למה סוכה זו

העתקת מילות השיר

לָמָּה סֻכָּה זוֹ אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? לָמָּה סֻכָּה זוֹ אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה, יַקִּירִי לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה, חֲבִיבִי לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה, יֶלֶד חֵן יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי. לָמָּה לֵישֵׁב בָּהּ אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? לָמָּה לֵישֵׁב בָּהּ אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? אֲבוֹתֵינוּ, יַקִּירִי אֲבוֹתֵינוּ, חֲבִיבִי אֲבוֹתֵינוּ - אַף גַּם הֵמָּה יָשְׁבוּ בַּסֻּכָּה אֲבוֹתֵינוּ - אַף גַּם הֵמָּה יָשְׁבוּ בַּסֻּכָּה. מַה בַּקֻּפְסָה יֵשׁ אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? אֶתְרוֹג, אֶתְרוֹג, יַקִּירִי אֶתְרוֹג, אֶתְרוֹג, חֲבִיבִי אֶתְרוֹג, אֶתְרוֹג, יֶלֶד חֵן הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי. מַה מְּרַשְׁרֵשׁ פֹּה אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? לוּלָב, לוּלָב, יַקִּירִי לוּלָב, לוּלָב, חֲבִיבִי לוּלָב, לוּלָב, יֶלֶד חֵן הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי. מֵאַיִן אֶתְרוֹג זֶה אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? מֵאַיִן לוּלָב זֶה אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, יַקִּירִי מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, חֲבִיבִי מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, יֶלֶד חֵן הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי. לָמָּה אֶתְרוֹג זֶה אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? לָמָּה לוּלָב זֶה אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי? לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם, יַקִּירִי לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם, יַקִּירִי לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם, יֶלֶד חֵן הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי.למה סוכה זו אבא טוב שלי למה סוכה זו אבא טוב שלי לישב בסוכה יקירי, לישב בסוכה חביבי, לישב בסוכה ילד חן ילד חן שלי. למה לישב בה אבא טוב שלי למה לישב בה אבא טוב שלי אבותינו יקירי אבותינו חביבי אבותינו אף גם המה ישבו בסוכה אבותינו אף גם המה ישבו בסוכה. מה בקופסה יש אבא טוב שלי? אתרוג, אתרוג יקירי אתרוג, אתרוג, חביבי אתרוג, אתרוג, ילד חן הוי, ילד חן שלי מה מרשרש פה אבא טוב שלי לולב, לולב, יקירי לולב, לולב, חביבי לולב, לולב, ילד חן הוי, ילד חן שלי מאין אתרוג זה אבא טוב שלי מאין לולב זה אבא טוב שלי מארץ-ישראל, יקירי מארץ-ישראל, חביבי מארץ-ישראל, ילד חן הוי, ילד חן שלי למה אתרוג זה אבא טוב שלי למה לולב זה אבא טוב שלי לברך עליהם, יקירי, לברך עליהם, יקירי לברך עליהם, ילד חן הוי ילד חן שלי
מילים: יצחק אלטרמן, יצחק קצנלסון
לחן: עממי

לָמָּה סֻכָּה זוֹ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לָמָּה סֻכָּה זוֹ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה, יַקִּירִי
לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה, חֲבִיבִי
לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה, יֶלֶד חֵן
יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי.

לָמָּה לֵישֵׁב בָּהּ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לָמָּה לֵישֵׁב בָּהּ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
אֲבוֹתֵינוּ, יַקִּירִי
אֲבוֹתֵינוּ, חֲבִיבִי
אֲבוֹתֵינוּ - אַף גַּם הֵמָּה
יָשְׁבוּ בַּסֻּכָּה
אֲבוֹתֵינוּ - אַף גַּם הֵמָּה
יָשְׁבוּ בַּסֻּכָּה.

מַה בַּקֻּפְסָה יֵשׁ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
אֶתְרוֹג, אֶתְרוֹג, יַקִּירִי
אֶתְרוֹג, אֶתְרוֹג, חֲבִיבִי
אֶתְרוֹג, אֶתְרוֹג, יֶלֶד חֵן
הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי.

מַה מְּרַשְׁרֵשׁ פֹּה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לוּלָב, לוּלָב, יַקִּירִי
לוּלָב, לוּלָב, חֲבִיבִי
לוּלָב, לוּלָב, יֶלֶד חֵן
הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי.

מֵאַיִן אֶתְרוֹג זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
מֵאַיִן לוּלָב זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, יַקִּירִי
מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, חֲבִיבִי
מֵאֶרֶץ-יִשְׂרָאֵל, יֶלֶד חֵן
הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי.

לָמָּה אֶתְרוֹג זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לָמָּה לוּלָב זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם, יַקִּירִי
לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם, יַקִּירִי
לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם, יֶלֶד חֵן
הוֹי, יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי.
למה סוכה זו
אבא טוב שלי
למה סוכה זו
אבא טוב שלי
לישב בסוכה יקירי,
לישב בסוכה חביבי,
לישב בסוכה ילד חן
ילד חן שלי.

למה לישב בה
אבא טוב שלי
למה לישב בה
אבא טוב שלי
אבותינו יקירי
אבותינו חביבי
אבותינו אף גם המה
ישבו בסוכה
אבותינו אף גם המה
ישבו בסוכה.

מה בקופסה יש
אבא טוב שלי?
אתרוג, אתרוג יקירי
אתרוג, אתרוג, חביבי
אתרוג, אתרוג, ילד חן
הוי, ילד חן שלי

מה מרשרש פה
אבא טוב שלי
לולב, לולב, יקירי
לולב, לולב, חביבי
לולב, לולב, ילד חן
הוי, ילד חן שלי

מאין אתרוג זה
אבא טוב שלי
מאין לולב זה
אבא טוב שלי
מארץ-ישראל, יקירי
מארץ-ישראל, חביבי
מארץ-ישראל, ילד חן
הוי, ילד חן שלי

למה אתרוג זה
אבא טוב שלי
למה לולב זה
אבא טוב שלי
לברך עליהם, יקירי,
לברך עליהם, יקירי
לברך עליהם, ילד חן
הוי ילד חן שלי פרטים נוספים


מתוך "משחקים פרבליים"   העתקת מילות השיר

 הָאֶתְרוֹג וְהַלּוּלָב

מַה בַּקֻּפְסָה יֵשׁ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
מַה בַּקֻּפְסָה יֵשׁ
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?

אֶתְרוֹג אֶתְרוֹג יַקִּירִי
אֶתְרוֹג אֶתְרוֹג חֲבִיבִי
אֶתְרוֹג אֶתְרוֹג יֶלֶד חֵן
יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי

מִי הַמְּרַשְׁרֵשׁ פֹּה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
מִי הַמְּרַשְׁרֵשׁ פֹּה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?

לוּלָב לוּלָב יַקִּירִי
לוּלָב לוּלָב חֲבִיבִי
לוּלָב לוּלָב יֶלֶד חֵן
יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי

מֵאַיִן אֶתְרוֹג זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
מֵאַיִן לוּלָב זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?

מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יַקִּירִי
מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל חֲבִיבִי
מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יֶלֶד חֵן
יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי

לָמָּה אֶתְרוֹג זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
לָמָּה לוּלָב זֶה
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?

לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם יַקִּירִי
לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם חֲבִיבִי
לְבָרֵךְ עֲלֵיהֶם יֶלֶד חֵן
יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי

כֵּיצַד מְבָרְכִים
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?
כֵּיצַד מְבָרְכִים
אַבָּא טוֹב שֶׁלִּי?

"עַל נְטִילַת לוּלָב" יַקִּירִי
"עַל נְטִילַת לוּלָב" חֲבִיבִי
"עַל נְטִילַת לוּלָב" יֶלֶד חֵן
יֶלֶד חֵן שֶׁלִּי

האתרוג והלולב

מה בקופסה יש
אבא טוב שלי?
מה בקופסה יש
אבא טוב שלי?

אתרוג אתרוג יקירי
אתרוג אתרוג חביבי
אתרוג אתרוג ילד חן
ילד חן שלי

מי המרשרש פה
אבא טוב שלי?
מי המרשרש פה
אבא טוב שלי?

לולב לולב יקירי
לולב לולב חביבי
לולב לולב ילד חן
ילד חן שלי

מאין אתרוג זה
אבא טוב שלי?
מאין לולב זה
אבא טוב שלי?

מארץ ישראל יקירי
מארץ ישראל חביבי
מארץ ישראל ילד חן
ילד חן שלי

למה אתרוג זה
אבא טוב שלי?
למה לולב זה
אבא טוב שלי?

לברך עליהם יקירי
לברך עליהם חביבי
לברך עליהם ילד חן
ילד חן שלי

כיצד מברכים
אבא טוב שלי?
כיצד מברכים
אבא טוב שלי?

על נטילת לולב יקירי
על נטילת לולב חביבי
על נטילת לולב ילד חן
ילד חן שלי
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אסתר שרף 
שנת הקלטה: 14.5.2012
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

בהקלטה מושרים (מזיכרון) הבתים השלישי, החמישי והשישי בשינויים קלים.

הקלטות נוספות

על השיר

לא ברור מי מחבר השיר: השיר מופיע בגרסאות קרובות פעם בספרו של יצחק אלתרמן "משחקים פרבליים" (המהדורה הראשונה מתרע"ג 1913, בידינו מהדורת תרפ"א 1921)  ופעם בספרו של יצחק קצנלסון "גן ילדים", תרע"ח 1918, סרוק כאן). שני המחברים ניהלו גני ילדים בפולין והכירו באופן אישי. סביר שאחת הגרסאות היא עיבוד מהגרסה העברית האחרת. הסבירות שהן חוברו במקביל (למשל כתרגומים מקבילים של מקור ידיי משותף) היא נמוכה לאור הדמיון ביניהן. הלחן מזוהה ב"משחקים פרבליים" כ"ניגון ארצישראלי".

קצנלסון מזוהה כמחבר השיר גם בעדות תלמידתו צביה כהן (לבית גורדון) בספר זכרונותיה (הוצאה פרטית, יצא אחרי מותה ב1990), עמ' 78: 

אנו שרים את שירו "למה סוכה זו אבא טוב שלי". ההסבר הוא כל כך פשוט ויפה ואנו שרים יחד אתו בהתלהבות ובשמחה. 

ביצועים נוספים:

עוד באותו לחן: "שם שועלים יש"; "אן אתה הולך".


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  


מתוך: "גן ילדים"

מילים  


מתוך: "גן ילדים"


תגיות
עדכון אחרון: 01.06.2024 23:48:32


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: