הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
מָרְדְּכַי זְעִירָא

 אמו של זעירא, אחיינו, אחותו ובעלה, ואחיו של זעירא (באקורדיון). מוסקבה, 1951