נחום היימן
תפקידים באתר: מעבד, מנצח
לידה: 6.5.1934
פטירה: 17.8.2016

ביוגרפיה

 נחום היימן בויקיפדיההאזנה ברדיו האזינו לשירי נחום היימן ברדיו זמרשת
שירים שעיבד (הקלטות)
שיר 1. אנה פנה דודך (אנה פנה דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 2. אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. בואנה הבנות (בואנה בואנה הבנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. בום דלידה (בום דלידה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. בת יפתח (לא יוצת הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 11. בת יפתח (סח יומי לערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 12. גינה קטנה (הידד הידד גינה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 13. דבקת האביר (יפתי דלגי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. הגדודנים (היו ימים של תכלת ברקיע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 15. הולכים אנחנו לשומרון (הולכים אנחנו לשומרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 16. הורה גלילית (הורה גלילית סוערת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 17. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. הורה מדורה (באנו בלי כל וכל) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. הורה סחרחורת (לא אל שכר הלב פתוח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. הורת הנוער (היום נרקוד כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 21. הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. הנה לנו ניגון יש (הנה לנו ניגון יש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 24. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. זמר חג (לחן נסימוב) (בני הכפר יוצאים בסך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 26. חוף שקט (חוף שקט מפרש קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 27. חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. טלעת מן בית אבוה (טלעת מן בית אבוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 29. יא חוואג'ה מוסה (יא חלילי עמלי לי) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 30. יא חוואג'ה מוסה (יא חלילי עמלי לי) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. כי תנעם (מי זאת לקראתי עולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 32. לארצי (לחן מינדלין) (לך אקדיש כל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 34. לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 35. למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 36. מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. מחול דייגים (רוח ים והוד גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. מי יש לו ריבה כזאת (מי יש לו ריבה כזאת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. מלא כוס יין אדום (מלא מלא כוס יין אדום) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 40. מלא כוס יין אדום (מלא מלא כוס יין אדום) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 41. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 42. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. ניגון ביאליק ( ) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 44. ניגון ביאליק ( ) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. ניגונים (שתלתם ניגונים בי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 46. סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. עוד לא נותקה השלשלת (עוד לא נותקה השלשלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. על גבעות שיח' אבריק (אדמה אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. על יד המחנה (פעם אחת בחור נסע אל הכביש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 50. עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 51. עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. צריף פשוט ודל (זכרונות מימים עברו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. צריף פשוט ודל (זכרונות מימים עברו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. רחל על העין (רחל עמדה על העין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. רייזלה (בית קט עומד ברחוב וכולו שלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 60. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 62. שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 63. שבת (עוד מעט ירד אלינו) (לחן ולבה) (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 64. שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 65. שיבולי פז (שיבולים כורעות עומס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 66. שיבולים (חד חד מחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 67. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. שיירה שלנו (שוב יוצא הזמר אל הדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. שיר העמק (זה הזמן עשה אלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. שיר הרבי (צאו נא במחול) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 71. שיר הרבי (צאו נא במחול) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 72. שירה הנוער (שירה, הנוער) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 73. שירו השיר (שירו השיר על תירוש) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 74. שירו השיר (שירו השיר על תירוש) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 77. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. שער (שֵׁר) 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני) (תה ואורז יש בסין) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. תה ואורז יש בסין (לחן עממי אוקראיני) (תה ואורז יש בסין) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. תן כתף (תן כתף, עצום את העיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

שירים בניצוחו
שיר 1. אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. הנה לנו ניגון יש (הנה לנו ניגון יש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. מי יש לו ריבה כזאת (מי יש לו ריבה כזאת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. ניגון ביאליק ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. על יד המחנה (פעם אחת בחור נסע אל הכביש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. צריף פשוט ודל (זכרונות מימים עברו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו) קובץ להאזנה - בדף השיר

תקליטים

ביתי
ביתי
הגבעטרון: הקלטות נדירות 1960 - 1967 הגבעטרון: שירי ראשית הדרך


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: