הקטן
גופן
הקטן גופן הגדל
גופן
הגדל גופן
חיפוש פנימי באתר   חיפוש פנימי באתר
הצ'יזבטרון

מימין: שייקה אופיר ז"ל וגדעון זינגר. רביעית משמאל: נעמי פולני.