אביב ופסח

פסח, אביב, שיר השירים
האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.
 1.  אביב (כלנית הופיעה שמחה כל עין רואה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אביב (צא אל הניר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אביב (יער ינוב בירק לבלוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אביב (מה נעים הזמן הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אביב (יום אביב פיזר סביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אביב (לחן זהבי) (אביב, אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אביב (לחן סמבורסקי) (אביב אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אביב אביבי (אביב אביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  אביב בטבע (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  אביב במולדת (חג, מה ייף הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אביב קרב בסער (אביב קרב בסער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אביב, אביב (תכלת ושמש ואור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  אגלי טל (אגלי טל ירעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 14.  אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אחד מי יודע (תנו תנו רבנן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  אחד מי יודע (לחן אהרן הגדול מקרלין) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 1) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 5) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  אחד מי יודע (לחן מסורתי 1 - הלחן המוכר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  אחד מי יודע (לחן מסורתי 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  אחד מי יודע (נוסח איילת-השחר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  אחו הוי אחו (אחו הוי אחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  אחר הגשם (המטר חדל ויבשו המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  אחר הגשם (שני לילות ושני ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  אחר הגשם (אחת שתיים אחת שתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 28.  אחר הגשם (לחן רבינא) (אוץ אוץ אוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  אין עוד גשם (אין עוד גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  אלו אלו עשר המכות (אלו אלו עשר המכות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  אליהו הנביא (לחן אשכנזי 1) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  אליהו הנביא (לחן אשכנזי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  אליהו הנביא (לחן ספרדי יהודי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  אליהו סב (לחן יצחק פאר) (אור בחדר ליל הסדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  ארבע תקופות השנה (יימס השלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  אתם הרי ישראל (אתם הרי ישראל)
 48.  באביב פרחים יפים ינצו (באביב פרחים יפים ינצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  בוא בשלום טל (גשם חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  בוא דודי (בוא דודי, אלופי, הגורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  בזכותם קיים (לחן סמבורסקי) (העולם, בזכותו של מי קיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  בחג חירותנו (בחג חירותנו נשיר שירת הדור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  ביד רמה (לחן אדמון) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  ביד רמה (לחן ביק) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  ביד רמה (לחן כהן-מלמד) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  בין פרחי אביב (לי הב תן יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  בן חמד ובת חן (בן חמד הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  ברכת הנהנין (האל ברכנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 74.  בשורה טובה (לחן ביק) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  בשורה טובה (לחן נרדי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 76.  בשורה טובה (לחן סמבורסקי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  בשורה טובה (לחן עממי יידי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  בשורת אביב (עוד יש בשדה שלג צח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  דודי לי (לחן נירה חן) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  דודי לי ואני לו (לחן יוסף ירון) (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  דיינו (נוסחים מקומיים) (די דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  הא לחמא עניא (לחן אונגר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  הא לחמא עניא (לחן משה אוישר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
 91.  האביב הגיע (האביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  הבאת העומר (השמש במערב יורדת, שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  הדוב הצהוב (מי הוא זה אשר שכח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  הוי כר הדשא (הוי כר הדשא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  היאור (על המים, על היאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  היה האביב (היה האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 100.  הכבשה (כבשה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  הכרזת חג (יבורך יבורך כל הבא) תווים בדף השיר
 102.  הללויה (הגיע עת אביב בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  המשיח (לראשונה יבוא אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 105.  הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 107.  הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 108.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 111.  הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 114.  הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  ובני ישראל יוצאים ביד רמה (ובני ישראל יוצאים ביד רמה)
 116.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 117.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 118.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 120.  והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 121.  וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 122.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 123.  זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 124.  זמר לפסח (לחן עממי גרמני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 126.  חד גדיא (על גבע רם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 127.  חד גדיא (גדי אחד קנה אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 128.  חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 129.  חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח גליציה) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 130.  חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח ליטא) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 131.  חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 132.  חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 133.  חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 2) (חד גדיא חד גדיא) תווים בדף השיר
 134.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 135.  חד גדיא (תרגום דושמן, לחן לא ידוע בעקבות פירוז'ניקוב) (אבינו הזקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 136.  חד גדיא (תרגום לא ידוע) (אבי הלך אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 137.  חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 138.  חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 139.  חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 140.  חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 141.  יום ליבשה (לחן נרדי 1) (יום ליבשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 142.  יום ליבשה (לחן נרדי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 143.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 144.  יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 145.  יוצאי מצרים (לחן יצחק פאר) (טך טך טך מי דופק בדלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 146.  ילד קט תן לי יד (ילד קט תן לי יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 147.  ילדים אפו מצות (לחן מוצרט) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 148.  ילדים אפו מצות (לחן רבינא) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 149.  יציאת מצרים (לחן דוידוביץ') (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 150.  יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 151.  ירח ניסן (הנה בא הנה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 152.  כד כדן (מי הוא זה יוצר אומן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 153.  כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 154.  כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
 155.  כתנות פסים (לחן ראובן ירון) (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 156.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 157.  לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 158.  לפסח (שלום הפסח לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 159.  לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
 160.  לקראת אביב (לחן זהבי) (לקראת אביב נרון בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 161.  מבאר שבע ועד דן (מבאר שבע ועד דן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 162.  מבשר האביב (קוקוק קוקוק) תווים בדף השיר
 163.  מה אוהב אליהו (מה אוהב אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 164.  מה דודך מדוד (לחן אדמון) (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 165.  מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
 166.  מה יפים במאי פרחי החמד (מה יפים במאי פרחי החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 167.  מה יפית האביב (מה יפית האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 168.  מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 169.  מה נשתנה (נוסח מילים מיוחד) (מה נשתנה...אבא אבא אמור נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 170.  מחול האביב (יד אל יד גדול וקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 171.  מחול חדש - ניגון לפסח () קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 172.  ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 173.  מנהג חדש (לחן אהרון) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 174.  מנהג חדש (לחן אנגל) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 175.  מנהג חדש (לחן יעקובסון) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 176.  מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 177.  מצווה עלינו לספר (מצווה עלינו לספר)
 178.  מצות מצות לפסח (מצות מצות לפסח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 179.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 180.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 181.  משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 182.  משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 183.  ניצנים (ניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 184.  סדר של פסח (מסביב יושבים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 185.  סוסים (בא האביב, שמש חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 186.  עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 187.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 188.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 189.  עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
 190.  עורי צפון (לחן נרדי) (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 191.  על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה)
 192.  על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 193.  עת החורף (עת החורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 194.  פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 195.  פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 196.  פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 197.  פסח (ישראל ישראל צא מן המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 198.  פסח מצה ומרור (פסח מצה ומרור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 199.  פסח פסח (פסח פסח ליל הסדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 200.  פרחי הצבעונים (מי לא יכיר אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 201.  פרפר אביב (הרקיע תכלת זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 202.  פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 203.  צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 204.  צלילי אביב (ליבי מנבא אביב מזהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 205.  קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 206.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 207.  קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 208.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 209.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 210.  קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 211.  קומי צאי (לחן פאול בן-חיים) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 212.  קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 213.  קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 214.  רוח אביב (רוח, רוח אביב נא שאני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 215.  רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 216.  רחשי אביב (לחן עממי גרמני) (אל השדה אצאה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 217.  שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 218.  שאלתי נביאיי (שאלתי נביאיי)
 219.  שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 220.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 221.  שיר אביב (אט זורמת בנפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 222.  שיר אביב (אלפי קולות ירונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 223.  שיר אביב (שור בשמי התכול זוהרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 224.  שיר אביב (אביב אביב סביב מרהיב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 225.  שיר אביב (האח מה ייף ינהר היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 226.  שיר אביב (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 227.  שיר אביב (זיו זיו זיו, שמש אור)
 228.  שיר אביב (רטט עובר על פני הגן)
 229.  שיר אביב (בואו טף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 230.  שיר המעמרים (לחן עמירן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 231.  שיר המעמרים (לחן צבי קפלן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 232.  שיר הקציר (קול רינה ושיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 233.  שיר לפסח (מעבדות גו ולב) תווים בדף השיר
 234.  שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 235.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 236.  שיר עם שוודי לאביב (על עלי עשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 237.  שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 238.  שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 239.  שמחה רבה (שמחה רבה, שמחה רבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 240.  שמש אביב (שמש אביב בהרים זה הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 241.  שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 242.  שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 243.  שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 244.  שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: