הקטן
גופן
הגדל
גופן
דוידית, רבקה

 רבקה דוידית, 1956חזרה