לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. לחג האסיף (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
122. לכה דודי (לחן וינבר) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. למען ציון לא אחשה (לחן חיים אלכסנדר) (למען ציון לא אחשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. לראש השנה (בפרוס חגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. לראש השנה (שנה הולכת) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. מה דודך מדוד (מה דודך מדוד היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. מה טובו (לחן לבנדובסקי 2) (מה טובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. מה טובו (לחן לברי) (מה טובו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
140. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
141. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
143. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
144. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
145. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
147. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
148. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
149. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
152. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
153. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
154. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
155. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
160. עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
161. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. עוד לדור יסופר (עוד לדור יסופר על גבורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
163. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
165. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
167. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
170. על נהרות בבל (לחן אהרונוביץ) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. עלו זה בנגב (עלו זה בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
174. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
175. עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
176. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
177. פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
181. צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
183. קול מההרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
184. קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. ראי אדמה (ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
188. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
189. שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
190. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
191. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
192. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
193. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
194. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
195. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
196. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
198. שיר הגמל (גמל גמלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
200. שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
203. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
204. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
205. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
206. שיר הנודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
207. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
208. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
212. שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
213. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
215. שיר לאדמה (אור השמש אך יופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
216. שיר ליום ישראל (אל צוקי הגליל וערבות המישור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
217. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
218. שיר לצבר (צמח פלא שם צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
219. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
220. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
221. שיר עשור (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
222. שיר עשור לישראל (עמוד העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
223. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד ) קובץ להאזנה - בדף השיר
224. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
225. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
226. שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
227. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
228. שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
230. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
232. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
234. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
237. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר