מן ההגדה
תפקידים באתר: מילים


האזנה ברדיו האזינו לשירי מן ההגדה ברדיו זמרשת
מילים
שיר 1. אדיר במלוכה (לחן מההגדה של יצחק אופנבאך) (אדיר במלוכה) תווים בדף השיר
שיר 2. אדיר הוא (לחן אשכנזי) (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 3. אדיר הוא (לחן לא ידוע 1) (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 4. אדיר הוא (לחן לא ידוע 2) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) תווים בדף השיר
שיר 5. אדיר הוא (לחן עמירן) (אדיר הוא בחור הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 6. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 7. אדיר הוא אדירים עמך (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 8. אחד מי יודע (לחן אהרן הגדול מקרלין) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 9. אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 10. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 1 - הלחן המוכר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 12. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 4) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 5) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 6) (אחד מי יודע) תווים בדף השיר
שיר 16. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 7) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 17. אחד מי יודע (לחן מההגדה של יצחק אופנבאך) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 19. אמר רבי אלעזר בן עזריה (אמר רבי אלעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 20. בכל דור ודור (בכל דור ודור חייבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 21. בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 22. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 23. בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 24. בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. בצאת ישראל (לחן חסידי חב"ד) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 26. בצאת ישראל (לחן יוסף טל) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 27. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 1) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 28. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 29. בצאת ישראל (לחן לא ידוע 3) (בצאת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 30. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 31. בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 32. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 34. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 35. הא לחמא עניא (לחן אונגר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 36. הא לחמא עניא (לחן דסאו) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 37. הא לחמא עניא (לחן משה אוישר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 38. הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
שיר 40. הודו לאדוניי כי טוב (לחן אשכנזי 1) (הודו לאדוניי כי טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 41. הודו לאדוניי כי טוב (לחן אשכנזי 2) (הודו לאדוני כי טוב) תווים בדף השיר
שיר 42. הודו לאדוניי כי טוב (לחן יצחק לוי) (הודו לאדוני כי טוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 43. הרי אנו ובנינו (הרי אנו ובנינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 44. ואפילו כולנו חכמים (ואפילו כולנו חכמים)
שיר 45. והיא שעמדה (לחן אבילאה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 48. והיא שעמדה (לחן דסאו) (והיא שעמדה לאבותינו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 49. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 50. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. ויהי בחצי הלילה (לחן דסאו) (ויהי בחצי הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 52. וכאשר יענו אותו (וכאשר יענו אותו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 53. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 54. חד גדיא (גדי אחד קנה אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 55. חד גדיא (הטקסט המסורתי בלחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 57. חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח גז'ימלוב) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 58. חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח גליציה) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 59. חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח ליטא) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 60. חד גדיא (לחן דסאו) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 61. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 62. חד גדיא (לחן לא ידוע 1) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 63. חד גדיא (לחן לא ידוע 2) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 64. חד גדיא (לחן לא ידוע 3) (חד גדיא חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. חד גדיא (לחן מיבנאל) (ואתא תורא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 66. חד גדיא (לחן משה אוישר) (חד גדיא חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 67. חד גדיא (לחן נאדל) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 68. חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 69. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 1) (חד גדיא חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 71. חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 2) (חד גדיא חד גדיא) תווים בדף השיר
שיר 72. חד גדיא (תרגום דושמן בלחן פירוז'ניקוב) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. חד גדיא (תרגום לא ידוע) (אבי הלך אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. חסל סידור פסח (לחן זהבי) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 75. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 76. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 77. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 2) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 78. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 3) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 3) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 80. חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 81. חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 82. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן אשכנזי) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 83. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי 1) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי 2) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 85. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 86. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 2) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 87. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 3) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 4) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 89. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 5) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 6) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 91. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 7) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 92. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 8) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 93. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן עממי) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 94. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן קירש) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 95. כי לו נאה - אדיר הוא (לחן לא ידוע 9) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 96. כי לו נאה (לחן בן-אורי) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 97. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. לא אמות כי אחיה (לחן מסורתי) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 99. ליל שימורים (ליל שימורים הוא לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 100. לשנה הבאה בירושלים (לחן דסאו) (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 101. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 102. מה נשתנה (לחן גרדנויץ) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 103. מה נשתנה (לחן דסאו) (מה נשתנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 104. מה נשתנה (לחן יצחק לוי) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 105. מה נשתנה (לחן לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 106. מה נשתנה (לחן שרת) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 107. מעשה ברבי אליעזר (לחן אבילאה) (מעשה ברבי אליעזר ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 108. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 1) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 109. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 2) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 110. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 3) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 111. מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 112. מצווה עלינו לספר (מצווה עלינו לספר) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 113. מצווה עלינו לספר (מצווה עלינו לספר)
שיר 114. עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 115. עבדים היינו (לחן דסאו) (עבדים היינו ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 116. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 117. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 118. עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
שיר 119. על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה) תווים בדף השיר
שיר 120. קדש ורחץ (לחן מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 121. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 122. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 123. קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 124. שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 125. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 126. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 127. שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: