הקטן
גופן
הגדל
גופן
בפי חיילייך מזמור
בעריכת דן אלמגור
הוצאת ארגון החיילים המשוחררים בישראל 1993

 הוצא לכבוד כנס המתנדבים לציון חמישים שנה להתנדבות היישוב ולהקמת הבריגדה היהודית, היכל התרבות, תל אביב, 24.5.1993.


השירים המופיעים באתר*:

 1.  היום עבר קצין מכר (היום עבר קצין מכר)
 2.  שיר הבריגדה (בחורים יהודים)
 3.  שיר הבריגדה היהודית (כוח, כוח, אנו כוח)

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.