הי הרמוניקה

העתקת מילות השיר

הֵי, הַרְמוֹנִיקָה נַגְּנִי לִי, שֶׁיִּרְעַד כָּל צְלִיל; אֶת הָהוֹרָה שֶׁרָקְַדְנוּ יַחַד בַּגָּלִיל. הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ פַּעַם, הוֹרהָ הַגְּלִילִית, הוֹרָה עוֹד נִרְקֹד הַפַּעַם, הוֹרָה הַנִּצְחִית. עוֹד נִזְכֹּרָה, עוֹד נִזְכֹּרָה אֶת הָהוֹרָה, הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ יַחַד בַּגָּלִיל.הי, הרמוניקה נגני לי, שירעד כל צליל; את ההורה שרקדנו יחד בגליל. הורה שרקדנו פעם, הורה הגלילית, הורה עוד נרקוד הפעם, הורה הנצחית. עוד נזכורה, עוד נזכורה את ההורה, הורה שרקדנו יחד בגליל.
מילים: יוסף אלקוני (אולקיניצקי)
לחן: עממי

הֵי, הַרְמוֹנִיקָה נַגְּנִי לִי,
שֶׁיִּרְעַד כָּל צְלִיל;
אֶת הָהוֹרָה שֶׁרָקְַדְנוּ
יַחַד בַּגָּלִיל.

הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ פַּעַם,
הוֹרהָ הַגְּלִילִית,
הוֹרָה עוֹד נִרְקֹד הַפַּעַם,
הוֹרָה הַנִּצְחִית.

עוֹד נִזְכֹּרָה,
עוֹד נִזְכֹּרָה אֶת הָהוֹרָה,
הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ
יַחַד בַּגָּלִיל.
הי, הרמוניקה נגני לי,
שירעד כל צליל;
את ההורה שרקדנו
יחד בגליל.

הורה שרקדנו פעם,
הורה הגלילית,
הורה עוד נרקוד הפעם,
הורה הנצחית.

עוד נזכורה,
עוד נזכורה את ההורה,
הורה שרקדנו
יחד בגליל.
 פרטים נוספים


מפי אורי לוי   העתקת מילות השיר

 הֵי הַרְמוֹנִיקָה, נַגְּנִי לִי
שֶׁיִּרְעַד כָּל צְלִיל
אֶת הַהוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ
יַחַד בַּגָּלִיל

טָה-לַ-לַ-לָה...

עוֹד אֶזְכֹּרָה
עוֹד אֶזְכֹּרָה אֶת הַהוֹרָה –
הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ יַחַד בַּגָּלִיל...
הי הרמוניקה, נגני לי
שירעד כל צליל
את ההורה שרקדנו
יחד בגליל

טה-ל-ל-לה

עוד אזכורה
עוד אזכורה את ההורה –
הורה שרקדנו יחד בגליל...
 פרטים נוספים


גרסת יוסף חלק   העתקת מילות השיר

 הֵי הַרְמוֹנִיקָה נַגְּנִי לִי
שֶׁיִּרְעַד כָּל צְלִיל
עוֹד אֶזְכֹּרָה אֶת הָהוֹרָה
אֲשֶׁר בַּגָּלִיל

הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ יַחַד
הוֹרָה הַגְּלִילִית
הוֹרָה שֶׁנִּרְקֹד בְּיַחַד
הוֹרָה הַנִּצְחִית

עוֹד אֶזְכֹּרָה
עוֹד אֶזְכֹּרָה אֶת הָהוֹרָה
חוּלוּ חוּלוּ אָחִים אַל נַעֲמֹדָה
הי הרמוניקה נגני לי
שירעד כל צליל
עוד אזכורה את ההורה
אשר בגליל

הורה שרקדנו יחד
הורה הגלילית
הורה שנרקוד ביחד
הורה הנצחית

עוד אזכורה
עוד אזכורה את ההורה
חולו חולו אחים אל נעמודה
גרסת משה מוצרי   העתקת מילות השיר

 הֵי הַרְמוֹנִיקָה נַגְּנִי לִי
שֶׁיִּרְעַד כָּל צְלִיל
עוֹד אֶזְכֹּרָה אֶת הָהוֹרָה
אֲשֶׁר בַּגָּלִיל

הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ יַחַד
הוֹרָה הַגְּלִילִית
הוֹרָה שֶׁנִּרְקֹד בְּיַחַד
הוֹרָה הַנִּצְחִית

עוֹד אֶזְכֹּרָה
עוֹד אֶזְכֹּרָה עוֹד אֶזְכֹּרָה
חוּשׁוּ אָחִים חַבְרַיָּא נִרְקֹד
הוֹרָה הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ יַחַד
הוֹרָה שֶׁרָקַַדְנוּ חַבְרַיָּא נִרְקֹד
הי הרמוניקה נגני לי
שירעד כל צליל
עוד אזכורה את ההורה
אשר בגליל

הורה שרקדנו יחד
הורה הגלילית
הורה שנרקוד ביחד
הורה הנצחית

עוד אזכורה
עוד אזכורה עוד אזכורה
חושו אחים חבריא נרקוד
הורה הורה שרקדנו יחד
הורה שרקדנו חבריא נרקוד
מפנקסו של דב ירמיה   העתקת מילות השיר

 הֵי הַרְמוֹנִיקָה נַגְּנִי לִי
שֶׁיִרְעַד כָּל צְלִיל
עוֹד נִזְכֹּרָה אֶת הַהוֹרָה
הוֹרָה בַּגָּלִיל

הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ פַּעַם
הוֹרָה הַגְּלִילִית
הוֹרָה עוֹד נִרְקֹד הַפַּעַם
הוֹרָה הַנִּצְחִית

עוֹד נִזְכֹּרָה, עוֹד נִזְכֹּרָה
עוֹד נִזְכֹּרָה אֶת הַהוֹרָה
הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ
פַּעַם בַּגָּלִיל

הי הרמוניקה נגני לי
שירעד כל צליל
עוד נזכורה את ההורה
הורה בגליל

הורה שרקדנו פעם
הורה הגלילית
הורה עוד נרקוד הפעם
הורה הנצחית

עוד נזכורה, עוד נזכורה
עוד נזכורה את ההורה
הורה שרקדנו
פעם בגליל
 פרטים נוספים


מפי יוסף שקראוב   העתקת מילות השיר

 הֵי הַרְמוֹנִיקָה נַגְּנִי לִי
שֶׁיִּרְעַד כָּל צְלִיל
עוֹד אֶזְכֹּרָה אֶת הָהוֹרָה
הוֹרָה בַּגָּלִיל
הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ פַּעַם
הוֹרָה הַגְּלִילִית
הוֹרָה גַּם נִרְקֹד הַפַּעַם
הוֹרָה הַנִּצְחִית

עוֹד נִרְקֹדָה עוֹד נִרְקֹדָה
חוּשׁוּ הֵי חוּשׁוּ חוּשׁוּ
אַל נַעֲמֹד
הוֹרָה הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ פַּעַם
הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ
חַבְרַיָּא נִרְקֹד

לַיְלָה לַיְלָה עַד הַשַּׁחַר
קֶצֶב עַד בְּלִי דַּי
עוֹד נִתֵּן - - -
חַי עַמֵּנוּ חַי
הוֹרָה שֶׁרָקַדְנוּ פַּעַם
חַי עַמֵּנוּ חַי
הוֹרָה גַּם נִרְקֹד הַפַּעַם
הוֹרָה שֶׁל תֵּל חַי

עוֹד נִרְקֹדָה...
הי הרמוניקה נגני לי
שירעד כל צליל
עוד אזכורה את ההורה
הורה בגליל
הורה שרקדנו פעם
הורה הגלילית
הורה גם נרקוד הפעם
הורה הנצחית

עוד נרקודה עוד נרקודה
חושו הי חושו חושו
אל נעמוד
הורה הורה שרקדנו פעם
הורה שרקדנו
חבריא נרקוד

לילה לילה עד השחר
קצב עד בלי די
עוד ניתן - - -
חי עמנו חי
הורה שרקדנו פעם
חי עמנו חי
הורה גם נרקוד הפעם
הורה של תל חי

עוד נרקודה...
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

משה מוצרי 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 15.5.1991
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 1:01:36).

הוקלט במסגרת סדנה לאתנומוסיקולוגיה של תלמידים מאוניברסיטת בר-אילן

הוקלט במסגרת: סדנת אתנומוסיקולוגיה בעמק הירדן
הקלטות נוספות

על השיר

צפו בריקוד לשיר בליווי ביצוע כלי

מתוך האתר "רוקדים - המרכז לריקודי עם":

בקיץ 1945 רצתה רבקה שטורמן להמשיך ולבנות הורה חדשה על יסוד הצעדים הראשונים של "הגורן". בין התווים שהיו לה מצאה רבקה מנגינת "הורה" של יזהר ירון שמצאה חן בעיניה אך הילדים בעין-חרוד פסלו אותה. הם פנו לנירה חן. היא כתבה מנגינה אחרת וקראה לריקוד "הורה עין חרוד". הילדים שינו קצת את הריקוד ורבקה נותרה בלי ריקוד ובלי מנגינה.

ההורה המשיכה להתרוצץ במוחה וכשפגשה במקרה את אלקוני, חבר מקיבוץ גבע, ששאל אותה אם יש לה ריקוד חדש ענתה "כן, אבל אין לי מנגינה".

יחד נכנסו לאחד הרחובות שם לימדה אותו רבקה את הריקוד. הוא הוציא חליל מתיקו, למד את המנגינה שהילדים דחו והבטיח למצוא לה מנגינה אחרת ואכן הוא שלח את התווים של "הרמוניקה" שהייתה מוכרת. רבקה לימדה את הילדים את הריקוד ואז התברר שיש גם חלק שלישי למנגינה ובו במקום חובר החלק השלישי לריקוד, מאז "הרמוניקה" התפשטה והתאזרחה גם בקיבוץ עין חרוד.

זהו ריקוד בסגנון ההורה. הריקוד קדם למנגינה. רבקה רצתה להחליף את השם "הורה" שהיה לועזי למשהו ישראלי, אך ללא הצלחה.

בקטלוג הספרייה הלאומית יש בלבול גדול ביחס לשיר זה: פעם אלקוני הוא המחבר ופעם המלחין, פעם קוראים לשיר "הי הרמוניקה", פעם רק "הרמוניקה" ופעם "הורה שרקדנו". אפשר גם להתרשם מריבוי גרסאות המילים.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "מחולות הארץ", ניידט, 1947, עמוד 8

עדכון אחרון: 14.07.2023 12:37:14


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: