חד גדיא (הטקסט המסורתי בלחן פירוז'ניקוב)

העתקת מילות השיר

פזמון: חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא פזמון וְאָתָא כַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא חוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא פזמון מקוצר: חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא פזמון מקוצר וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא פזמון מקוצר וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא פזמון
מילים: מן ההגדה
לחן: יצחק פירוז'ניקוב

פזמון: חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא,
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא,
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא

פזמון

וְאָתָא כַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא חוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

פזמון מקוצר:
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְחוּטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא,
דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

פזמון מקוצר

וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָּא
דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

פזמון מקוצר

וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט
דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא
דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת
דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

פזמון


מפי משה טאובה   העתקת מילות השיר

 פזמון: חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא,
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
וְאָתָא שׁוּנְרָא, וְאָכְלָה לְגַּדְיָא,
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא כַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

וְאָתָא חוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא

פזמון
חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא
דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא
חד גדיא, חד גדיא
חד גדיא, חד גדיא

ואתא שונרא, ואכלה לגדיא,
דזבין אבא בתרי זוזי
ואתא שונרא, ואכלה לגדיא,
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא

חד גדיא, חד גדיא
חד גדיא, חד גדיא

ואתא כלבא, דנשך לשונרא
דנשך לשונרא, דאכלה לגדיא
דזבין אבא בתרי זוזי
דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא

חד גדיא, חד גדיא
חד גדיא, חד גדיא

ואתא חוטרא, דהיכה לכלבא,
דנשך לשונרא, דאכלה לגדיא
דנשך לשונרא, דאכלה לגדיא
דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא

פזמון
מפי אוסקר גולדברג   העתקת מילות השיר

 וְאָתָא הַשּׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

[מדלג על הבית המתחיל במלאך המוות]

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת
דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא
ואתא השוחט ושחט לתורא
דשתה למיא דכבה לנורא
דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

[מדלג על הבית המתחיל במלאך המוות]

ואתא הקדוש ברוך הוא
ושחט למלאך המות
דשחט לשוחט דשחט לתורא
דשתה למיא דכבה לנורא
דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא דאכלה לגדיא

דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

שולה חן, מקהלה מהתקליט "פסח" (1972) 
עיבוד: אלכס וייס
שנת הקלטה: 3.1972

ביצוע של השיר השלם.

נכלל בתקליט: פסח
נכלל בתקליט: שירי פסח לילדים ולכל המשפחה
הקלטות נוספות

על השיר

השיר הידוע "חד גדיא" חותם כידוע את ההגדה של פסח. ראו את "חד גדיא" באתר הפיוט והתפילה בספרייה הלאומית, ושם עוד פרטים ולחנים ממסורות שונות. הלחן הנוכחי הוא הלחן היחיד בזמרשת שנמצא גם שם (נכון לחודש אפריל 2024; ראו להלן). קראו גם פירושים על "חד גדיא" באתר "דעת".

מתוך אתר הפיוט והתפילה:

פיוט זה שלשונו ארמית מושר בסוף ליל הסדר. זהו שיר צביר, כלומר מדי בית נוספת התרחשות למה שסופר בבית הקודם. לפי המקובל אצל רוב החוקרים, הפיוט הצטרף אל ההגדה של פסח האשכנזית בסוף המאה הט"ז במערב אירופה [כלומר לא בתקופה שהארמית הייתה מדוברת. זמרשת]. מבנה השיר דומה למבנה של שירים גרמניים מוכרים, אבל צורת השרשרת הזאת סוגלה לעולם המחשבה היהודי, תוך הדגשת הרעיון שיש דין ויש דיין. נראה ששיבוצו של פיוט משעשע זה בסוף ההגדה של פסח נועד להפיח חיים ורעננות בילדים בסוף ליל הסדר.

לחן פירוז'ניקוב חובר אולי תחילה לפרפראזה מיידיש לשיר מן ההגדה. ראו את תרגום ישראל דושמן [אתחלתא "אבינו הזקן הלך"] בלחן הנוכחי בעקבות גרסת טקסט ביידיש מאת יצחק פירוז'ניקוב, ושם עוד פרטים והפניות נוספים על הלחן ועל גלגולי גרסת פירוז'ניקוב.

לחנים נוספים ל"חד גדיא" במילים מן ההגדה:

א. לחנים לטקסט בארמית מאת מלחינים מזוהים

ב. לחנים נוספים לטקסט בארמית

ג. תרגומים נוספים לעברית (מלבד הווריאנטים בלחן פירוז'ניקוב):

ראו בנוסף גם שירים נוספים בעברית בשם "חד גדיא":


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

מקור: "ספר המועדים כרך ב: פסח", דביר, תש"ח, עמוד יבתגיות
עדכון אחרון: 15.04.2024 16:36:18


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: