הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
מן ההגדה
מילים


האזינו לשירי מן ההגדה ברדיו זמרשת
מילים

1. אדיר במלוכה (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אדיר במלוכה (לחן חסידי) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדיר הוא (אדיר הוא בחור הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 4) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 5) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אחד מי יודע (לחן לא ידוע) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אחד מי יודע, נוסח משפחת רובינשטיין (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר)
14. בכל דור ודור (בכל דור ודור חייבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור ) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. הא לחמא עניא (לחן משה אוישר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
24. ואפילו כולנו חכמים (ואפילו כולנו חכמים)
25. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
27. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
28. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. וכאשר יענו אותו (וכאשר יענו אותו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. חד גדיא (גדי אחד קנה אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
32. חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. חד גדיא (לחן לא ידוע) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. חד גדיא (נוסח יבנאל) (ואתא תורא) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. חד גדיא (תרגום לא ידוע) (אבי הלך אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 2) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. כי לו נאה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. כי לו נאה (לחן לא ידוע 2) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. כי לו נאה (לחן קירש) (כי לא נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. לא אמות כי אחיה (לחן מסורתי) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. ליל שימורים (ליל שימורים הוא לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
53. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. מה נשתנה (לחן גרדנויץ) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. מה נשתנה (לחן לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. מה נשתנה (לחן שרת) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
63. עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה)
65. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר