חידה

העתקת מילות השיר

אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה מַה נִּשָּׂא מִבֵּית הָדָר וּמַה זָּרִיז גַּם מֵעַכְבָּר? בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד עָשָׁן נִשָּׂא מִבֵּית הָדָר חָתוּל זָרִיז גַּם מֵעַכְבָּר אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה מֶה עָמֹק מִמַּעְיַן בּוֹר מָהוּ מַר מִנִּי מָרוֹר? בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד עֲמֻקָּה מִתְּהוֹם תּוֹרָה מַר הַמָּוֶת מִמְּרֹרָה אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה אֵי זֶה בַּיִת בְּלִי רָהִיטִים? אֵי זֶה מַיִם בְּלִי דָגִים? בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד בֵּית מֶרְחָץ בְּלִי רָהִיטִים מֵי מִקְוֶה בְּלִי דָּגִים אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה אֵיזֶה יָם וְאֵין בּוֹ חוֹל? אֵיזֶה מֶלֶךְ וְאֵין לוֹ כֹל? בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד יָם דִּמְעוֹתֵינוּ אֵין בּוֹ חוֹל מֶלֶךְ הַקְּלָפִים אֵין לוֹ כֹל אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה אֵיזֶהוּ טוֹחֵן בְּלִי טַחֲנָה? וְאֵיזוֹהִי כַף בְּלִי תַקָּנָה? בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד טוֹחֵן-נִשְׂרָף הוּא בְלִי טַחֲנָה כַּף שְׁבוּרָה הִיא בְלִי תַקָּנָהאת נערה טובה, יפה לאין מידה אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה מה נישא מבית הדר ומה זריז גם מעכבר? בחור סכל, בחור הדיוט אין לך שכל בקדקוד עשן נישא מבית הדר חתול זריז גם מעכבר את נערה טובה, יפה לאין מידה אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה מה עמוק ממעיין בור מהו מר מני מרור? בחור סכל, בחור הדיוט אין לך שכל בקדקוד עמוקה מתהום תורה מר המוות ממרורה את נערה טובה, יפה לאין מידה אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה אי זה בית בלי רהיטים? אי זה מים בלי דגים? בחור סכל, בחור הדיוט אין לך שכל בקדקוד בית מרחץ בלי רהיטים מי מקווה בלי דגים את נערה טובה, יפה לאין מידה אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה איזה ים ואין בו חול? איזה מלך ואין לו כול? בחור סכל, בחור הדיוט אין לך שכל בקדקוד ים דמעותינו אין בו חול מלך הקלפים אין לו כול את נערה טובה, יפה לאין מידה אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה איזהו טוחן בלי טחנה? ואיזוהי כף בלי תקנה? בחור סכל, בחור הדיוט אין לך שכל בקדקוד טוחן-נשרף הוא בלי טחנה כף שבורה היא בלי תקנה
מילים: עממי יידי
תרגום: חיים בנציון אילון-ברניק
לחן: עממי יידי

אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה
אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה
מַה נִּשָּׂא מִבֵּית הָדָר
וּמַה זָּרִיז גַּם מֵעַכְבָּר?

בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט
אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד
עָשָׁן נִשָּׂא מִבֵּית הָדָר
חָתוּל זָרִיז גַּם מֵעַכְבָּר

אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה
אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה
מֶה עָמֹק מִמַּעְיַן בּוֹר
מָהוּ מַר מִנִּי מָרוֹר?

בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט
אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד
עֲמֻקָּה מִתְּהוֹם תּוֹרָה
מַר הַמָּוֶת מִמְּרֹרָה

אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה
אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה
אֵי זֶה בַּיִת בְּלִי רָהִיטִים?
אֵי זֶה מַיִם בְּלִי דָגִים?

בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט
אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד
בֵּית מֶרְחָץ בְּלִי רָהִיטִים
מֵי מִקְוֶה בְּלִי דָּגִים

אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה
אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה
אֵיזֶה יָם וְאֵין בּוֹ חוֹל?
אֵיזֶה מֶלֶךְ וְאֵין לוֹ כֹל?

בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט
אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד
יָם דִּמְעוֹתֵינוּ אֵין בּוֹ חוֹל
מֶלֶךְ הַקְּלָפִים אֵין לוֹ כֹל

אַתְּ נַעֲרָה טוֹבָה, יָפָה לְאֵין מִדָּה
אֶמְשֹׁל נָא לָךְ מָשָׁל, אָחוּדָה לָךְ חִידָה
אֵיזֶהוּ טוֹחֵן בְּלִי טַחֲנָה?
וְאֵיזוֹהִי כַף בְּלִי תַקָּנָה?

בָּחוּר סָכָל, בָּחוּר הֶדְיוֹט
אֵין לְךָ שֵׂכֶל בַּקָּדְקֹד
טוֹחֵן-נִשְׂרָף הוּא בְלִי טַחֲנָה
כַּף שְׁבוּרָה הִיא בְלִי תַקָּנָה
את נערה טובה, יפה לאין מידה
אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה
מה נישא מבית הדר
ומה זריז גם מעכבר?

בחור סכל, בחור הדיוט
אין לך שכל בקדקוד
עשן נישא מבית הדר
חתול זריז גם מעכבר

את נערה טובה, יפה לאין מידה
אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה
מה עמוק ממעיין בור
מהו מר מני מרור?

בחור סכל, בחור הדיוט
אין לך שכל בקדקוד
עמוקה מתהום תורה
מר המוות ממרורה

את נערה טובה, יפה לאין מידה
אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה
אי זה בית בלי רהיטים?
אי זה מים בלי דגים?

בחור סכל, בחור הדיוט
אין לך שכל בקדקוד
בית מרחץ בלי רהיטים
מי מקווה בלי דגים

את נערה טובה, יפה לאין מידה
אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה
איזה ים ואין בו חול?
איזה מלך ואין לו כול?

בחור סכל, בחור הדיוט
אין לך שכל בקדקוד
ים דמעותינו אין בו חול
מלך הקלפים אין לו כול

את נערה טובה, יפה לאין מידה
אמשול נא לך משל, אחודה לך חידה
איזהו טוחן בלי טחנה?
ואיזוהי כף בלי תקנה?

בחור סכל, בחור הדיוט
אין לך שכל בקדקוד
טוחן-נשרף הוא בלי טחנה
כף שבורה היא בלי תקנה
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (יידיש)   העתקת מילות השיר

 דו מיידעלע דו פיינס
דו מיידעלע דו שיינס
כ'וועל דיך עפעס פראגן
א רעטעניש א קליינס
וואס איז העכער פון א הויז?
און וואס איז פלינקער פון א מויז?
דו נארישער בחור, דו נארישער טראפ
דו האסט דאך נישט קיין שכל אין דיין קאפ!
א קוימען איז העכער פון א הויז
א קאץ איז פלינקער פון א מויז!

דו מיידעלע...
וואס פאר א מלך האט נישט קיין לאנד
און וואס פאר א וואסער האט נישט קיין זאמד?
דו נארישער בחור...
דער מלך פון קארטן האט נישט קיין לאנד
די טרערן פון אויגן האבן נישט קיין זאמד!

דו מיידעלע...
וואס פאר א שניידער האט נישט קיין שער?
און וואס פאר א זעלנעד האט נישט קיין געווער?
דו נארישער בחור...
א טויטער שניידער האט נישט קיין שער
אן אויסגעדינטער זעלנער האט נישט קיין געווער!

דו מיידעלע...
וואס איז טיפער פון א קוואל?
און וואס איז ביטערער ווי גאל?
דו נארישער בחור...
די תורה איז טיפער פון א קוואל
דער טויט איז ביטערער ווי גאל!


 פרטים נוספים

על השיר

תרגום לשיר שבבסיס השיר "ילדה ילדתי" (וראו שם הפניה לכל הנוסחים העבריים).

ראו את השיר היידי המקורי בעיבוד ארנו נאדל לקול ופסנתר על סמך המנגינה מפי מ. גיבלנסקי בגליון ספטמבר 1905 של הירחון Ost und West.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  מילים  
תגיות
עדכון אחרון: 03.07.2023 02:52:20


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: