שירת סתיו

מַהֵר, אֲהָה, יְמֵי אֹשֶׁר נֶאֱסָפִים חוֹלֵף הָאָבִיב וְקָרֵב הַסְּתָו מַהֵר, אֲהָה, וְנָדַמּוּ הַשִּׁירִים חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן וְיִתְיַתֵּם לֵבָב! קוֹלוֹת אַחֲרוֹנִים מִתְמַלְּטִים וְלֹא נַעֲנִים עוֹד מְעַט וְעָלְתָה הַדְּרוֹר מִן הַגַּנִּים נַפְשָׁהּ כִּי כָּלְתָה אֶל אַדְמַת הַיְּקָר וְכָלָה הַיֶּרֶק הָאַחֲרוֹן מִכָּר מַהֵר, אֲהָה, וְנָדַמּוּ הַשִּׁירִים חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן וְיִתְיַתֵּם לֵבָב אַךְ מַהֵר, אֲהָה! מַהֵר, אֲהָה! מהר, אהה, ימי אושר נאספים חולף האביב וקרב הסתיו מהר, אהה, ונדמו השירים חולף כל ששון ויתייתם לבב! קולות אחרונים מתמלטים ולא נענים עוד מעט ועלתה הדרור מן הגנים נפשה כי כלתה אל אדמת היקר וכלה הירק האחרון מכר מהר, אהה, ונדמו השירים חולף כל ששון ויתייתם לבב אך מהר אהה! מהר, אהה!
מילים: קארל קלינגמן
תרגום/נוסח עברי: שאול טשרניחובסקי
לחן: פליקס מנדלסון

מַהֵר, אֲהָה, יְמֵי אֹשֶׁר נֶאֱסָפִים
חוֹלֵף הָאָבִיב וְקָרֵב הַסְּתָו
מַהֵר, אֲהָה, וְנָדַמּוּ הַשִּׁירִים
חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן וְיִתְיַתֵּם לֵבָב!

קוֹלוֹת אַחֲרוֹנִים מִתְמַלְּטִים וְלֹא נַעֲנִים
עוֹד מְעַט וְעָלְתָה הַדְּרוֹר מִן הַגַּנִּים
נַפְשָׁהּ כִּי כָּלְתָה אֶל אַדְמַת הַיְּקָר
וְכָלָה הַיֶּרֶק הָאַחֲרוֹן מִכָּר

מַהֵר, אֲהָה, וְנָדַמּוּ הַשִּׁירִים
חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן וְיִתְיַתֵּם לֵבָב
אַךְ מַהֵר, אֲהָה!
מַהֵר, אֲהָה!

מהר, אהה, ימי אושר נאספים
חולף האביב וקרב הסתיו
מהר, אהה, ונדמו השירים
חולף כל ששון ויתייתם לבב!

קולות אחרונים מתמלטים ולא נענים
עוד מעט ועלתה הדרור מן הגנים
נפשה כי כלתה אל אדמת היקר
וכלה הירק האחרון מכר

מהר, אהה, ונדמו השירים
חולף כל ששון ויתייתם לבב
אך מהר אהה!
מהר, אהה!
 פרטים נוספים


מפי טובה דפנא-לוין  

 מַהֵר, אֲהָה, יְמֵי אֹשֶׁר נֶאֱסָפִים
חוֹלֵף הָאָבִיב וְקָרֵב הַסְּתָו
מַהֵר, אֲהָה, יָנוּמוּ הַצְּלָלִים [?]
חוֹלֵף הָאָבִיב וְקָרֵב הַסְּתָו

__________________
__________________
______אֶת שִׁירַת ____
______ הָאַחֲרוֹן _____
וְשִׁירַת הַזָּמִיר בָּאָה כְּבָר
מהר, אהה, ימי אושר נאספים
חולף האביב וקרב הסתיו
מהר, אהה, ינומו הצללים [?]
חולף האביב וקרב הסתיו

__________________
__________________
______את שירת ____
______ האחרון _____
ושירת הזמיר באה כבר
 פרטים נוספים


מפי תמר ניצן ואילנה מרוז  

 מַהֵר אֲהָה נָדַמּוּ הַשִּׁירִים
חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן מִתְיַתֵּם לֵבָב
מַהֵר אֲהָה נָדַמּוּ הַשִּׁירִים
חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן מִתְיַתֵּם לֵבָב

קוֹלוֹת אַחֲרוֹנִים מִתְמַלְּטִים וְלֹא נַעֲנִים
עוֹד מְעַט וְעָלְתָה הַדְּרוֹר מִן הַגַּנִּים
נָפְשִׁי כִּי כָלְתָה אֶל אַדְמַת הַיְּקָר
וְכָלָה הַיֶּרֶק הָאַחֲרוֹן מִכָּר
נָפְשִׁי כִּי כָלְתָה אֶל אַדְמַת הַיְּקָר
וְכָלָה הַיֶּרֶק הָאַחֲרוֹן מִכָּר

מַהֵר אֲהָה נָדַמּוּ הַשִּׁירִים
חוֹלֵף כָּל שָׂשׂוֹן מִתְיַתֵּם לֵבָב
אַךְ אֲהָה אר [?] אֲהָה
אַךְ מַהֵר אֲהָה
מַהֵר אֲהָה
מהר אהה נדמו השירים
חולף כל ששון מתייתם לבב
מהר אהה נדמו השירים
חולף כל ששון מתייתם לבב

קולות אחרונים מתמלטים ולא נענים
עוד מעט ועלתה הדרור מן הגנים
נפשי כי כלתה אל אדמת היקר
וכלה הירק האחרון מכר
נפשי כי כלתה אל אדמת היקר
וכלה הירק האחרון מכר

מהר אהה נדמו השירים
חולף כל ששון מתייתם לבב
אך אהה אר [?] אהה
אך מהר אהה
מהר אהה
 פרטים נוספים


מפי יפה דרורי  

 אֲהָה מַהֵר, יְמֵי אֹשֶׁר נֵאֱסָפִים
קַיִץ עָבַר וְקָרֵב הַסְּתָו
אֲהָה מַהֵר, נָדַמּוּ הַשִּׁירִים
חוֹלֵף שָׂשוֹן וְיִתְיַתֵּם לֵבָב

קוֹלוֹת הַגִּיל מִתְמַלְּטִים וְלֹא נַעֲנִים
מִן הַגַּנִּים יַעֲלוּ הַדְּרוֹרִים
כָּלָה יֶרֶק שׁוּב מִכָּר
כָּלָה הַיֶּרֶק שׁוּב מִכָּר
כָּלְתָה הַדְּרוֹר לְאַדְמַת הַיְּקָר
כָּלָה יֶרֶק שׁוּב מִכָּר
כָּלְתָה הַדְּרוֹר מֵאַדְמַת הַיְּקָר
אֲהָה מַהֵר
אהה מהר, ימי אושר נאספים
קיץ עבר וקרב הסתיו
אהה מהר, נדמו השירים
חולף ששון ויתיתם לבב

קולות הגיל מתמלטים ולא נענים
מן הגנים יעלו הדרורים
כלה ירק שוב מכר
כלה הירק שוב מכר
כלתה הדרור לאדמת היקר
כלה ירק שוב מכר
כלתה הדרור מאדמת היקר
אהה מהר
תרגום יידי מאת ריוועסמאן  

 גליקליכע טעג! איר זײַט גיך פֿאַרשוונדן,
ס'קומט נאָך דעם פֿרילינג דער ווינטער צוריק,
יוגענד און פֿרייד - איר ווערט גיך פֿאַרלאָרן!
צער און אומעט פֿאַרשטעלט אונזער גליק!

ס'ווערן די פֿייגעלעך אויך שוין פֿאַרפֿאַלן,
אַנדערש-וו זוכן די וואַרעמע שטראַלן.
ס'איז אויף דעם פֿעלד שוין ניטָא מער קײן בלום,
אומעטיג, עלענד, ארום, ארום.

ס'איז אויף דעם פֿעלד שוין ניטָא מער קײן בלום,
אומעטיג, עלענד, ארום, ארום.
יוגענד און פֿרייד! איר ווערט גיך פֿאַרלאָרן,
צער און אומעט פֿאַרשטערט אונזער גליק!
ווי גיך, אוי, ווי גיך, פלוצלונג אוי-וויי!

גליקליכע טעג! איר זייט גיך פארשוואנדען
ס'קומט נאך דעם פרילינג דער ווינטער צוריק
יוגענד און פרייד! איר ווערט גיך פארלארען
צער און אומעט פארשטעלט אונזער גליק

סווערען די פייגעלעך אויך שוין פארפאלען
אנדערס וואו זוכען וי ווארימע שטראלען
ס'איז אויף דעם פעלד שוין ניטא מער קיין בלום
ס'איז אויף דעם פעלד שוין ניטא קיין בלום
אומעטיג, עלענד ארוס, ארוס.

ס'איז אויף דעם פעלד שוין ניטא מער קין בלום
אומעטיג, עלענד ארום, ארום,
יוגענד און פרייד! איר ווערט גיך פערלארען,
צער און אומעט פארשטערט אונזער גליק!
ווי גיך, אי ווי גיך
פלוצלונג אי - וועה!
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

טובה דפנא-לוין 
מקור: קלטת ביתית

ההקלטה נמסרה באדיבות המשפחה. אנו מתנצלים על איכות ההקלטה.הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אילנה באואר (מרוז) (שוצברג), תמר ניצן (שוצברג) 
שנת הקלטה: 18.5.1992
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:36:04).

מקליטה: טלילה אלירם, במסגרת סדנה לאתנומוסיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן


ביצוע:

 

תמר זימנבודה 
הקלטה: יעקב מזור
שנת הקלטה: 4.8.1998
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:11:25).

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

יפה דרורי 
הקלטה: יעקב מזור, אוכמא שפרן
שנת הקלטה: 10.8.2000
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:04:16).

למדה בבית ספר יסודי בגבעתיים


על השיר

 ההקלטה של תמר ניצן ואילנה מרוז מקיבוץ מרחביה. מוזכרת בעבודה של אוכמא שפרן, רפרטואר של שירים לילדים בישובים בעמק יזרעאל בין שנות העשרים והארבעים (עמ' 130).

מנשה רבינא במאמרו "צ'רניחובסקי במוזיקה" (מאזניים, תשכ"ג, עמ' 448), מעיד כי בנוסח שרו "התלמידים הצעירים בגימנסיה הרצליה . . . ואולם הגימנסיה היה מלא אור וחדווה לשמע המילים האלה בשפה העברית".

ראו את השיר גם בתרגום נוסף: מה במהרה (ושם פרטי המקור).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים

מתוך: לידער-זאמלבוך עמודים 103-107


מילים


מתוך לידער-זאמלבוך עמוד 38


מתוך לידער-זאמלבוך עמוד 38
תגיות
עדכון אחרון: 19.05.2022 18:23:24


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: