הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
חד גדיא (לחן לא ידוע)
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא לְשׁוּנְרָא וְאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא כַּלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא חוּטְרָא דְּהִכָּה כַּלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא תוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא שׁוֹחֵט דְּשָׁחַט תוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט תוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט תוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא...חד גדיא, חד גדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא, חד גדיא ואתא לשונרא ואכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא כלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא חוטרא דהיכה כלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא מיא וכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא תורא דשתה למיא וכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא שוחט דשחט תורא דשתה למיא וכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא מלאך המות ושחט לשוחט דשחט תורא דשתה למיא וכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא... ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות ושחט לשוחט דשחט תורא דשתה למיא וכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא...

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: מן ההגדה
לחן: לא ידוע

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא לְשׁוּנְרָא
וְאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא כַּלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא חוּטְרָא
דְּהִכָּה כַּלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא מַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא תוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא שׁוֹחֵט
דְּשָׁחַט תוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת
וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט
דְּשָׁחַט תוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת
וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט
דְּשָׁחַט תוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא
וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא...
חד גדיא, חד גדיא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא, חד גדיא

ואתא לשונרא
ואכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא כלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא חוטרא
דהיכה כלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא לנורא
דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא מיא
וכבה לנורא
דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא תורא
דשתה למיא
וכבה לנורא
דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא שוחט
דשחט תורא
דשתה למיא
וכבה לנורא
דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא מלאך המות
ושחט לשוחט
דשחט תורא
דשתה למיא
וכבה לנורא
דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...

ואתא הקדוש ברוך הוא
ושחט למלאך המות
ושחט לשוחט
דשחט תורא
דשתה למיא
וכבה לנורא
דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא...


ביצוע: מקהלת קיבוץ איילת השחר
עיבוד: ארנסט הורביץ
שנת הקלטה: סדר פסח תשכ"ז
מקור: הקלטה מקומית


על השיר

 לפי קטלוג הספרייה הלאומית המלחין הוא נדל, ואולם ל"חד גדיא" לחן אחר מאת ארנו נאדל - נדפס ב"הגדה לילדים" שיצאה לאור לראשונה בברלין תרצ"ג 1933 - וכנראה חל בלבול.

ביצוע נוסף: ילדים מגבעת ברנר (שירה ותנועה) בסדר פסח בקיבוץ, 1970.

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות

מקהלות   בעלי חיים - כללי   חג הגז  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם