הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
שא רון
בעריכת שלמה קפלן
הוצאת ענף הסברה והשכלה במטכ"ל אכ"א 1949

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אנחנו המעט (היד אדוניי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  בגבולות המדבר (אי שם על גבולות המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  בין הקוצים והנהלולים (בין הקוצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  הורה חיילית (השתלבו כבר הידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  היכון (בכרם בניר בעיר ובכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  לספינות (ברוך בואכן ספינות עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  רוח ליל (רוח ליל רוח ליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  שיר הנשק (נשקנו עלום ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  שם במקום ארזים (שם במקום ארזים מנשקים עבי רום) קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.