הקטן
גופן
הגדל
גופן
חיים אריה חזן: נגינות - קובץ שירים מנוגנים (תמלילים בלבד)
הוצאת דפוס גארבער, וילנה תר"ף

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אזרה (תרגום חזן) (יום יום שפי התהלכה)
 2.  גשם זך נוטף (גשם זך נוטף)
 3.  האלף בית (בחדר צר אפל)
 4.  ההרים ראשימו (ההרים ראשימו)
 5.  היתום (תרגום חיים אריה חזן) (כוכבים אורם הגיהו)
 6.  חד גדיא (תרגום חיים אריה חזן) (אגדה אגיד לכם)
 7.  לילה כי בדד אצא על דרך (לילה כי בדד אצא על דרך)
 8.  לנוע (לנוע חפץ לב טחן)
 9.  לפטיש (הוי הך פטיש)
 10.  רוח ערב בר וצח (רוח ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  שא מזה את נפשי (שא מזה את נפשי)
 12.  שיר ערש (מעשה מקדם)
 13.  שירת קציר (אל גדול אתה ישענו)

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.