אריה זקס
תפקידים באתר: מעבד, מלווה
לידה: 22.2.1908
פטירה: 1980

ביוגרפיה

האזינו לשירי אריה זקס ברדיו זמרשת
שירים שעיבד מוזיקלית
1. אל הציפור (לחן יצחק לוי) (שלום רב שובך, צפורה נחמדת) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אל הציפור (לחן יצחק לוי) (שלום רב שובך, צפורה נחמדת) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר

שירים שליווה בנגינה
1. אדון עולם (לחן ספרדי יהודי מאמסטרדם) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוניי רועי (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
5. אהובה בוגדה (תחת אלון הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) (אודך כי עניתני ) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אורי (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אחד מי יודע (לחן אהרן הגדול מקרלין) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחות הרחמים (לילה לילה אור הסהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אין כירושלים (לחן וילנסקי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אל ארצי (לחן בן חיים) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אל הציפור (לחן יצחק לוי) (שלום רב שובך, צפורה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אלול בשדרה (אורות חולמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי ) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אמא רחימא (אמא רחימא עטרת תפארת) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אמת אל שמך (אמת, אל, שמך) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) (אשירה לאדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. את מולדת (על ההר מטפסים השבילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. בחג השבועות (בחג השבועות נתבשר ישועות) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. בחיי ובחייך (אם אתה אילן צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. ביכורים (ארץ דבש זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ביכורים (ביכורים ביכורים ביכורים הבאנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. ביכורים (ביכורים ביכורים לעמך ביכורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. בין העצים הירקרקים (לחן מילנר) (בין העצים הירקרקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. בין נהר פרת (לחן אדמון) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. בעמקים ועל גבעות (הנה אילן וגדי ועוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. בראש השנה (בראש השנה יכתבון) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. גילינו את אמריקה (יש בניו-יורק נשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. גשם (טיפ טיפה וטיפותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. דנ'לה, אכול את הבננה'לה (הסו הסו הס) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. דרור יקרא (לחן חסידי גוליץ') (דרור יקרא לבן ולבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. דרור יקרא (לחן עזרא גבאי) (דרור יקרא ) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. הד (לחן ברנע) (זכור אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. הורה [הך ברגל] (לחן לברי) (הך ברגל מטה מעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. הורה אילת (שיירה פונה אילתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. היום פורים לנו (לחן גרינשפון) (היום פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
45. הכה פטישי (הכה פטישי הך והך) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. הכניסיני (לחן עממי) (הכניסיני תחת כנפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. הלכתי לי לשוח (הלכתי לי לשוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. המכונית (לחן הופמן) (קול מעמק קול מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. התוף (בפינה מונח התוף) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. זכרו אותי (זכרו אותי, זכרו אותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. זמר (לחן ברנע) (בוקר וערב לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
55. חג (לחן דאוס) (ניבים דוברים אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
58. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. חמישה עשר בשבט (לחן כהן-מלמד) (האביב צחק ויט את פיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. טווס זהבי (לחן גראד) (טווס זהבי פרח לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. יה ריבון עלם (לחן לא ידוע 2) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. יהא שולחנך ערוך תמיד (יהא שולחנך ערוך תמיד) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. ירושלים גאון מולדת (ירושלים גאון מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. יש לי גן (לחן עבד אלרחים אלמסלוב) (יש לי גן ובאר יש לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
70. יש לילות גדושי עצבת (יש לילות גדושי עצבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) (ישושום מדבר וציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ישתבר ויתרומם (ישתבר ויתרומם) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. כי ראשי אניחה לי (כי ראשי אניחה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
75. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. לי חבר אבנר (לי חבר ושמו אבנר) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
78. לשתיל בנגב (ביד עמל שתיל נשתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. מה דודך מדוד (לחן יצחק לוי) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. מזמור לדוד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. מנחת ביכורים (בשיר ובזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. משלוח מנות (אש בפנים, בעין זיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
83. נושאי האור (כי חי החלום בדמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. ניגון שבוע טוב (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. נקראים אחים בליל (נקראים אחים בליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. סולו דרך (סולו דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. עוד אבנך ונבנית (לחן עזרא גבאי) (עוד אבנך ונבנית) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. על גב כנפי הזמר (על גב כנפי הזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. על ילדה בחלוק הכחול (על ילדה אגדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. פורים ברחוב (כל הרחוב כמו גן חיות) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. פורים היום... נגילה ונשמחה (פורים היום פורים היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. פזמון השליח (רבותיי אני שליח) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. פזמון ליום פורים (יום אל קרן עמו נישא) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. צור משלו אכלנו (עיבוד רמבם) (צור משלו אכלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. קומי צאי (לחן פאול בן-חיים) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. קמה לה אלומתי (לחן עמירן) (קמה לה אלומתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. קסמי הורד (כן זכור אזכורה יום אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. רוח ליל (רוח ליל רוח ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. רוח רוח (לחן פאול בן חיים) (רוח רוח למה לא תשכב לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
103. שאת אינך (שאת אינך) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. שבת (בשחקים הוצתה השלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. שור דודי (שור דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. שושנת יעקב (לחן בן-ברוך) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. שיר הבחורים (זה שיר הבחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. שיר הילולים לביכורים (שירו שיר לפרי הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. שיר המעמרים (לחן צבי קפלן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
110. שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. שיר הרעשן (מי ברעש מי ברעם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
112. שיר השורה (לחן זעירא) (הוי, ימים ולילות לא נספורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
113. שיר השייט (עזבתי יבשת, גנים ופרחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. שלום עליכם (לחן חסידי) (שלום עליכם ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. שר הממונה (שר הממונה גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. שתי בנות (בנות שתיים, בובותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
119. שתילים במדבר באר שבע (במדבר הצהוב, הקרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
120. תורת אמת (לחן יצחק לוי) (תורת אמת נתן לעמו אל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
121. תורת אמת (לחן יצחק לוי) (תורת אמת נתן לעמו אל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: