הקטן
גופן
הגדל
גופן
הראשון לחי"ל: ספר הגדוד הראשון בחטיבה היהודית הלוחמת
ישראל בן דור
הוצאת מכבים, א' מלצר 2000

השירים המופיעים באתר*:

 1.  שיר המכבים (מן ההר ומן העמק) קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.