הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
Across the Cultural Divide: Immigrant Oriental Jewish Children Meet Israeli Folksong

 פרסומים » היבטים מחקריים » Across the Cultural Divide: Immigrant Oriental Jewish Children Meet Israeli Folksong

מאת פרופ' שי בורשטין

תקופת "כור ההיתוך" של תחילת שנות ה-50 הייתה מבחן קשה למדינת ישראל הצעירה: קליטתם הפיזית והתרבותית של המוני עולים, בייחוד מארצות המזרח, היוותה אתגר יחיד במינו, גם במונחים אוניברסליים. במאמר זה בוחן פרופ' בורשטין את השתקפות בעיות מפגש הקולטים והנקלטים בשדה הזמר העברי. ילדי העולים לא ידעו עברית, ועד עלותם ארצה לא נחשפו לסגנון המוזיקלי המערבי. המאמר משחזר את מגוון מאמצי הממסד להנחיל את הזמר העברי לילדים העולים, ובוחן את מידת הצלחתם.

לקריאת המאמר לחצו כאן (קובץ PDF)