הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
הצ'יזבטרון

הצ'יזבטרון באמצע ה"אי שם". שנייה מצד ימין: נעמי פולני;  שני משמאל: שייקה אופיר. שורה שנייה ראשון מימין: גדעון זינגר.