עוד טיפה

העתקת מילות השיר

מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בַּפַּרְלָמֶנְט הָאַנְגְּלִי שֶׁיָּשְׁבוּ גֶ'נְטֶלְמֵנִים וְהִרְגִּישׁוּ שִׁעֲמוּם אָז קָם לוֹי ג'וֹי וְנָשָׂא נְאוּם: שׁעוֹד כּוֹסִית שֶׁל וִיסְקִי לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם שׁעוֹד כּוֹסִית וְעוֹד כּוֹסִית וְעוֹד כּוֹסִית שֶׁל וִיסְקִי לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם. מעשה שהיה בפרלמנט האנגלי שישבו ג'נטלמנים והרגישו שעמום אז קם לויי ג'וי ונשא נאום: שעוד כוסית של ויסקי לא תזיק לו כלום שעוד כוסית ועוד כוסית ועוד כוסית של ויסקי לא תזיק לו כלום.
מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בַּפַּרְלָמֶנְט הָאַנְגְּלִי
שֶׁיָּשְׁבוּ גֶ'נְטֶלְמֵנִים וְהִרְגִּישׁוּ שִׁעֲמוּם
אָז קָם לוֹי ג'וֹי וְנָשָׂא נְאוּם:
שׁעוֹד כּוֹסִית שֶׁל וִיסְקִי לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם
שׁעוֹד כּוֹסִית וְעוֹד כּוֹסִית
וְעוֹד כּוֹסִית שֶׁל וִיסְקִי
לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם.

מעשה שהיה בפרלמנט האנגלי
שישבו ג'נטלמנים והרגישו שעמום
אז קם לויי ג'וי ונשא נאום:
שעוד כוסית של ויסקי לא תזיק לו כלום
שעוד כוסית ועוד כוסית
ועוד כוסית של ויסקי
לא תזיק לו כלום.
 פרטים נוספים


נוסח משה ברק מתוך חדשות בן עזר 313   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה
שֶׁהָיָה בַּמִּלְחָמָה
כְּשֶׁיָּרוּ הַתּוּרְכִּים בְּכַדּוּרֵי הַדּוּם דוּם
אָז קָם אָלֶנְבִּי וַיִּפְתַּח בִּנְאוּם
(אוֹ אָז קָם לוֹיְד ג'וֹרְג' וַיִּפְתַּח בִּנְאוּם וכו')
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל וִיסְקִי לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם
כִּי עוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל וִיסְקִי
לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם
מעשה שהיה
שהיה במלחמה
כשירו התורכים בכדורי הַדּוּם דוּם
אז קם אלנבי ויפתח בנאום
(או אז קם לויד ג'ורג' ויפתח בנאום וכו')
כי עוד טיפה של ויסקי לא תזיק לו כלום
כי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה
ועוד טיפה של ויסקי
לא תזיק לו כלום
מפנקסו של גרשון גורביץ   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁקָּרָה אֶת הַפְּרִינְץ אוֹף וֶולְס
כְּשֶׁבָּא לְבַקֵּר אֶת הָעִיר חַרְטוּם
אָז קָם וְקָרָא וְקִשְׁקֵשׁ בַּקֻּמְקוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"שׁ לֹא תַּזִּיק בִּכְלוּם

מַעֲשֶׂה שֶׁקָּרָה בַּמִּלְחָמָה
כְּשֶׁיָּרָה הָאוֹיֵב כַּדּוּרֵי דּוּם-דוּם
אָז קָם אוֹפִיצֵיר וְנָאַם נְאוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק בִּכְלוּם

מַעֲשֶׂה שֶׁקָּרָה בַּפַּרְלָמֶנְט
כְּשֶׁיָּשְׁנוּ הַצִּירִים הַשְּׂנוּאִים
אָז קָם לוֹאִי ג'וֹרְג' וְנָאַם נְאוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק בִּכְלוּם

בַּיָּמִים הַגְּדוֹלִים בְּסַן רֶמוֹ
כְּשֶׁדָּנוּ הַצִּירִים בִּדְבַר הַלְּאֹם
אָז קָמוּ [!] ד"ר וַיְצְמָן וְנָאַם נְאוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק בִּכְלוּם
מעשה שקרה את הפרינץ אוף וולס
כשבא לבקר את העיר חרטום
אז קם וקרא וקשקש בקומקום
שעוד טיפה של יי"ש לא תזיק בכלום

מעשה שקרה במלחמה
כשירה האויב כדורי דום-דום
אז קם אופיציר ונאם נאום
שעוד טיפה של יי"ש לא תזיק בכלום

מעשה שקרה בפרלמנט
כשישנו [?] הצורים [?] השנואים
אז קם לואי ג'ורג' ונאם נאום
שעוד טיפה של יי"ש לא תזיק בכלום

בימים הגדולים בסן רמו
כשדנו הצירים בדבר הלאום
אז קמו [!] ד"ר וייצמן ונאם נאום
שעוד טיפה של יי"ש לא תזיק בכלום
 פרטים נוספים


מאוסף יעקב צדקוני   העתקת מילות השיר

 בְּיוֹם בָּהִיר אֶחָד וּבַפַּרְלָמֶנְט
פִּהֲקוּ הַצִּירִים מֵרֹב שִעֲמוּם
וְעָלָה לוֹיְד ג'וֹרְג' וְנָשָׂא נְאוּם
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק כְּלוּם

מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּפְּרִינְץ אוֹף וֶולְס
שֶׁנָסַע לְבַקֵּר אֶת הָעִיר חַרְטוּם
וְעָמַד וְנָאַם וְקִשְׁקֵש בַּקֻמְקוּם
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק כְּלוּם

וּבַחַג הַגָּדוֹל שֶׁל סַן-רֶמוֹ
כְּשֶׁדָּנוּ וְעָסְקוּ בְּעִנְיְנֵי הַלְּאֹם
אָמַר וַיְצְמָן לְסוֹקוֹלוֹב: אַל נוֹאָשׁ רֶבּ נָחוּם
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק כְּלוּם

וּבַחַג הַגָּדוֹל שֶׁל פּוּרִים
כְּשֶׁהַנְּשָׁמָה עָפָה כְּלִי [?] רוּם (אולי: כְּלֵי?)
יוֹצְאִים יְהוּדִים וְרוֹקְדִים וְשׁוֹתִים
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש לֹא תַּזִּיק כְּלוּם
ביום בהיר אחד ובפרלמנט
פיהקו הצירים מרוב שעמום
ועלה לויד ג'ורג' ונשא נאום
כי עוד טיפה של יי"ש לא תזיק כלום

מעשה שהיה בפרינץ אוף וולס
שנסע לבקר את העיר חרטום
ועמד ונאם וקשקש בקומקום
כי עוד טיפה של יי"ש לא תזיק כלום

ובחג הגדול של סן-רמו
כשדנו ועסקו בענייני הלאום
אמר וייצמן לסוקולוב: אל נואש רב נחום
כי עוד טיפה של יי"ש לא תזיק כלום

ובחג הגדול של פורים
כשהנשמה עפה כלי [?] רום
יוצאים יהודים ורוקדים ושותים
כי עוד טיפה של יי"ש לא תזיק כלום
 פרטים נוספים


מתוך פנקס של תלמיד/ת גימנסיה הרצליה   העתקת מילות השיר

 וּבַיּוֹם הַגָּדוֹל שֶׁל סַן-רֶמוֹ
עֵת בּוֹ דָּנוּ וְעָסְקוּ
בְּעִנְיְנֵי הַלְּאֹם
אָמַר וַיְצְמָן לְסוֹקוֹלוֹב
"אַל יֵאוּשׁ רַבִּי נָחוּם
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש
לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם..."

וֹבַפַּרְלָמֶנְט הֵן קוֹרֶה לְעִתִּים
מִתְנַמְנְמִים הַצִּירִים מֵרֹב שִׁעֲמוּם
אָז קָם לוֹיְד-ז'וֹרְז' וְנוֹשֵׂא נְאוּם
"כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש
לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם..."

וּכְשֶׁחָנַךְ הַפְּרִינְס אוֹף וֶלס
אֶת הָעִיר כַרְטוּם [חַרְטוּם]
בִּקְּשׁוּהוּ לְדַבֵּר וְלָשֵׂאת נְאוּם
הוּא פִּטְפֵּט וּפִטְפֵּט
וְקִשְׁקֵשׁ בַּקֻּמְקוּם
"שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל יָי"ש
לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם..."
וביום הגדול של סן-רמו
עת בו דנו ועסקו
בענייני הלאום
אמר ויצמן לסוקולוב
"אל ייאוש רבי נחום
כי עוד טיפה של יי"ש
לא תזיק במאום..."

ובפרלמנט הן קורה לעתים
מתנמנמים הצירים מרוב שעמום
אז קם לויד-ז'ורז' ונושא נאום
"כי עוד טיפה של יי"ש
לא תזיק במאום..."

וכשחנך הפרינס אוף וֶלס
את העיר כרטום [חרטום]
ביקשוהו לדבר ולשאת נאום
הוא פטפט ופטפט
וקשקש בקומקום
"שעוד טיפה של יי"ש
לא תזיק במאום..."
גרסת התנועה המאוחדת, קן צפון (1959-1956)   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה
בִּימֵי הַמִּלְחָמָה
כְּשֶׁדָּנוּ הַגּוֹיִים
עַל אוֹדוֹת הָאֻמָּה
אָז קָם וַיִצְמַן
וְנָשָׂא נְאוּם:
עוֹד טִפָּה שֶׁל יַי"ש
לֹא תַּזִּיק לֹא כְלוּם!
עוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל יַי"ש
עוֹד טִפָּה שֶׁל יַי"ש
לֹא תַּזִּיק לֹא כְלוּם.
מעשה שהיה
בימי המלחמה
כשדנו הגויים
על אודות האומה
אז קם וייצמן
ונשא נאום:
"עוד טיפה של יי"ש
לא תזיק לא כלום".
עוד טיפה ועוד טיפה
ועוד טיפה של יי"ש
עוד טיפה של יי"ש
לא תזיק לא כלום.
 פרטים נוספים


נוסח ותיקי הגבעטרון   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּרַבִּי נָחוּם
שֶׁהָלַךְ לְבַקֵּר אֶת הָעִיר חַרְטוּם
עָמַד וְקָרָא וְקִשְׁקֵשׁ בַּקֻּמְקוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל יָ"ש לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם
וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה שֶׁל יָ"ש
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל יָ"ש לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם
מעשה שהיה ברבי נחום
שהלך לבקר את העיר חרטום
עמד וקרא וקישקש בקומקום
שעוד טיפה של י"ש לא תזיק במאום
ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה של י"ש
ועוד טיפה של י"ש לא תזיק במאום
 פרטים נוספים


נוסח מקומי מאיילת השחר   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בִּזְבֶּד הַמּוֹשָׁבָה
שֶׁיָּשְׁבוּ שָׁם הַיָּאטִים וְהִרְגִּישׁוּ שִׁעֲמוּם.
אָז קָם הָאֶחָד וּפָתַח בִּנְאוּם:
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל בָּארֶד לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם.
וְעוֹד טִפָּה, וְעוֹד טִפָּה, וְעוֹד טִפָּה שֶׁל בָּארֶד
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל בָּארֶד לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם.
מעשה שהיה בזבד המושבה
שישבו שם היאטים והרגישו שיעמום.
אז קם האחד ופתח בנאום:
שעוד טיפה של בארד לא תזיק לו כלום.
ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה של בארד
ועוד טיפה של בארד לא תזיק לו כלום.
 פרטים נוספים


עוד טיפה של פיפי   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּבַת הַמַּלְכָּה
שֶׁהִרְטִיבָה אֶת הַמִּטָּה כֻּלָּהּ
אָז קָם הַמֶּלֶךְ וַיִּשָּׂא נְאוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל פִּיפִּי לֹא תַּזִּיק לֹא כְּלוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל פִּיפִּי
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל פִּיפִּי
לֹא תַּזִּיק לֹא כְּלוּם!
מעשה שהיה בבת המלכה
שהרטיבה את המיטה כולה
אז קם המלך ויישא נאום
שעוד טיפה של פיפי לא תזיק לו כלום
שעוד טיפה ועוד טיפה
ועוד טיפה של פיפי
ועוד טיפה של פיפי
לא תזיק לו כלום!
עוד טיפה של לבנייה   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה שֶׁהָיָה בַּהַכְשָׁרָה
כְּשֶׁהָיִינוּ שׁוֹהִים בְּכִנֶּרֶת הַקְּבוּצָה
אָז קָם גֵּרְשוֹן וְנָשָׂא נְאוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל לֶבֶּנִיָּה לֹא תַּזִּיק פֹּה כְּלוּם
וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה שֶׁל לֶבֶּנִיָּה
עוֹד טִפָּה שֶׁל לֶבֶּנִיָּה לֹא תַּזִּיק פֹּה כְּלוּם.
מעשה שהיה שהיה בהכשרה
כשהיינו שוהים בכנרת הקבוצה
אז קם גרשון ונשא נאום
שעוד טיפה של לבנייה לא תזיק פה כלום
ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה של לבנייה
עוד טיפה של לבנייה לא תזיק פה כלום.
 פרטים נוספים


עוד טיפה של רום (גרסת השוה"צ, שנות ה-60)   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בִּשְׁעַת הַפְּעֻלָּה
שֶׁיָּשְׁבוּ הַחֲנִיכִים וְהִרְבִּיצוּ שִׁעֲמוּם
אָז קָם הַמַּדְרִיךְ וְנָשָׂא הַנְּאוּם:
כִּי עוֹד טִפָּה שֶׁל רוּם לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם
כִּי עוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה שֶׁל רוּם
כֵּן עוֹד טִפָּה שֶׁל רוּם לֹא תַּזִּיק בִּמְאוּם.
מעשה שהיה בשעת הפעולה
שישבו החניכים והרביצו שעמום
אז קם המדריך ונשא הנאום:
כי עוד טיפה של רום לא תזיק במאום
כי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה של רום
כן עוד טיפה של רום לא תזיק במאום.
 פרטים נוספים


מפי פוצ'ו   העתקת מילות השיר

 מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בַּפַּרְלָמֶנְט הָאַנְגְּלִי
שֶׁיָּשְׁבוּ גֶ'נְטֶלְמֵנִים וְהִרְגִּישׁוּ שִעֲמוּם
אָז קָם לוֹי ג'וֹי וְנָשָׂא נְאוּם
שֶׁעוֹד טִפָּה שֶׁל וִיסְקִי
לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם
וְעוֹד טִפָּה וְעוֹד טִפָּה
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל וִיסְקִי
וְעוֹד טִפָּה שֶׁל וִיסְקִי
לֹא תַּזִּיק לוֹ כְּלוּם

מעשה שהיה בפרלמנט האנגלי
שישבו ג'נטלמנים והרגישו שיעמום
אז קם לויי ג'וי ונשא נאום
שעוד טיפה של ויסקי
לא תזיק לו כלום
ועוד טיפה ועוד טיפה
ועוד טיפה של ויסקי
ועוד טיפה של ויסקי
לא תזיק לו כלוםהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

ורד אבן-צור, ותיקי הגבעטרון 
שנת הקלטה: 1.2.2015
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

השיר נכתב כנראה זמן קצר אחרי ביקור הנסיך מווילס בחרטום שבסודן באפריל 1930 (ראו ידיעה בPittsburgh Press). השיר אותר בפנקס פרטי המתוארך ל-1934 ובפנקס פרטי נוסף שהחל בשנות העשרים והסתיים כנראה באמצע שנות השלושים. 

השיר לא נשכח מייד: על פי עדויות ב"חדשות בן עזר", משה ברק כתב (בגליון 312) כי למד אותו בשנת 1939 או 1940 בקריית חיים, ופוצ'ו (בגיליון 311) מעיד כי למד את הנוסח שהכיר במקווה ישראל ב-1946. הנוסח המקומי שהכיר צבי גלעד הושר בסוף שנות החמישים.

משה ברק כותב: 

גירסתו של פוצ'ו על "השיעמום בפרלמנט האנגלי" וזו שלי על "כדורי הדום-דום במלחמה" (מלחמת העולם הראשונה) שתיהן גירסאות שונות של שיר כלל ארצי ולא של גנובה (פלגיאט) מקומית.
שתי הגירסאות שלנו שותפות ב"לגלוג על הבריטים והתמכרותם לטיפה המרה" אך בגירסה ששרנו בקרית חיים זה נעשה מתוך איזכור נשק הדום-דום ששימושו נאסר באמנות הבינלאומיות. אני מעיד עלי ששמעתי שיר זה בשנת 1939 או לכל היותר בשנת 1940, כלומר שש שנים לפני שפוצ'ו למד שיר זה במחנה במקוה ישראל. זמן מספיק כדי להשכיח מן התודעה את זוועת הכדורים הקטלניים שמובנם השתכח, והוחלפו בגירסה על "ישיבת ג'נטלמנים והרבה שעמום."


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

סיפור שיר  

המילה "יאַטים" כיכבה בשירי שנות ה-40: "חבר'ה לצים, חברה יאטים" ב"פזמורת חיילים" של אורלנד; "הי עלו נא חבר'ה יאטים" ב"שיר הזקס" של גורי וכן בנוסח מקומי מאיילת-השחר לשיר השטות "עוד טיפה": "ישבו שם היאַטים והרגישו שעמום". מה משמעותה של המילה ה'חברמנית' הזאת?

מיכה נצר (יליד 1930) משיב: "יאַט הוא בחור צעיר, גם שובב. המקור הוא יידיש". במילון העולמי לעברית מדוברת (בן אמוץ ובן יהודה) נכתב כי יאַט הוא "מוצלח, בן-חיל"; גם שם היידיש מצוינת כמקור המילה.

יהודה זיו, איש הפלמ"ח והלשון (יליד 1926), מרחיב מעט:

בשעתו (1945-1943 ואילך) שרתי בפלמ"ח, מכל הלב – עם 'סוליימאן הגדול' ואף בלעדיו: 'חבר'ה לֵצִים, חבר'ה יָאטִים' – כינוי ששאלה היידיש מן הפולנית; כך למדתי מפיה של פרופ' חוה טורניאנסקי, חוקרת לשון יידיש. משמעות הכינוי – 'בחור כהלכה' ('חברה-מאַן' ביידיש).

תגיות
עדכון אחרון: 01.07.2023 21:45:44


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: