הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הצ'יזבטרון

שייקה אופיר מופיע מול החיילים. מאחור נעמי פולני וגדעון זינגר (שניה ושלישי מימין).