הקטן
גופן
הגדל
גופן
דוד עדעלשטאַט: עדעלשטאַט'ס פֿאָלקס־געדיכטע,
הוצאת היבּרו פּאבּלישינג קאנפּאני, ניו יורק 1910

השירים המופיעים באתר*:

 1.  בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.