הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
שלום פוסטולסקי: קובץ שירים
הוצאת מרכז לתרבות ולהסברה תשי"ג
מהדורה ספריה מוסיקלית ע"ש נסימוב מס' 83

עורך: ארנסט הורביץ


השירים המופיעים באתר*:

 1.  אביב (הורה) (על הר על עמק וחורש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אלף בית (אלף ארז בית ברז) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  בציר (בציר בציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  הבחורים שלנו (לחן פוסטולסקי) (הבחורים שלנו יודעים הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  השיבולים פנימה (ראינו עמלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  ונתתי מטר ארצכם (ונתתי מטר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  לבי עוגב נרדם (לבי עוגב נרדם)
 11.  לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  לך היום אל ארץ חדשה (לך היום אל ארץ חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  עולים (בחשאי ספינה גוששת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  קומה אחא (קומה אחא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  שיר חלוצים (גם היום כתמול שלשום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  שיר לכת (האזינו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.