חג הגז

עז וכבש, שה וגדי, רועה ועדרים
האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.
 1.  אחותי רועה (גבע עליתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אני טלה קטן (אני טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  בגליל העליון (בגליל העליון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  בוקר בא (לחן אברהם מינדלין) (בוקר בא בוקר בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  בין הרים (בין הרים ובין סלעים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  בני צאני (רועה צאן קטן היה חי) תווים בדף השיר
 10.  בעדר לי שייה (בעדר לי שייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 12.  גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  גדי בגינה (מה יפה היא הגינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  גדי גדיי (לחן נרדי) (אבא שב מן היריד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  גוזו את הצאן (גוזו את הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  דבקת רועים (עולה מדרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  דוד הרועה (היה היה רועה צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  הביטו וראו הגדי הלבן (הביטו וראו הגדי הלבן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  הגדי (גדי מה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  הגדי המתהדר (לחן כהן-שנוק) (עמד הגדי לפני הראי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  הטלה (לחן יעקבי) (הידעתם טלה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  הטלה (לחן עממי רוסי) (הידעתם טלה זה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  הי גדיים (הי גדיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  היה היה בשדה רועה (היה היה בשדה רועה) תווים בדף השיר
 29.  הכבשה (כבשה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  העז (עיזה עיזה עיזתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  הרועה (על ההר יושב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 32.  הרועה (הרועה עדרו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הרועה בגליל (מן הדיר העדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  הרועה הגלילי (לחן בן-ברוך) (על ראש סלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  וביום השבת (לחן 1) (וביום השבת שני כבשים בני שנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  חג הגז (שישו שמחו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  חג הגז (יעלה נא שיר וזמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  חד גדיא (על גבע רם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  חד גדיא (האזינו חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח גליציה) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  חד גדיא (לחן אשכנזי נוסח ליטא) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  חד גדיא (לחן נאדל) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  חד גדיא (תרגום חיים אריה חזן) (אגדה אגיד לכם)
 53.  חד גדיא (תרגום קצנלסון) (עוד אנוכי ילד קט) תווים בדף השיר
 54.  ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  יום הגז (הנה בא כבר יום הגז) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  יש בדיר טלה קטן (בלחן רד אלינו אוירון) (בדיר טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  יש בדיר טלה קטן (לחן נרדי) (יש בדיר טלה קטן) תווים בדף השיר
 58.  יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  כבשה יש לה צמר (הכבשה יש לה צמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  כבשתי (הו הו כבשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  כרועה עדרו ירעה (כרועה עדרו ירעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  לחד גדיא (לחד גדיא נשירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  לי בדיר טלה קטן (לחן בנימין עומר) (יש בדיר טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  לי גדי (לי גדי לידי ירבץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  לי טלה (לחן עמירן) (לי טלה, טליון קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  לי טלה קטן (לי טלה, טלה קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 68.  לכבשה טלה נולד (זה היום הוא לנו חג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  לנו עדר בשדה (לחן זהבי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  לנו עדר בשדה (לחן סמבורסקי) (לנו עדר בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  מעשה בגדי (מעשה בגדי מעשה בגדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  מעשה בחליל (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 75.  נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  נער רועה (לחן גרמני) (פה עלי שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  עדרים (על הרים על הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 79.  עיזה (עיזה כל הליל רובצת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 80.  עיזה פזיזה בין הרים (עיזה פזיזה בין הרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  על ברכיי טלה (על ברכיי טלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  ערב בכפר (צללים ירדו נטו על גבעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 85.  צליל זוגים (צליל זוגים וצל הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 88.  רועה קט (היה היה, היה היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  רועה קטן (עדרים דודי נתן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 90.  רועה קטן לפנים חי (רועה קטן לפנים חי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  שה (לחן ולבה) (שיי, רעי, שה בן כשב) תווים בדף השיר
 92.  שה (לחן זהבי) (שיי, רעי, שב בן כבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  שה (לחן נרדי) (שיי, רעי, שה בן-כבש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 95.  שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה, כך מתחיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 96.  שיר הרועה (אחלל בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 97.  שיר רועים (הצהריים כבר הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  שיר רועים (רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  שירת החליל (הנה אחללה בחלילי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  שירת החליל (עם צאת החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 102.  שירת רועה (הי הי קום רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  שלוש עזים (שלוש עזים עזים שחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  שמעו שמעו (שמעו, שמעו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 106.  שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: