חנן שלזינגר
תפקידים באתר: מעבד, מנצח
לידה: 8.4.1893
פטירה: 30.6.1976

ביוגרפיה

האזינו לשירי חנן שלזינגר ברדיו זמרשת
שירים שעיבד מוזיקלית
1. אגיל ואשמח (לחן אשכנזי) (אגיל ואשמח בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. זמר לכיש (אל האופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. חוף תל-אביב (הקרב המשקפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. טוב לי בחיקך, אמא (טוב לי בחיקך, אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. לא נזוז (לחן ביק) (אנחנו לשלום ואתם לקרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. לאור הנר (נר חביב נר נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ליל שימורים (הירח שט עלה אינו זע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. מה שאנו (מה שאנו הרי אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. ספינתי (ספינתי היא אתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. צל לא צל (צל לא צל בליל פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. שומר מה מלילה (שומר מה מלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
20. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. שיר הרועה (מענן ברום השמש זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. שיר עצמאות (על חירות עמנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. שיר ערש (עוללי, הו, בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. שמחת תורה (שמחת תורה לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. תוגת נערה (על אבן מאבני המקום) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

שירים בניצוחו
1. אביב (בפרוס אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אגיל ואשמח (לחן אשכנזי) (אגיל ואשמח בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
3. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. אל ארצי (לחן בן חיים) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אל העין (על הרים עולה הבוקר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. אם צו הגורל (לחן ברנע) (אם צו הגורל) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אניית זהב (לחן בראון) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אסיף (עת כנוס ועת זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. בלילה בא המבשר (בלילה בא המבשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. גבנוני הרכס (גבנוני הרכס שרויים במנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
18. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. הגיעה העת (הגיעה העת) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
21. הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הודיה (גשם שדיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הורה דברת (הבו יין הבו זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. הורה חסידית ארצי-ישראלית ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הזורעים בדמעה (לחן יששכר מירון) (הזורעים בדמעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. הלילה מתחבא (מתחת לארון הלילה מתחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. הלילות שרים (הלילות שרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
30. הערב (מני רוכסי התל) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. הר סיני (הר סיני עשן לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. השעון (לחן אדל) (שעון מתקתק בחול ובחג) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. השעון עייף (טיק טיק טק אני עייף) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. התעני (רעד את) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
38. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
39. ולו (ולו ילדים ילדים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. ורצון רק אחד (ורצון רק אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. זמר (לחן דאוס) (לא אורחת גמלים ) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. זמר ים (לחן אדל) (האח סבלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. חוף תל-אביב (הקרב המשקפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. חיילים (לחן אדל) (חיילים, חיילים, הולך חיל הנמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. טוב לי בחיקך, אמא (טוב לי בחיקך, אמא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
50. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
51. ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. יש לי ילדים (יש לי ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. כוחי הולך ודל (כוחי הולך ודל) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. כוכבים (כוכבים כוכביי) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
56. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. ליל אהבה (שמע ידיד ואוזן הט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. לפני ביתי (לפני ביתי עוברים גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. לשווא (הסתובב הכלבלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. מה אומרות עינייך (שמש שמש רד לים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. מה טובו (לחן לבנדובסקי 1) (מה טובו אוהליך, יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. מה שאנו (מה שאנו הרי אנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. מצעד החג (קול ששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. נוצת זהב (לברווזת הבר ) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
70. עורה דור (עורה דור במזמור) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
71. ענבים הבשילו (על אשכול השפע) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
73. עקרה (לחן בן-חיים) (בן לו היה לי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
74. עקרה (לחן ברנע) (בן לו היה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. ערב רד על כפר (ערב רד על כפר) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. צל לא צל (צל לא צל בליל פלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. קולות בלילה (לחן פאול בן חיים) (אתה מוכן שאל הקול) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. קציר בעמק (עת עמוד השחר) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
79. קציר בעמק (עת עמוד השחר) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
80. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. רוח רוח (לחן פאול בן חיים) (רוח רוח למה לא תשכב לנוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. ריקוד הקיפוד (רצה הקיפוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. שיבולים (חד חד מחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. שיר אהבה (לבבך כריח ניחוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. שיר הרועה (מענן ברום השמש זורח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. שיר ערש (עוללי, הו, בוא ושכב) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. שיר ערש לאלישבע (הבובה שלי גדולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
89. שיר ערש לאלישבע (לחן בן חיים) (הבובה שלי גדולה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
90. שיר ערש לתרזה (לחן בראון) (לילה לילה נום ננס) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. שישו ושמחו (שישו ושמחו בשמחת תורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
92. שמחת תורה (שמחת תורה לכולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. תפילת הרועה (ריבונו של עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: