הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
מקהלות


יצירות שנכתבו/עובדו למקהלות.
האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אביב (לחן זהבי) (אביב, אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אגלי טל (אגלי טל ירעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אדון עולם (לחן לבנדובסקי 2) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אוי אתה אילן מופלא (הוי אתה אילן מופלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אוירדיקה (באופל יער שקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אומן ושוליה (למסגר אומן שוליה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אח, בנה הגליל (לחן זעירא) (בלילה בסאון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  איויתיך (בת ציון אהבך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  אל ספוד (אל ספוד אל בכות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  אם כינרת (ניע נוע עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 34.  אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי 1) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) (אנוש כחציר ימיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  אנחנו (נבנה ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  אנחנו המעט (היד אדוניי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  אסיף וסוכות () קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  ארץ ישראל (לחן גרינשפון) (ואף על פי כן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 54.  אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 58.  את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  באופל ליל (באופל ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  בארצנו אור וזיו (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  בבית ספרנו (בבית ספרנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 69.  בחורי לאן תיסע (בחורי לאן תיסע)
 70.  בחיוכים של נועם (בחיוכים של נועם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 71.  ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  בין העצים הירקרקים (לחן אלמן) (בין העצים הירקרקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  בית חרושת (גלגלים על צירים וצירים לרצועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  ביתנו ייבנה (בלי חת ובלי מורא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  במקומותינו יש בית דין (תרגום אלתרמן) (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  בנות עלינה (ערב כבר ירד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  בעדן ילדים (יש מקום בעדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 84.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  ברוך אל עליון (ברוך אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  ברכת הנהנין (האל ברכנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 89.  ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי) (צלצל רז אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 92.  גדוד בעיר (לחן אנגל) (כל הרחובות אז רעמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 98.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  דין דן (היה הייתה צבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 101.  דני גיבור (לחן למפל) (אמא אמרה לי דני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  דרום אורל (את ארצי את ערבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 103.  דרור יקרא (לחן תימני) (דרור יקרא לבן עם בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  דרכו עוז (לבשו עוז! דרכו עוז! לעזרת העם!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  האביב הולך ובא (האביב הולך ובא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  האווזים (האווזים הולכים יחפים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 107.  האורות הרכרכים (האורות הרכרכים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  האזינו לקולנו (דון דון דון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  האמנם (האמנם לא אקצור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  האנקורים (בוקר בוקר אל פתחי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 111.  הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 112.  הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  הבו לבנים (הבו לבנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 114.  הבו לנו יין (הבו לנו יין יין, לא שתינו עוד עדיין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 115.  הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 116.  הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 117.  ההד (האח יפית הד כה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 118.  הודו לשולטן (הודו לשולטן יתהלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  הוי חוסי נא (הוי חוסי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  הוי כר הדשא (הוי כר הדשא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 121.  הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 123.  הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 124.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 125.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 126.  החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 127.  החתול על הגג (בבקתה על הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 128.  הט אוזן (הט אוזן והקשב לקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 129.  הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 130.  הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 131.  הידעו הדמעות (הידעו הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 132.  היה בארץ מלך (מפי אבי שמעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 133.  היו לילות (היו לילות, אני אותם זוכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 134.  היורה (גשם גשם משמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 135.  היש כעוללי (לחן קרצ'בסקי) (היש כעוללי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 136.  הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 137.  הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 138.  הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 139.  הללויה (הללו הללו הללו הללו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 140.  הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 141.  הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 142.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 143.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 144.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 145.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 146.  המחברת (מה רוגזת מה כועסת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 147.  המרסייז (נלך בנים של המולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 148.  הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 149.  הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 150.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 151.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 152.  הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 153.  הנחל בעמק (הנחל בעמק בעצב יזרום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 154.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 155.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 156.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 157.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 158.  העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 159.  העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 160.  העמק הוא חלום (העמק הוא חלום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 161.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 162.  הפעמונית (כך פעמונית בגיא תרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 163.  הצבי ישראל (הצבי ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 164.  הציפורים הקטנות (ציפורי שיר קטנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 165.  הציפורת (הציפורת סלסלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 166.  הצפרדעונת קוואקיה (לחן דאוס) (בביצה על קצה אייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 167.  הקיץ עבר (בואו רעיי הקיץ עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 168.  הקרב האחרון (רוח אט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 169.  הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 170.  הרשי נא לי (הרשי נא לי ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 171.  השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 172.  השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 173.  השיבנו (לחן לבנדובסקי 1) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 174.  התרגעות (אם יש אי שם רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 175.  התשמעי (התשמעי צליל כסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 176.  וביום השבת (לחן 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 177.  ובנו בתים (ובנו בתים וישבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 178.  ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 179.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 180.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 181.  והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 182.  ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 183.  ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 184.  ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 185.  וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 186.  וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 187.  ושאבתם מים (לחן עמירן - הלחן המוכר) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 188.  ושאבתם מים (לחן עמירן - לחן מוקדם) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 189.  ותחזינה עינינו (לחן ניסן כהן מלמד) (ותחזינה עינינו בשובך לציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 190.  זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 191.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 192.  זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 193.  זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 194.  זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 195.  זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 196.  זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 197.  זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 198.  זמר לספינה (שקיעה נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 199.  זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 200.  חג (לחן אנגל) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 201.  חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 202.  חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 203.  חג היום, חג הפרחים (חג היום, חג היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 204.  חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 205.  חד גדיא (לחן לא ידוע 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 206.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 207.  חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 208.  חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 209.  חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 210.  חזק לב (אם איד כמו סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 211.  חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 212.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 213.  חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
 214.  חצץ (הרי ישימון צחיח סלע וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 215.  טהורים יאבדו בלא יומם (טהורים יאבדו בלא יומם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 216.  יבוא דודי (בוא דודי נצא השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 217.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 218.  יופססה (פעם אחת בחור יצא אל המושבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 219.  ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 220.  יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 221.  יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 222.  יצאו הבנות (יצאו הבנות חולל בכר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 223.  ירדה השבת (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 224.  ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 225.  יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 226.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 227.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 228.  כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 229.  כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 230.  כולה שלי (מן היום בו נקראתי לפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 231.  כולנו אח (לחן נסימוב) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 232.  כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 233.  כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן עממי) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 234.  כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 235.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 236.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 237.  כי רד היום (כי רד היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 238.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 239.  כינרת (בלחן האור וברטט היופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 240.  כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 241.  כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 242.  כן בקודש חזיתיך (כן בקודש חזיתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 243.  כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 244.  כפינו נישא (כפינו נישא אל מרום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 245.  לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 246.  לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 247.  לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 248.  ליאור (ליאור הלוא נביט לוורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 249.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 250.  לילה (אויה לב זה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 251.  לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 252.  לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 253.  לכבוד החנוכה (לחן עממי חסידי) (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 254.  לכה דודי (לחן וינבר) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 255.  לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 256.  לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 257.  למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 258.  למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 259.  למרות הכול (למרות הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 260.  למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
 261.  לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 262.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 263.  לסדנה (שיר לסדנה אשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 264.  לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 265.  מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 266.  מדורות הדליקו (לחן סקרלטי) (מדורות הדליקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 267.  מדינת ישראל (לחן נרדי) (מדינה מדינה לעמי הנודד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 268.  מה במהרה (מה במהרה נגוזו חלפו שמחותינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 269.  מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 270.  מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 271.  מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 272.  מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 273.  מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 274.  מה יפית האביב (מה יפית האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 275.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 276.  מולדתי ארץ כנען (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 277.  מולדתי ארץ כנען (לחן רפפורט) (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
 278.  מזמור לדוד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 279.  מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 280.  מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 281.  מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 282.  מחמד לבבי (התכלא ציפור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 283.  מי זורע מי קוצר (מי זורע מי קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 284.  מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 285.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 286.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 287.  מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 288.  מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 289.  מינואט (הבה זקן ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 290.  מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 291.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 292.  ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 293.  מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 294.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 295.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 296.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 297.  מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 298.  מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 299.  מקהלת העבדים (אברותיך הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 300.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 301.  משאת נפשי (הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 302.  משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 303.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 304.  נא הגידי יפתי (נא הגידי יפתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 305.  נבכי תהום דגון בקע (נבכי תהום דגון בקע)
 306.  נדודים (לילה לילה אפן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 307.  נדנדה (נד נד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 308.  נוגה זרוע (נוגה זרוע על תלם המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 309.  נומי בת המים (נומי נומי בת המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 310.  נטה היום (נטה היום בא ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 311.  נטעתי עץ (נטעתי עץ בתל אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 312.  ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 313.  ניצני שלום (יצמח שלום רב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 314.  נס חנוכה (ראו הנה פה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 315.  נעלזה ונשמחה (נעלזה ונשמחה נצאה במחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 316.  נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 317.  נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 318.  נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 319.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 320.  נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 321.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 322.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום נבט) (נרותיי הזעירים אורכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 323.  סביבון (זים זים זים ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 324.  סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 325.  סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 326.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 327.  סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 328.  סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 329.  סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 330.  סעי יונה (לחן עממי תימני 1) (סעי יונה ושמעיני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 331.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 332.  סתר חיק אלוה (סתר חיק אלוה)
 333.  עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 334.  עגבניה (הוי, הוי, הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 335.  עד אור הבוקר (עד אור הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 336.  עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 337.  עדרים (עדרים יצאו לאחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 338.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 339.  עורה ישראל (עורה, עורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 340.  עורו נא אחים (עורו נא אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 341.  עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 342.  עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 343.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 344.  על גבעות שיח' אברק (אדמה אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 345.  על האגם (על האגם בתכלת הרוגעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 346.  על הגורן (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 347.  על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 348.  על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 349.  על הסלע (על הסלע הך הך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 350.  על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 351.  על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 352.  על השדות הרחבים (על השדות הרחבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 353.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 354.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 355.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 356.  על נהרות בבל (לחן קופרסמית) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 357.  עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 358.  עלי באר (לחן נרדי) (עלי באר עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 359.  עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 360.  עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 361.  עליכם שלום (עליכם שלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 362.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 363.  עם עולם (מה נשמע לרגעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 364.  עם צהריים (עם צהריים לב הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 365.  עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 366.  עם שקט ליל (תרגום דרור) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 367.  עם שקט ליל (תרגום שרת) (עם שקט ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 368.  עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 369.  עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 370.  עסיס אשכול (עסיס אשכול ודם ענב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 371.  עץ ההדס (הליל חלום חלמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 372.  עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 373.  עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 374.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 375.  עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 376.  עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 377.  פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 378.  פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 379.  פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 380.  פעמי המשיח (דין דן הולם פעם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 381.  פרידת הציפורים (כמה נחמד היה הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 382.  פרש (לחן סמבורסקי) (רוץ, בן סוסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 383.  פתחו את השער (לחן נרדי) (פתחו את השער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 384.  פתחו לי שערי צדק (לחן כהן-מלמד) (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 385.  צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 386.  צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 387.  צחוק (חה חה חה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 388.  ציפורים ודובדבן (לחן אדל) (ציץ ציץ צויץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 389.  צעד שמשון (צעד שמשון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 390.  צריף פשוט ודל (צריף פשוט ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 391.  קדימה (מתנוסס הנס על תורן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 392.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 393.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 394.  קול מההרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 395.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 396.  קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 397.  קום בחור עצל (קום בחור עצל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 398.  קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 399.  קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 400.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 401.  קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 402.  קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 403.  קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 404.  ראו בטלנים שומרים (ראו בטלנים שומרים שם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 405.  רבינה (שט הערב חרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 406.  רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 407.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 408.  רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 409.  רינת בוקר (אור יהל כי נעלם הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 410.  רעות (אל נא אח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 411.  שא עיניך (שא עיניך אל הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 412.  שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 413.  שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 414.  שב גיבור החיל (אט זורם הנחל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 415.  שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 416.  שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 417.  שבת במחנה (שבת שלום בת קול תענה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 418.  שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 419.  שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 420.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 421.  שום איש את מר סבלי לא ידע (שום איש את מר סבלי לא ידע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 422.  שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 423.  שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 424.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 425.  שיירה שלנו (שוב יוצא הזמר אל הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 426.  שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 427.  שימי ידך (מה לי שמפניה ומה לי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 428.  שיר אסירי עכו (לחן מילט) (מני דן עד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 429.  שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 430.  שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 431.  שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 432.  שיר הגשם (בואו עננים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 433.  שיר הכביש (הך פטיש עלה וצנח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 434.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 435.  שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 436.  שיר הלפיד (לחן זעירא) (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
 437.  שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 438.  שיר המים (לחן בוסקוביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 439.  שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 440.  שיר המעלות (שיר המעלות לדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 441.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 442.  שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 443.  שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 444.  שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 445.  שיר הנודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 446.  שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 447.  שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 448.  שיר הניקיון (יש ידיד טוב לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 449.  שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 450.  שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 451.  שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 452.  שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 453.  שיר הפעמונים (למה פעמונים תרעמו?) קובץ להאזנה - בדף השיר
 454.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 455.  שיר הצעדה ההולנדי (לה ל ל לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 456.  שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 457.  שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 458.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 459.  שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 460.  שיר התזמורת (כינור התרוננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 461.  שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 462.  שיר למולדת (עלה, עמי, על אדמתך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 463.  שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 464.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 465.  שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 466.  שיר עבודה (עורו אחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 467.  שיר ערש (נומי נומי ילדתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 468.  שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 469.  שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 470.  שיר רונו נא (קוֹרֵא הַזֶּמֶר לְרִקּוּדֵנוּ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 471.  שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 472.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 473.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 474.  שירו לאל (שירו לאל ספרו עלילותיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 475.  שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 476.  שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 477.  שירת העמק (הוי בחור ממושבות יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 478.  שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 479.  שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 480.  שלושה הם מרבי נחת (שלושה הם מרבי נחת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 481.  שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 482.  שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 483.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 484.  שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 485.  שנה חדשה (לחן עמירן) (הקיץ עבר, החום הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 486.  שני אורחים (שני אורחים לי בחלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 487.  שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 488.  שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 489.  שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 490.  תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 491.  תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 492.  תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 493.  תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 494.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול) קובץ להאזנה - בדף השיר