הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
זמרי ההורה - מקורותיהם, תולדותיהם ומקומם בכלל הזמר הישראלי

 פרסומים » היבטים מחקריים » זמרי ההורה - מקורותיהם, תולדותיהם ומקומם בכלל הזמר הישראלי

מאת גילה דובקין

ההורה היא הרבה יותר מאשר ריקוד המעגל הפשוט והפופולרי שכולנו מכירים. במגוון ביטוייה היא מאפיין תרבותי-מוזיקלי מרכזי בתקופת היישוב. בעבודת המ"א שלה סוקרת גילה דובקין את העדויות בדבר מרכזיות ההורה בחיי החלוצים, ומנתחת את עיקרי הסגנונות המוזיקליים של זמרי ההורות, כמו גם את השפעתם על הזמר העברי.

לחצו כאן (קובץ pdf) להורדה ולצפייה בעבודה של גילה דובקין, שחוברה לשם קבלת תואר מוסמך מטעם החוג למוסיקולוגיה של אוניברסיטת תל-אביב.