מן ההגדה
תפקידים באתר: מילים


האזינו לשירי מן ההגדה ברדיו זמרשת
מילים
1. אדיר הוא (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדיר הוא (לחן עמירן) (אדיר הוא בחור הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדיר הוא אדירים עמך (אדיר הוא) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אחד מי יודע (לחן אהרן הגדול מקרלין) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 1) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
9. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 4) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחד מי יודע (לחן לא ידוע 5) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אחד מי יודע (לחן מסורתי 1 - הלחן המוכר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
13. אחד מי יודע (לחן מסורתי 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בכל דור ודור (בכל דור ודור חייבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור ) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. הא לחמא עניא (לחן אונגר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הא לחמא עניא (לחן משה אוישר) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
26. ואפילו כולנו חכמים (ואפילו כולנו חכמים)
27. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. והיא שעמדה (לחן דסאו) (והיא שעמדה לאבותינו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. והיא שעמדה (נוסח גבעת השלושה) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. וכאשר יענו אותו (וכאשר יענו אותו) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. חד גדיא (גדי אחד קנה אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח גז'ימלוב) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח גליציה) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח ליטא) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. חד גדיא (לחן חסידי) (חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. חד גדיא (לחן מיבנאל) (ואתא תורא) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. חד גדיא (לחן נאדל) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
44. חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 1) (חד גדיא חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. חד גדיא (לחן שעיבד נאדל 2) (חד גדיא חד גדיא) תווים בדף השיר
47. חד גדיא (תרגום לא ידוע) (אבי הלך אל השוק) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. חסל סידור פסח (לחן זהבי) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. חסל סידור פסח (לחן חסידי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 2) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 3) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן חסידי) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 1) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 2) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 3) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 4) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 5) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן לא ידוע 6) (אדיר במלוכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן עממי) (אדיר במלוכה בחור כהלכה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. כי לו נאה - אדיר במלוכה (לחן קירש) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. כי לו נאה (לחן בן-אורי) (כי לו נאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. לא אמות כי אחיה (לחן מסורתי) (לא אמות כי אחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. ליל שימורים (ליל שימורים הוא לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. מה נשתנה (לחן גרדנויץ) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. מה נשתנה (לחן לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. מה נשתנה (לחן שרת) (מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 1) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי 2) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. מצווה עלינו לספר (מצווה עלינו לספר)
77. עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. עבדים היינו (לחן דסאו) (עבדים היינו היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. עבדים היינו (לחן פוסטולסקי) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
82. על אחת כמה וכמה (על אחת כמה וכמה)
83. קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: