שיר רוכל היויו

אֶקֶרֶמֶנֶאֶה לוּמְפָּפָּה הַידֶה זוּמְבָּה הַידֶה גֶזוּם יֵש מַדַמְצִ'יק, אַי אַי אַי אַי אַי הַידֶה גֶזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה זוּמְבָּה לַזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה מִי שֶׁלא קוֹנֶה מַתָנוֹת לַיְלָדִים אֲנִי לא עוֹשֶׂה לוֹ מָזַלִים יֵש מַדַמְצִ'יק, אַי אַי אַי אַי אַי הַידֶה גֶזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה זוּמְבָּה לַזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה יוֹיוֹ!אקרמנאה לומפפה הידה זומבה הידה גזום יש מדמצי'יק, אי אי אי אי אי הידה גזומבה לזומבה זומבה לזומבה לזומבה מי שלא קונה מתנות לילדים אני לא עושה לו מזלים יש מדמצי'יק, אי אי אי אי אי הידה גזומבה לזומבה זומבה לזומבה לזומבה יויו!
מילים: נסים בכר
לחן: לא ידוע

אֶקֶרֶמֶנֶאֶה לוּמְפָּפָּה
הַידֶה זוּמְבָּה הַידֶה גֶזוּם
יֵש מַדַמְצִ'יק, אַי אַי אַי אַי אַי
הַידֶה גֶזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה
זוּמְבָּה לַזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה

מִי שֶׁלא קוֹנֶה מַתָנוֹת לַיְלָדִים
אֲנִי לא עוֹשֶׂה לוֹ מָזַלִים
יֵש מַדַמְצִ'יק, אַי אַי אַי אַי אַי
הַידֶה גֶזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה
זוּמְבָּה לַזוּמְבָּה לַזוּמְבָּה

יוֹיוֹ!
אקרמנאה לומפפה
הידה זומבה הידה גזום
יש מדמצי'יק, אי אי אי אי אי
הידה גזומבה לזומבה
זומבה לזומבה לזומבה

מי שלא קונה מתנות לילדים
אני לא עושה לו מזלים
יש מדמצי'יק, אי אי אי אי אי
הידה גזומבה לזומבה
זומבה לזומבה לזומבה

יויו!
גרסה שזכר יעקב קלוג  

 יֵשׁ לִי צַעֲצוּעַ'לֶה גָּדוֹל קָטָן
הוּא קוֹפֵץ כְּמוֹ שָׁפָן, הוּא קוֹפֵץ כְּמוֹ שָׁפָן
הַי דִּיגֶזוּם דִּיגֶזוּמְבָּה, הַי דִּיגֶזוּם דִּיגֶזוּמְבָּה.
יש לי צעצועלה גדול קטן
הוא קופץ כמו שפן, הוא קופץ כמו שפן
הי דיגזום דיגזומבה, הי דיגזום דיגזומבה
 פרטים נוספים


גרסה שמביא אליהו הכהן ב"חדשות בן עזר" 835  

 מִי שֶׁלֹּא קוֹנֶה מַתָּנוֹת לַיְּלָדִים,
זֶה הַשֵּׁם לֹא יַעֲשֶׂה לוֹ מַזָּלִים...
...הַי דִּיגִי זוּמְבָּה גִּיזוּמְבָּה.

לַגָּדוֹל וְלַקָּטָן צַעֲצוּעַ קְטַנְטָן,
שֶׁקּוֹפֵץ מַמָּש כְּמוֹ שָׁפָן,
הוּא עוֹלֶה לְמַעְלָה וְיוֹרֵד לְמַטָּה
רַק כְּשֶׁמּוֹשְׁכִים לוֹ בַּזּוּמְבָּה,
הַי דִּיגִי זוּמְבָּה גִּיזוּמְבָּה.

מי שלא קונה מתנות לילדים,
זה השם לא יעשה לו מזלים...
...היי דיגי זומבה גיזומבה.

לגדול ולקטן צעצוע קטנטן,
שקופץ ממש כמו שפן,
הוא עולה למעלה ויורד למטה
רק כשמושכים לו בזומבה,
היי דיגי זומבה גיזומבה.
 פרטים נוספים


גרסה מחיפה  

 טֶרְמוֹמֶטֶרִים, מִי שֶׁלֹּא קוֹנֶה
אֲנִי לֹא עוֹשֶׂה לוֹ מַזָּלִים,
אַיְנְמוּל בַּתַּחַת וּמָאפִישׁ חוֹם.
הַיְדִי גִּיזוּמְבָּה גִּיזוּמְבָּה
טרמומטרים, מי שלא קונה
אני לא עושה לו מזלים,
אַינמוּל בתחת ומאפיש חום.
היידי גיזומבה גיזומבה
 פרטים נוספים


מפי אמנון בקר  

 מִי שֶׁלֹּא מֵבִיא מַתָּנוֹת לַיְּלָדִים
אֱלוֹהִים לֹא יִתֵּן לוֹ יְלָדִים
הַי דַּי דָּדָדָדָדַי
הַיְדֶה גֶּזוּמְבָּה גֶזוּמְבָּה

מי שלא מביא מתנות לילדים
אלוהים לא ייתן לו ילדים
היי דיי דדדדדיי
היידה גזומבה גזומבה
היידה גזומבה גזומבה
נוסח שמביא יעקב לזר  

 הַיְדֶה גֶּרוּמְבָּה
היידה גרומבה
 פרטים נוספים


גרסת התנועה המאוחדת ביד-אליהו  

 אַי דִּיגֶדִין חוֹרְדֶה מָצִ'יבִּין
חוֹרְדֶה מוֹרְדֶה חוֹרְדֶה מָצִ'יבִּין
אַי דִּיגֶדִין חוֹרְדֶה מָצִ'יבִּין
אַי דִּיגֶדִין דִּיגֶזוּמְבָּה
אַי דּיִגֶדִין דִּיגֶזוּמְבָּה

מִי שֶׁלֹּא קוֹנֶה מַתָּנוֹת לִילָדִים
אָז אֲנִי לֹא עוֹשֶׂה לוֹ מַזָּלִים.
מִי שֶׁקּוֹנֶה מַתָּנוֹת לִילָדִים
אַי דִּיגֶדִין דִּיגֶזוּמְבָּה
אַי דִּיגֶדִין דִּיגֶזוּמְבָּה

אוֹיֶה בֶּיֶה, אוֹיֶה בֶּיֶה, אוֹיֶה בֶּיֶה נֶם
כָּכָה הוֹלְכִים הַלַכְקָה צִיוֹנֶם
מִי שֶׁקּוֹנֶה מַתָּנוֹת לִילָדִים
אַי דּיִגֶדִין דִּיגֶזוּמְבָּה
אַי דּיִגֶדִין דִּיגֶזוּמְבָּה.
אי דיגדין חורדה מצ'יבין
חורדה מורדה חורדה מצ'יבין
אי דיגדין חורדה מצ'יבין
אי דיגדין דיגזומבה
אי דייגדין דיגזומבה

מי שלא קונה מתנות לילדים
אז אני לא עושה לו מזלים
מי שקונה מתנות לילדים
אי דיגדין דיגזומבה
אי דיגדין דיגזומבה

אויה ביה אויה ביה אויה ביה נם
ככה הולכים הלכקה ציונם
מי שקונה מתנות לילדים
אי דייגדין דיגזומבה
אי דייגדין דיגזומבה
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

צבי (גרימי) גלעד 
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אמנון בקר 
שנת הקלטה: 7.11.2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

אבי-יוסף 
שנת הקלטה: 2013
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

 אבי-יוסף זכר שרוכל היויו היה שר את רוב המנגינה בלי מילים.


על השיר

בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב בשנות הארבעים והחמישים היה רוכל יויו בשם נסים בכר שהרבה לשיר מנגינה אחת, שאולי חיבר בעצמו, עם טקסט שכנראה גיוון מדי פעם, ולפי עדות אחת גם לפעמים בלי הטקסט.

את זהות רוכל היויו חשף אליהו הכהן בכתבתו "על צלילי הרחוב התל אביבי" ב"חדשות בן עזר" 835.

הגולש דודי שמסר את גרסת התנועה המאוחדת ביד אליהו מוסר: נסים בכר היה משנה את המלים מפעם לפעם ואנחנו שיבשנו את הטורקית שלו וכך נתקבלו הרבה גירסאות.

על הגרסה החיפאית מביא ה"נספח לשירי שטות" של קריית חיים את דברי ד"ר גדעון חיטי: 

אני שמעתי את הפזמון אולי מאותו חרזן ואולי מחרזן אחר שככל הנראה אימץ לעצמו את הרעיון . החרזן החיפאי היה מכריז על מרכולתו בסמוך למוכר הנקנקיות החמות שבסמוך לבית הקרנות. האיש מכר מודדי חום והוא היה מחזיק בין אצבעותיו את מודדי החום ו[שר כך].

קטע מהשיר "לי חלילו חלילו לי" דומה לסוף מנגינת השיר הזה (השורות "לי חלילו חלילו לי / חלילו חלילי").


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

עיבוד מאת אהרן שפי

דברי המעבד אהרן שפי: נתקלתי במקבץ קטן של עיבודים לפסנתר, של שירים מרחובות דרום תל-אביב בשנות השלושים-ארבעים:

  • "טומבהלה טומבה", תורכי, שהיה מושר ע"י רוכל שמכר את המשחק "יו-יו" על יד פסי הרכבת ברחוב הרצל;
  • "אסקדר", גם הוא תורכי שהושר בבית קפה בלווינסקי [השיר איננו באתר - זֶמֶרֶשֶׁת]
  • שיר יווני שהושר בטברנה יוונית ברחוב הקישון ושמוכר בטקסט הקולינארי "אני רעב. בטני מצטמקת מרעב".

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהרן שפי בכתובת e.a.shefi@gmail.com.
תגיות
עדכון אחרון: 28.02.2022 22:56:01


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: