הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר
הצ'יזבטרון

באמצע: גדעון זינגר. ראשונה משמאל: נעמי פולני.