כך כתוב בלכסיקון

בּוֹא נֵצֵא! לְאָן? נֵצֵא נָא! לֶכְּסִיקוֹן בַּיָּד נִקַּח נְדַפְדֵּף בּוֹ שָׁמָּה-הֵנָּה וְנִרְאֶה מַהוּ סָח צְלִיל זֶה טוֹן, צִלּוּם זֶה קוֹפְּיָה בְּרוֹשׁ זֶה עֵץ, נִמּוּס זֶה טַקְט הָחָכְמָה הִיא עוֹד אוּטוֹפְּיָה אֲבָל הַטִּפְּשׁוֹת הִיא פָקְט מָה לַעֲשׂוֹת? זֶה נָכוֹן כָּךְ כָּתוּב בַּלֶּכְּסִיקוֹן כָּךְ כָּתוּב בַּלֶּכְּסִי-לֶכְּסִי- לֶכְּסִי - לֶכְּסִי -לֶכְּסִיקוֹן זֶבְּרָה זוֹהִי זֶבְּרָה, אַיְיזְן! צִפֳּרִים הֵן צִפֳּרִים אֲבָל אֵיזֶה בַּעַל-חַי זֶה אֲסֵפַת הַנִּבְחָרִים? גְּבֶרֶת סְפֶּקְטוֹר מִתְאַנְגְּלֶלֶת הִיא לֹא גְּבֶרֶת, הִיא כְּבָר - מִיס כִּי חוֹלָה הִיא הָאוּמְלֶלֶת בְּאַנְגְלִינָה סְפֵּקְטוֹרִיס מַה לַּעֲשׂוֹת... שְׁמוֹנֶה וְאֶחָד זֶה תֵּשַׁע מִין זֶה סוּג, מִכְסֶה זֶה גַּג סְתָם לִגְנֹב אוּלַי זֶה פֶּשַׁע אֲבָל שֹׁחַד זֶה מִנְהָג וְעִידוֹת, עִיּוּן, עֲצֶרֶת כֶּנֶס, כֶּנֶס, כִּנּוּס פָּשׁוּט מַה זֶּה? זוֹהִי מִין תּוֹצֶרֶת יֵס סֶר מֵיְד אִין הִסְתַּדְּרוּת מַה לַּעֲשׂוֹת... יְדִידִי, בְּלִי כָּל פּוֹזָה אֶת רֹאשׁוֹ בַּקִּיר הִכָּה אֲרוּחָה טוֹבָה זֶה פְּרוֹזָה אַךְ הַמְּחִיר הוּא לִירִיקָה מְאַוְרֵר זֶה וֶנְטִילָטוֹר וְסַרְדִּינָה זֶהוּ דָּג וְשַׁלִּיט זֶהוּ דִּיקְטָטוֹר וְדִיקְטָטוֹר זֶה נֶהָג עִתּוֹנוּת הִיא אַסְפַּקְלָרְיָה מֶמְשָׁלָה הִיא בַּחוּרָה אוֹי שׂוֹנֵאת הִיא יֵזוּס מַרְיָה אֶת פָּנֶיהָ בַּמַּרְאָה מֶמְשַׁלְתֵּנוּ נֶאֱנַחַת פָּלֶסְטַיְין - לִבֵּךְ לֹא רַךְ בָּךְ לִי חַם בַּקַּיִץ כָּכָה אַךְ בְּפַרְסָה קַר-לִי-בָּךְ אֲדִיבוּת זֶה אַנְטִי-קֶצֶר סִיר זֶה דּוּד, קַנְקַן זֶה כְּלִי אֲבָל עֹצֶר עֹצֶר עֹצֶר זֶה מַמָּשׁ פָּטֶנְט אַנְגְּלִי הַפְסָקוֹת זֶה אִינְטֶרְוָולִים לֵייבּוֹר זֶהוּ סוֹצְיָאלִיסְט וּמַגְשִׁים הוּא אִידֵאָלִים בְּיִחוּד בַּמִּידְל-אִיסְט מַה לַּעֲשׂוֹת... מָה זֶה שִׁיפּ? הַבֵּט, הִנֵּה! בְּעִבְרִית זוֹ אֳנִיָּה בְּאַנְגְּלִית רוֹדְפֶיהָ אַחֲרֶיהָ בְּעִבְרִית הִיא מַגִּיעָה בְּאַנְגְּלִית יֵשׁ רוּחַ סַעַר בְּעִבְרִית יֶשְׁנוֹ הֶכְרַח בְּאַנְגְּלִית סָגוּר הַשַּׁעַר בְּעִבְרִית הוּא יִפָּתַח מַה לַּעֲשׂוֹת... בוא נצא! לאן? נצא נא! לכסיקון ביד ניקח נדפדף בו שמה-הנה ונראה מהו סח צליל זה טון, צילום זה קופיה ברוש זה עץ, נימוס זה טקט החכמה היא עוד אוטופיה אבל הטיפשות היא פקט מה לעשות? זה נכון כך כתוב בלכסיקון כך כתוב בלכסי-לכסי-לכסי-לכסי-לכסיקון זברה זוהי זברה, אייזן! ציפורים הן ציפורים אבל איזה בעל-חי זה אסיפת הנבחרים? גברת ספקטור מתאנגללת היא לא גברת, היא כבר - מיס כי חולה היא האומללת באנגלינה ספקטוריס מה לעשות... שמונה ואחד זה תשע מין זה סוג, מכסה זה גג סתם לגנוב אולי זה פשע אבל שוחד זה מנהג ועידות, עיון, עצרת כנס, כניס, כינוס פשוט מה זה? זוהי מין תוצרת יט סר מייד אין הסתדרות מה לעשות... ידידי, בלי כל פוזה את ראשו בקיר הכה ארוחה טובה זה פרוזה אך המחיר הוא ליריקה מאוורר זה ונטילטור וסרדינה זהו דג ושליט זהו דיקטטור ודיקטטור זה נהג עיתונות היא אספקלריה ממשלה היא בחורה אוי שונאת היא יזוס מריה את פניה במראה ממשלתנו נאנחת פלסטיין - לבך לא רך בך לי חם בקיץ ככה אך בפרסה קר-לי-בך אדיבות זה אנטי-קצר סיר זה דוד, קנקן זה כלי אבל עוצר עוצר עוצר זה ממש פטנט אנגלי הפסקות זה אינטרוולים לייבור זהו סוציאליסט ומגשים הוא אידיאלים בייחוד במידל-איסט מה לעשות... מה זה שיפ? הבט, הנה! בעברית זו אנייה באנגלית רודפיה אחריה בעברית היא מגיעה באנגלית יש רוח סער בעברית ישנו הכרח באנגלית סגור השער בעברית הוא ייפתח מה לעשות...
מילים: נתן אלתרמן
לחן: משה וילנסקי

בּוֹא נֵצֵא! לְאָן? נֵצֵא נָא!
לֶכְּסִיקוֹן בַּיָּד נִקַּח
נְדַפְדֵּף בּוֹ שָׁמָּה-הֵנָּה
וְנִרְאֶה מַהוּ סָח

צְלִיל זֶה טוֹן, צִלּוּם זֶה קוֹפְּיָה
בְּרוֹשׁ זֶה עֵץ, נִמּוּס זֶה טַקְט
הָחָכְמָה הִיא עוֹד אוּטוֹפְּיָה
אֲבָל הַטִּפְּשׁוֹת הִיא פָקְט

מָה לַעֲשׂוֹת? זֶה נָכוֹן
כָּךְ כָּתוּב בַּלֶּכְּסִיקוֹן
כָּךְ כָּתוּב בַּלֶּכְּסִי-לֶכְּסִי- לֶכְּסִי - לֶכְּסִי -לֶכְּסִיקוֹן

זֶבְּרָה זוֹהִי זֶבְּרָה, אַיְיזְן!
צִפֳּרִים הֵן צִפֳּרִים
אֲבָל אֵיזֶה בַּעַל-חַי זֶה
אֲסֵפַת הַנִּבְחָרִים?

גְּבֶרֶת סְפֶּקְטוֹר מִתְאַנְגְּלֶלֶת
הִיא לֹא גְּבֶרֶת, הִיא כְּבָר - מִיס
כִּי חוֹלָה הִיא הָאוּמְלֶלֶת
בְּאַנְגְלִינָה סְפֵּקְטוֹרִיס

מַה לַּעֲשׂוֹת...

שְׁמוֹנֶה וְאֶחָד זֶה תֵּשַׁע
מִין זֶה סוּג, מִכְסֶה זֶה גַּג
סְתָם לִגְנֹב אוּלַי זֶה פֶּשַׁע
אֲבָל שֹׁחַד זֶה מִנְהָג

וְעִידוֹת, עִיּוּן, עֲצֶרֶת
כֶּנֶס, כֶּנֶס, כִּנּוּס פָּשׁוּט
מַה זֶּה? זוֹהִי מִין תּוֹצֶרֶת
יֵס סֶר מֵיְד אִין הִסְתַּדְּרוּת

מַה לַּעֲשׂוֹת...

יְדִידִי, בְּלִי כָּל פּוֹזָה
אֶת רֹאשׁוֹ בַּקִּיר הִכָּה
אֲרוּחָה טוֹבָה זֶה פְּרוֹזָה
אַךְ הַמְּחִיר הוּא לִירִיקָה

מְאַוְרֵר זֶה וֶנְטִילָטוֹר
וְסַרְדִּינָה זֶהוּ דָּג
וְשַׁלִּיט זֶהוּ דִּיקְטָטוֹר
וְדִיקְטָטוֹר זֶה נֶהָג

עִתּוֹנוּת הִיא אַסְפַּקְלָרְיָה
מֶמְשָׁלָה הִיא בַּחוּרָה
אוֹי שׂוֹנֵאת הִיא יֵזוּס מַרְיָה
אֶת פָּנֶיהָ בַּמַּרְאָה

מֶמְשַׁלְתֵּנוּ נֶאֱנַחַת
פָּלֶסְטַיְין - לִבֵּךְ לֹא רַךְ
בָּךְ לִי חַם בַּקַּיִץ כָּכָה
אַךְ בְּפַרְסָה קַר-לִי-בָּךְ

אֲדִיבוּת זֶה אַנְטִי-קֶצֶר
סִיר זֶה דּוּד, קַנְקַן זֶה כְּלִי
אֲבָל עֹצֶר עֹצֶר עֹצֶר
זֶה מַמָּשׁ פָּטֶנְט אַנְגְּלִי

הַפְסָקוֹת זֶה אִינְטֶרְוָולִים
לֵייבּוֹר זֶהוּ סוֹצְיָאלִיסְט
וּמַגְשִׁים הוּא אִידֵאָלִים
בְּיִחוּד בַּמִּידְל-אִיסְט

מַה לַּעֲשׂוֹת...

מָה זֶה שִׁיפּ? הַבֵּט, הִנֵּה!
בְּעִבְרִית זוֹ אֳנִיָּה
בְּאַנְגְּלִית רוֹדְפֶיהָ אַחֲרֶיהָ
בְּעִבְרִית הִיא מַגִּיעָה

בְּאַנְגְּלִית יֵשׁ רוּחַ סַעַר
בְּעִבְרִית יֶשְׁנוֹ הֶכְרַח
בְּאַנְגְּלִית סָגוּר הַשַּׁעַר
בְּעִבְרִית הוּא יִפָּתַח

מַה לַּעֲשׂוֹת...

בוא נצא! לאן? נצא נא!
לכסיקון ביד ניקח
נדפדף בו שמה-הנה
ונראה מהו סח

צליל זה טון, צילום זה קופיה
ברוש זה עץ, נימוס זה טקט
החכמה היא עוד אוטופיה
אבל הטיפשות היא פקט

מה לעשות? זה נכון
כך כתוב בלכסיקון
כך כתוב בלכסי-לכסי-לכסי-לכסי-לכסיקון

זברה זוהי זברה, אייזן!
ציפורים הן ציפורים
אבל איזה בעל-חי זה
אסיפת הנבחרים?

גברת ספקטור מתאנגללת
היא לא גברת, היא כבר - מיס
כי חולה היא האומללת
באנגלינה ספקטוריס

מה לעשות...

שמונה ואחד זה תשע
מין זה סוג, מכסה זה גג
סתם לגנוב אולי זה פשע
אבל שוחד זה מנהג

ועידות, עיון, עצרת
כנס, כניס, כינוס פשוט
מה זה? זוהי מין תוצרת
יט סר מייד אין הסתדרות

מה לעשות...

ידידי, בלי כל פוזה
את ראשו בקיר הכה
ארוחה טובה זה פרוזה
אך המחיר הוא ליריקה

מאוורר זה ונטילטור
וסרדינה זהו דג
ושליט זהו דיקטטור
ודיקטטור זה נהג

עיתונות היא אספקלריה
ממשלה היא בחורה
אוי שונאת היא יזוס מריה
את פניה במראה

ממשלתנו נאנחת
פלסטיין - לבך לא רך
בך לי חם בקיץ ככה
אך בפרסה קר-לי-בך

אדיבות זה אנטי-קצר
סיר זה דוד, קנקן זה כלי
אבל עוצר עוצר עוצר
זה ממש פטנט אנגלי

הפסקות זה אינטרוולים
לייבור זהו סוציאליסט
ומגשים הוא אידיאלים
בייחוד במידל-איסט

מה לעשות...

מה זה שיפ? הבט, הנה!
בעברית זו אנייה
באנגלית רודפיה אחריה
בעברית היא מגיעה

באנגלית יש רוח סער
בעברית ישנו הכרח
באנגלית סגור השער
בעברית הוא ייפתח

מה לעשות...
 פרטים נוספים


על השיר

מתוך תכנית מס' 6 של תיאטרון "לי לה לו" ששמה כשם השיר (הופעת בכורה 16.3.1946).

לפי שיר זה חובר בגבת השיר המקומי "שבחי הקיבוץ" (האזינו שם ללחן).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 03.09.2020 23:13:59


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: