חד גדיא (לחן דסאו)

העתקת מילות השיר

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא שׁוּנְרָא וְאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא, לְגַּדְיָא, לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא חד גדיא חד גדיא דזבין אבא דזבין בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא ואתא שונרא ואכלה לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא ואתא נורא ושרף לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא חד גדיא ואתא מיא וכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא ואתא תורא ושתה למיא דכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא ואתא השוחט ושחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא לגדיא לגדיא דזבין אבא דזבין בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא ואתא מלאך המות ושחט לשוחט דשחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות דשחט לשוחט דשחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא
מילים: מן ההגדה
לחן: פאול דסאו

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא שׁוּנְרָא וְאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא, לְגַּדְיָא, לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת
דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא
דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא


חד גדיא חד גדיא

דזבין אבא דזבין בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואתא שונרא ואכלה לגדיא
דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא

ואתא נורא ושרף לשונרא דאכלה לגדיא
דזבין אבא דזבין בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא חד גדיא

ואתא מיא וכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא
דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא

ואתא תורא ושתה למיא דכבה לנורא דשרף לשונרא
דאכלה לגדיא
דזבין אבא דזבין בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואתא השוחט ושחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא
דשרף לשונרא דאכלה לגדיא לגדיא לגדיא
דזבין אבא דזבין בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואתא מלאך המות ושחט לשוחט דשחט לתורא
דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא
דזבין אבא דזבין בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות
דשחט לשוחט דשחט לתורא דשתה למיא
דכבה לנורא דשרף לשונרא דאכלה לגדיא
דזבין אבא דזבין בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

אנטוניה לבן וייס 
פסנתר: פסנתרן/נית לא מזוהה
שנת הקלטה: 195x
מקור: תכנית רדיו בסדרה Vistas de Israel
הקלטות נוספות

על השיר

הטקסט שונה במקצת מנוסח ההגדה.

ראו את הטקסט המסורתי של "חד גדיא" בלחן פירוז'ניקוב ושם עוד פרטים והפניות לכל הלחנים באתר


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 31.05.2024 00:06:28


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: