שירת האביב

העתקת מילות השיר

שׁוּרוּ נָא שׁוּרוּ נָא הָאָבִיב הִנֵּה בָּא הִנֵּה הַצִּפֳּרִים הַמְּעוֹפְפִים הַשָּׁרִים נָעוּ בָּאוּ עָטוּ זָעוּ דָּאוּ שָׁטוּ שׁוּרוּ נָא... יָרִיעוּ יְרַנֵּנוּ יֶהֱנָיוּ יְנַגֵּנוּ כֻּלָּם מַה חָרָצוּ מָה אָצוּ מָה דָּצוּ שׁוּרוּ נָא... יָשִׂישׂוּ יָעֹזּוּ יָגִילוּ יַעֲלֹזוּ אֶבְרָה נוֹצָה וְעָגוּר בָּאוּ הֵנָּה לָגוּר שׁוּרוּ נָא... יַנְעִימוּ יְזַמֵּרוּ הָאָבִיב יְבַשֵּׂרוּ בְּנֹעַם יִשְׁתַּפֵּכוּ אוֹתָנוּ יְבָרֵכוּ שׁוּרוּ נָא... אַף נַחְנוּ נָרִיעַ וּרְנָנוֹת נַבִּיעַ כְּצִפֳּרִים נִפְרָחָה נָשִׁירָה נִשְׂמָחָה שׁוּרוּ נָא...שורו נא שורו נא האביב הנה בא הנה הציפורים המעופפים השרים נעו באו עטו זעו דאו שטו שורו נא... יריעו ירננו יהניו ינגנו כולם מה חרצו מה אצו מה דצו שורו נא... ישישו יעוזו יגילו יעלוזו אברה נוצה ועגור באו הנה לגור שורו נא... ינעימו יזמרו האביב יבשרו בנועם ישתפכו אותנו יברכו שורו נא... אף נחנו נריע ורננות נביע כציפורים נפרחה נשירה נשמחה שורו נא...
מילים: זאב יעבץ
לחן: אברהם משה ברנשטיין

שׁוּרוּ נָא שׁוּרוּ נָא
הָאָבִיב הִנֵּה בָּא

הִנֵּה הַצִּפֳּרִים
הַמְּעוֹפְפִים הַשָּׁרִים
נָעוּ בָּאוּ עָטוּ
זָעוּ דָּאוּ שָׁטוּ

שׁוּרוּ נָא...

יָרִיעוּ יְרַנֵּנוּ
יֶהֱנָיוּ יְנַגֵּנוּ
כֻּלָּם מַה חָרָצוּ
מָה אָצוּ מָה דָּצוּ

שׁוּרוּ נָא...

יָשִׂישׂוּ יָעֹזּוּ
יָגִילוּ יַעֲלֹזוּ
אֶבְרָה נוֹצָה וְעָגוּר
בָּאוּ הֵנָּה לָגוּר

שׁוּרוּ נָא...

יַנְעִימוּ יְזַמֵּרוּ
הָאָבִיב יְבַשֵּׂרוּ
בְּנֹעַם יִשְׁתַּפֵּכוּ
אוֹתָנוּ יְבָרֵכוּ

שׁוּרוּ נָא...

אַף נַחְנוּ נָרִיעַ
וּרְנָנוֹת נַבִּיעַ
כְּצִפֳּרִים נִפְרָחָה
נָשִׁירָה נִשְׂמָחָה

שׁוּרוּ נָא...
שורו נא שורו נא
האביב הנה בא

הנה הציפורים
המעופפים השרים
נעו באו עטו
זעו דאו שטו

שורו נא...

יריעו ירננו
יהניו ינגנו
כולם מה חרצו
מה אצו מה דצו

שורו נא...

ישישו יעוזו
יגילו יעלוזו
אברה נוצה ועגור
באו הנה לגור

שורו נא...

ינעימו יזמרו
האביב יבשרו
בנועם ישתפכו
אותנו יברכו

שורו נא...

אף נחנו נריע
ורננות נביע
כציפורים נפרחה
נשירה נשמחה

שורו נא...
נוסח לט"ו בשבט   העתקת מילות השיר

 זֶמֶר לַחֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט

הִנֵּה הַצִּפֳּרִים
הַמְּעוֹפְפִים הַשָּׁרִים
נָעוּ בָּאוּ עָטוּ
זָעוּ דָּאוּ שָׁטוּ
בִּכְנָפֵיהֶם יְנַפְנֵפוּ
וּבְפִיהֶם יְצַפְצֵפוּ
יָרִיעוּ יְרַנֵּנוּ
יֶהֱגָיוּ יְנַגֵּנוּ
וּנְעִימוֹת יְזַמֵּרוּ
הָאָבִיב יְבַשֵּׂרוּ
שׁוּרוּ נָא שׁוּרוּ נָא
הָאָבִיב הִנֵּה בָּא

כֻּלָּם מַה חָרָצוּ
מָה אָצוּ מָה דָּצוּ
יָשִׂישׂוּ יָעֹזּוּ
יָגִילוּ יַעֲלֹזוּ
אֶבְרָה נוֹצָה וְעָגוּר
בָּאוּ הֵנָּה לָגוּר
כְּנַף רְנָנִים הַזָּמִיר
יִתְרוֹנֵן בְּרֹאשׁ אָמִיר
צִפֳּרִים נֶאֱמָנוֹת
בְּרֹאשׁ שָׁנָה לָאִילָנוֹת
בְּנֹעַם תִּשְׁתַּפֵּכְנָה
אוֹתָנוּ תְּבָרֵכְנָה

וּמִצּוּף האמרים (הָאֲמָרִים? הָאֳמָרִים?)
מִפִּי הַצִּפֳּרִים
מוּסַר הַשְׂכֵּל נַחְנוּ
לָקוֹחַ לָקַחְנוּ
כָּהֵמָּה נָרִיעַ
וּרְנָנוֹת נַבִּיעַ
כַּצִּפֳּרִים נִפְרָחָה
נָשִׁירָה נִשְׂמָחָה
הַשָּׂדֶה נָרוּצָה
בַּמֶּרְחָב נָפוּצָה
לְיָהּ נְבָרֵךְ נְבָרֵכָה
שֶׁבְּעוֹלָמוֹ כָּכָה
זמר לחמישה עשר בשבט

הנה הציפורים
המעופפים השרים
נעו באו עטו
זעו דאו שטו
בכנפיהם ינפנפו
ובפיהם יצפצפו
יריעו ירננו
יהגיו ינגנו
ונעימות יזמרו
האביב יבשרו
שורו נא שורו נא
האביב הנה בא

כולם מה חרצו
מה אצו מה דצו
ישישו יעוזו
יגילו יעלוזו
אברה נוצה ועגור
באו הנה לגור
כנף רננים הזמיר
יתרונן בראש אמיר
ציפורים נאמנות
בראש שנה לאילנות
בנועם תשתפכנה
אותנו תברכנה

ומצוף האמרים
מפי הציפורים
מוסר השכל נחנו
לקוח לקחנו
כהמה נריע
ורננות נביע
כציפורים נפרחה
נשירה נשמחה
השדה נרוצה
במרחב נפוצה
ליה נברך נברכה
שבעולמו ככה
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

תמר ניצן (שוצברג) 
שנת הקלטה: 18.5.1992
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:31:28).

מקליטה: טלילה אלירם, במסגרת סדנה לאתנומוסיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן

הקלטות נוספות

על השיר

הנוסח הראשון נדפס, מלים ותווים, ב"עולם קטן" (שנה א', ורשה תרס"א 1901), גליון 5, טורים 54 - 56. ייתכן שהשיר כבר לא היה אז חדש. הנוסח לט"ו בשבט מתועד בשנת 1892 (ראו להלן).

עדות שהשיר זומר בפועל קיימת בספר "מינסק עיר ואם" כרך 1 (ארגון יוצאי מינסק ובנותיה בישראל, 1975), עמ' 543: 

המלמד החדיש הזה אברהם שחור הכניס באמת חידוש, כי העמיד בחור מזמר, שהיה מלמד את הדרדקים לזמר יפה שירי־ילדים ושירי־עם עבריים, כגון: ״מה נשמע לרגעים״ מאת מ. צ. מאנה [=עם עולם. זמרשת], ״שורו נא״ מאת זאב יעבץ, ״חושו, ילדים, וצאו אל הרחוב" [=השלג הראשון. זמרשת]

בנוסח לט"ו בשבט, לעומת הנוסח האחר, הציפורים במין נקבה. בנוסח זה יש שורות שזזו למקום אחר, הבית ארוך יותר ואין פזמון חוזר. ואף על פי כן, גם הנוסח הזה עשוי להתאים לאותה מנגינה כי בעצם המנגינה חוזרת על עצמה מדי שתי שורות. עדויות על זמרה בפועל של הנוסח לט"ו בשבט או לפחות של חלק ממנו יש בידינו מפי אוריאל אופק (ראו דבריו על "גשם נדבות") וכן בדברי זאב יעבץ עצמו ב"ראש השנה לאילנות" (1892).

 

 

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  


מתוך "עולם קטן". סריקה: יוסי גולדנברג
תגיות
עדכון אחרון: 20.09.2023 11:51:42


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: