הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן ההגדה
מילים


האזינו לשירי מן ההגדה ברדיו זמרשת
מילים

1. אדיר במלוכה (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדיר הוא (אדיר הוא בחור הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 4) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 5) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אחד מי יודע (לחן לא ידוע) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחד מי יודע, נוסח משפחת רובינשטיין (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר)
13. בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור ) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
21. ואפילו כולנו חכמים (ואפילו כולנו חכמים)
22. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. וכאשר יענו אותו (וכאשר יענו אותו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. חד גדיא (נוסח איילת השחר) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. חסל סידור פסח (לחן אשכנזי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 2) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. כי לו נאה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. כי לו נאה (לחן לא ידוע 2) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. כי לו נאה (לחן קירש) (כי לא נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. לא אמות כי אחיה (לחן מסורתי) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. ליל שימורים (ליל שימורים הוא לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. מה נשתנה (לחן גרדנויץ) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. מה נשתנה (לחן שרת) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
54. עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר