עורה דור

העתקת מילות השיר

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר גַּל וָגַל - מַעְגַּל יָד בְּיַד מִכָּל צַד הוֹרָתֵנוּ - לֵב אֶחָד עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר גַּל וָגַל - מַעְגַּל שִׁיר נָשִׁיר נָשִׁירָה, נָעִירָה בְּרִית מָחוֹל כָּרַתְנוּ, לֹא נָפִירָה הַמְּדוּרָה רוֹקֶדֶת, יָד אֶל יָד נִצְמֶדֶת הוֹרָה מְרַקֶּדֶת בַּמִּזְמוֹר קַלּוּ הָרַגְלַיִם, אוֹרוּ הָעֵינַיִם עוּרוּ שִׁבְעָתַיִם בַּמִּזְמוֹר עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר גַּל וָגַל - מַעְגַּל יָד בְּיַד מִכָּל צַד הוֹרָתֵנוּ - לֵב אֶחָד גַּלְגָּל מַעְגַּל גַּלְגָּל מַעְגַּל גַּלְגָּל מַעְגַּל עורה דור במזמור גל וגל - מעגל יד ביד מכל צד הורתנו - לב אחד עורה דור במזמור גל וגל - מעגל שיר נשיר נשירה ____ ברית מחול כרתנו לא ____ המדורה רוקדת, יד אל יד נצמדת הורה מרקדת במזמור קלו הרגליים, אורו העיניים עורו שבעתיים במזמור עורה דור במזמור גל וגל - מעגל יד ביד מכל צד הורתנו - לב אחד גלגל מעגל גלגל מעגל גלגל מעגל
מילים: יחיאל חגיז
לחן: יששכר מירון

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל - מַעְגַּל
יָד בְּיַד מִכָּל צַד
הוֹרָתֵנוּ - לֵב אֶחָד

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל - מַעְגַּל
שִׁיר נָשִׁיר נָשִׁירָה, נָעִירָה
בְּרִית מָחוֹל כָּרַתְנוּ, לֹא נָפִירָה

הַמְּדוּרָה רוֹקֶדֶת, יָד אֶל יָד נִצְמֶדֶת
הוֹרָה מְרַקֶּדֶת בַּמִּזְמוֹר
קַלּוּ הָרַגְלַיִם, אוֹרוּ הָעֵינַיִם
עוּרוּ שִׁבְעָתַיִם בַּמִּזְמוֹר

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל - מַעְגַּל
יָד בְּיַד מִכָּל צַד
הוֹרָתֵנוּ - לֵב אֶחָד

גַּלְגָּל מַעְגַּל
גַּלְגָּל מַעְגַּל
גַּלְגָּל מַעְגַּל

עורה דור במזמור
גל וגל - מעגל
יד ביד מכל צד
הורתנו - לב אחד

עורה דור במזמור
גל וגל - מעגל
שיר נשיר נשירה ____
ברית מחול כרתנו לא ____

המדורה רוקדת, יד אל יד נצמדת
הורה מרקדת במזמור
קלו הרגליים, אורו העיניים
עורו שבעתיים במזמור

עורה דור במזמור
גל וגל - מעגל
יד ביד מכל צד
הורתנו - לב אחד

גלגל מעגל
גלגל מעגל
גלגל מעגל

משירונו של חגיז   העתקת מילות השיר

 קַלּוּ קַלּוּ הָרַגְלַיִם
הוֹרָה גַּל, גַּלֵּי גַּלִּים
וְחָזֵנוּ כִּמְצִלְצִלְתַּיִם [!]
יַךְ כְּאֶלֶף עִנְבָּלִים

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל בַּמַּעֲגָל
הוֹרָה לֵיל - אוֹר בַּצֵּל
הוֹרָה אוֹר - עֹז לַדּוֹר

אוֹרוּ אוֹרוּ הָעֵינַיִם
הוֹרָה הַר הָרֵי הָרִים
דַּי חִכִּינוּ, קֵץ לִנְחֻשְׁתַּיִם
רֶגֶל עֹז עַתָּה נָרִים

עוּרָה דּוֹר...

כָּךְ לוֹהֵט לַנֹּגַהּ
לֹא יִסּוֹגָה
דּוֹר לִבּוֹ מַעֲיַן עֱזוּז
כִּי נִשְׁבַּעְנוּ
וְנֹאמַר כֻּלָּנוּ
לֹא נֵלֵךְ מִפֹּה! לֹא נָזוּז!

עוּרָה דּוֹר...
קלו קלו הרגליים
הורה גל, גלי גלים
וחזנו כמצלצלתיים [!]
יך כאלף ענבלים

עורה דור במזמור
גל וגל במעגל
הורה ליל - אור בצל
הורה אור - עוז לדור

אורו אורו העיניים
הורה הר הרי הרים
די חכינו, קץ לנחושתיים
רגל עוז עתה נרים

עורה דור...

כך לוהט לנוגה
לא ייסוגה
דור ליבו מעיין עזוז
כי נשבענו
ונאמר כולנו
לא נלך מפה! לא נזוז!

עורה דור...
 פרטים נוספים


נוסח נוסף שהקליט שמשון בר נוי   העתקת מילות השיר

 עוּרָה דּוֹר בַּמִּשְׁעוֹל
גַּל וָגַל - בַּמַּעֲגָל
הוֹרָה לֵיל, אוֹר וָצֵל
הוֹרָה אוֹר עֹז נָרֹן (?) (עֹז לַדּוֹר)

קַלּוּ קַלּוּ קַלּוּ הָרַגְלַיִם
הוֹרָה גַּל גַּלִּים, גַּלֵּי גַּלִּים
וְיִפְעַם חָזֵנוּ כִּמְצִלְצִלְתַּיִם
יְַךְ בְּאֶלֶף אֶלֶף עִנְבָּלִים

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל בַּמַּעֲגָל
הוֹרָה לֵיל - אוֹר וָצֵל
הוֹרָה אוֹר - עֹז נָרֹן(?) (עֹז לַדּוֹר)

כָּךְ לוֹהֵט לַנֹּגַהּ
לֹא יִסּוֹגָה
דּוֹר לִבּוֹ מַעֲיַן עֱזוּז
כִּי נִשְׁבַּעְנוּ אָנוּ
אָז נֹאמַר כֻּלָּנוּ
לֹא נֵלֵךְ מִפֹּה! לֹא לֹא נָזוּז!

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל בַּמַּעֲגָל
הוֹרָה לֵיל - אוֹר וָצֵל
הוֹרָה אוֹר - עֹז נָרֹן(?) (עֹז לַדּוֹר)

אוֹרוּ אוֹרוּ אוֹרוּ הָעֵינַיִם
הוֹרָה הַר הָרֵי הָרִים
דַּי דַּי דַּי חִכִּינוּ,
קֵץ שְׁנוֹת אַלְפַּיִם
רֶגֶל רֶגֶל עֹז עַתָּה נָרִים

עוּרָה דּוֹר בַּמִּזְמוֹר
גַּל וָגַל - בַּמַּעֲגָל
הוֹרָה לֵיל, אוֹר וָצֵל
הוֹרָה אוֹר עֹז נָא עוֹד (?) (עֹז לַדּוֹר).
עורה דור במשעול
גל וגל - במעגל
הורה ליל, אור וצל
הורה אור עוז נרון (?)

קלו קלו קלו הרגליים
הורה גל גלים, גלי גלים
ויפעם חזנו כמצלצלתיים
יך באלף אלף ענבלים

עורה דור במזמור
גל וגל במעגל
הורה ליל - אור וצל
הורה אור - עוז נרון(?)

כך לוהט לנוגה
לא ייסוגה
דור ליבו מעיין עזוז
כי נשבענו אנו
אז נאמר כולנו
לא נלך מפה! לא לא נזוז!

עורה דור במזמור
גל וגל במעגל
הורה ליל, אור וצל
הורה אור עוז נרון (?)

אורו אורו אורו העיניים
הורה הר הרי הרים
די די די חיכינו,
קץ שנות אלפיים
רגל רגל עוז עתה נרים

עורה דור במזמור
גל וגל - במעגל
הורה ליל, אור וצל
הורה אור עוז נא עוד (?)
 פרטים נוספים


מתוך כתב יד בארכיון יששכר מירון   העתקת מילות השיר

 [בית ראשון כמו בגרסה ראשית]

הַמְּדוּרָה רוֹקֶדֶת, יָד אֶל יָד נִצְמֶדֶת
הוֹרָה מְלַכֶּדֶת בַּמִּזְמוֹר
הוֹרָה זוֹ רָצִינוּ
כָּךְ עוֹד לֹא נִסִּינוּ
חַי הַשִּׁיר בְּפִינוּ
שִׁיר הַדּוֹר

גִּיל נָגִיל נָגִילָה
גַּם נַגְדִּילָה
קֵדְמָה, יָמָה, נֶגְבָּה וְגָלִילָה
קַלּוּ הָרַגְלַיִם
אוֹרוּ הָעֵינַיִם
עוּרוּ שִׁבְעָתַים
בַּמִּזְמוֹר

הוֹרָה זוֹ רָצִינוּ...

עוּרָה דּוֹר...
[בית ראשון כמו בגרסה ראשית]

המדורה רוקדת, יד אל יד נצמדת
הורה מלכדת במזמור
הורה זו רצינו
כך עוד לא ניסינו
חי השיר בפינו
שיר הדור

גיל נגיל נגילה
גם נגדילה
קדמה, ימה, נגבה וגלילה
קלו הרגליים
אורו העיניים
עורו שבעתיים
במזמור

הורה זו רצינו...

עורה דור...הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

להקת המדור לעולי תימן בקול ישראל 
שנת הקלטה: 195X

בליווי כלים עממיים.

אנו מתנצלים על איכות ההקלטה. 

 

מתוך: אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
אוסף תקליטי השידור של קול ישראל בארכיון הצליל בספרייה הלאומית
הקלטות נוספות

על השיר

השיר נדפס בארצות הברית בחברת Mills (מס' EPT5435) בשנת 1953 או 1954 תחת השם Come Along - Ura Dor, כנראה בעברית בתעתיק לטיני לצד תרגום לאנגלית. כתבי יד בנוסח לקול ופסנתר ובנוסח למקהלה מעורבת ופסנתר שמורים בספרייה הלאומית.

ביצועים נוספים:

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
עדכון אחרון: 16.06.2023 19:28:02


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: