הקטן
גופן
הגדל
גופן
צפירה, ברכה
בליל הסדר בקיבוץ גן שמואל, 1950


ברכה צפירה, בן עמי זילבר, ואריאל בנם.


'איזראל', השבועון היהודי במצרים, 30 במרץ,1931


'איזראל', השבועון היהודי במצרים, 6 במאי, 1936


'דבר השבוע' , עם הפסל אפשטיין ודיוקנה מעשה ידיו, מרץ, 1948


'דבר השבוע', במחנה פליטים בגרמניה, 10 בדצמבר 1948


תצלום שהקדישה למשה ולין בתחילת הקריירה שלה.
שרה 'לעבודה ולמלאכה'. כנראה מ-1929 או סמוך לכך.


שרה 'לעבודה ולמלאכה', כנראה מ-1929 או סמוך לכך.
הקנאות לעברית - אוהל שם, 'דבר' 10 ביולי 1939 - חלק א'


הקנאות לעברית - אוהל שם, 'דבר' 10 ביולי 1939 - חלק ב'


הקנאות לעברית - אוהל שם, 'דבר' 10 ביולי, 1939 - חלק ג'


נשף לטובת ברכה צפירה, 19 במאי, 1929


מודעה, 'דבר', 3 ביוני 1932


נשף חג השישים של ביאליק, ינואר 1933


פרסומת לתקליטים הראשונים, אפריל, 1938, עיתון 'דבר'


דעת עיתוני חוץ לארץ, 1930 - חלק א'


דעת עיתוני חוץ לארץ, 1930 - חלק ב'


יום השידורים הראשון ברדיו, 30 במארס 1936


מצבתה של צפירה, בבית העלמין בקריית שאול.
צילום: נגה אשד
לדף הראשי של ברכה צפירה