גד גדי (לחן גרישנפון)

העתקת מילות השיר

אַבָּא שָׁב מִן הַיָּרִיד, לִי קָנָה חָבֵר וְיָדִיד; וַאֲמַרְתֶּם : מִי וָמִי? – גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי! גְּדִי קָטָן, לָבָן וָרַךְ וְעוֹרוֹ מִשֶּׁלֶג צַח, בָּא, נָתַן עֵינָיו בִּי – גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי! בֹּא נִכְרֹת שְׁנֵינוּ בְּרִית, נְשַׂחֵק יַחְדָּיו תָּמִיד. שִׂים-נָא פִּיךָ אֱלֵי פִּי, גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי! וּבְצֵאתֵנוּ אֶל הַגַּיְא נִרְקֹד יַחַד – כֹּה לֶחָי! עַל הָרִים קַל כִּצְבִי גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי!אבא שב מן היריד, לי קנה חבר וידיד; ואמרתם : מי ומי? – גדי בן-עיזים, גד-גדי! גדי קטן, לבן ורך ועורו משלג צח, בא נתן עיניו בי – גדי בן-עיזים, גד-גדי! בוא נכרות שנינו ברית, נשחק יחדיו תמיד. שים-נא פיך אלי פי, גדי בן-עיזים, גד-גדי! ובצאתנו אל הגיא נרקוד יחד – כה לחי! על הרים קל כצבי גדי בן-עיזים, גד-גדי!
מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: פואה גרינשפון

אַבָּא שָׁב מִן הַיָּרִיד,
לִי קָנָה חָבֵר וְיָדִיד;
וַאֲמַרְתֶּם : מִי וָמִי? –
גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי!

גְּדִי קָטָן, לָבָן וָרַךְ
וְעוֹרוֹ מִשֶּׁלֶג צַח,
בָּא, נָתַן עֵינָיו בִּי –
גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי!

בֹּא נִכְרֹת שְׁנֵינוּ בְּרִית,
נְשַׂחֵק יַחְדָּיו תָּמִיד.
שִׂים-נָא פִּיךָ אֱלֵי פִּי,
גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי!

וּבְצֵאתֵנוּ אֶל הַגַּיְא
נִרְקֹד יַחַד – כֹּה לֶחָי!
עַל הָרִים קַל כִּצְבִי
גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי!
אבא שב מן היריד,
לי קנה חבר וידיד;
ואמרתם : מי ומי? –
גדי בן-עיזים, גד-גדי!

גדי קטן, לבן ורך
ועורו משלג צח,
בא נתן עיניו בי –
גדי בן-עיזים, גד-גדי!

בוא נכרות שנינו ברית,
נשחק יחדיו תמיד.
שים-נא פיך אלי פי,
גדי בן-עיזים, גד-גדי!

ובצאתנו אל הגיא
נרקוד יחד – כה לחי!
על הרים קל כצבי
גדי בן-עיזים, גד-גדי!
 פרטים נוספים


גרסת "שירים ופזמונות לילדים"   העתקת מילות השיר

 אַבָּא שָׁב מִן הַיָּרִיד,
קָנָה לִי רֵעַ וִידִיד;
וַאֲמַרְתֶּם : מִי וָמִי? –
גְּדִי בֶּן-עִזִּים, גָּד-גְּדִי!

גִּדְיִי קָטֹן, גִּדְיִי רַךְ
וּמִשֶּׁלֶג עוֹרוֹ צַח,
בָּא וַיִּתֵּן עֵינָיו בִּי –
גַּדִּי גִדְיִי, גָּד-גְּדִי!

גֵּר הַגְּדִי, מִמֶּרְחָק בָּא.
בָּא מֵאוֹפִיר אוֹ מִשְּׁבָא,
גֵּר וְקָטֹן, וַאֲנִי
מַה אֶרְחָמְךָ, גָּד-גְּדִי!

בֹּאָה נִכְרֹת שְׁנֵינוּ בְּרִית,
אַתָּה תִּהְיֶה לִי עָמִית.
גְּשָׁה וּשְׁקָה-לִי, לֹק אֶת-פִּי,
גַּדִּי גִדְיִי, גָּד-גְּדִי.

רֶגַע קַל מִמְּךָ לֹא אֵשְׂטְ,
אִתִּי תֹּאכַל, אִתִּי תֵּשְׁתְּ,
מֶחֱצָה לְךָ וּמֶחֱצָה לִי –
גַּדִּי גִדְיִי, גָּד-גְּדִי.

וּבְצֵאתֵנוּ אֶל הַגָּיְא
נִרְקֹד יַחַד – כֹּה לֶחָי!
עַל הֶהָרִים קַל כִּצְבִי
גַּדִּי גִדְיִי, גָּד-גְּדִי.

וּבְהַגִּיעַ לִי הָעֵת
קְרֹא מִסֵּפֶר אָלֶף-בֵּית,
מִי הַקּוֹרֵא אִתִּי, מִי? –
גַּדִּי גִדְיִי, גָּד-גְּדִי.

וּבַלַּיְלָה עֵת אֶשְׁקֹט,
וְאִישָׁנָה, מִי יִשְׁקֹד
תַּחַת עַרְשִׂי וְיִשְׁמֹר-לִי
עַד הַבֹּקֶר? גָּד גְּדִי!

* *
*

פַּעַם אַחַת וַאֲנִי
הֱקִיצוֹתִי – אֵין הַגְּדִי!
"אִמָּא, אִמָּא!" "מַה-לְּךָ, בְּנִי?"
"הֵיכָן גַּדִּי? אֵי הַגְּדִי?"

"גַּדִּי אַךְ הַבֹּקֶר אוֹר
הָלַךְ לוֹ אֶל הַר הַמּוֹר.
אַל-נָא תִּבְכֶּה לוֹ, בְּנֵי!
לַמּוֹעֵד יָשׁוּב הַגְּדִי.

שׁוֹב יָשׁוּב עָמוּס כָּל-טוֹב,
פְּרִי וּמִגְדָנוֹת לָרֹב!
צִמּוּקִים מְלֹא הַדְּלִי
יָבִיא שַׁי לְךָ הַגְּדִי.

גַּם יָשִׂיחַ נִפְלָאוֹת
עַל הָרִים וְעַל גְּבָעוֹת,
עַל שְׁדוֹת חֶמֶד, אַרְצוֹת צְבִי
יְסַפֵּר לְךָ הַגְּדִי."

וּמֵאָז אֲיַחֵל דֹּם –
הֲיָשׁוּב הַגְּדִי הֲלֹם?
אַנְשֵׁי חֶסֶד, אִמְרוּ לִי:
אֵימָתַי יָשׁוּב הַגְּדִי?
אבא שב מן היריד,
קנה לי רע וידיד;
ואמרתם : מי ומי? –
גדי בן-עיזים, גד-גדי!

גדיי קטון, גדיי רך
ומשלג עורו צח,
בא וייתן עיניו בי –
גדי גדיי, גד-גדי!

גר הגדי, ממרחק בא.
בא מאופיר או משבא,
גר וקטון, ואני
מה ארחמך, גד-גדי!

בואה נכרות שנינו ברית,
אתה תהיה לי עמית.
גשה ושקה-לי, לוק את-פי,
גדי גדיי, גד-גדי.

רגע קל ממך לוא אשט,
איתי תאכל, איתי תשת,
מחצה לך ומחצה לי –
גדי גדיי, גד-גדי.

ובצאתנו אל הגיא
נרקוד יחד – כה לחי!
על ההרים קל כצבי
גדי גדיי, גד-גדי.

ובהגיע לי העת
קרוא מספר אלף-בית,
מי הקורא איתי, מי? –
גדי גדיי, גד-גדי.

ובלילה עת אשקוט,
ואישנה, מי ישקוד
תחת ערשי וישמור-לי
עד הבוקר? גד גדי!

* *
*

פעם אחת ואני
הקיצותי – אין הגדי!
"אימא, אימא!" "מה-לך, בני?"
"היכן גדי? אי הגדי?"

"גדי אך הבוקר אור
הלך לו אל הר המור.
אל-נא תבכה לו, בני!
למועד ישוב הגדי.

שוב ישוב עמוס כל-טוב,
פרי ומגדנות לרוב!
צימוקים מלוא הדלי
יביא שי לך הגדי.

גם ישיח נפלאות
על הרים ועל גבעות,
על שדות חמד, ארצות צבי
יספר לך הגדי."

ומאז איחל דום –
הישוב הגדי הלום?
אנשי חסד, אמרו לי:
אימתי ישוב הגדי?ביצוע:

 

רמי הראל, יגאל מזרחי 
עיבוד: רמי הראל
נכלל בתקליטור: כבה השמש שיקד
כבה השמש שיקד
הקלטות נוספות

על השיר

דן מירון, "ביאליק: שירים ביידיש, שירי ילדים, שירי הקדשה" (דביר, תשס"א), עמ' 292 - 293:

"על מועד חיבורו של השיר אנו למדים מתוך גלויה של ביאליק ששוגרה מהמבורג לח"א קרופניק בברלין בתאריך 24.7.1922, ובו נכתב בין השאר: "... אתמול כתבתי "גדי גדיי" והנה הוא בתוך החבילה השלוחה"...

"כאשר בא ביאליק לכנס את השיר ב"שירים ופזמונות לילדים", החליט להרחיב אותו בהרבה"...

"זמן קצר אחר-כך תיקן ביאליק את השיר והתאים אותו לנגינה הספרדית עבור מהדורה חדשה של המקראה "כרמנו", ככל הנראה לבקשת גיסו וידידו, פסח אוירבוך, שהיה אחד מעורכי המקראה". 

מירון מביא פירוט מלא של כל חילופי הנוסח.

ככל הנראה פואה גרינשפון התאים מעט את המילים ללחן.  המילים שהתאים גרינשפון אינן זהות לאף נוסח של ביאליק. כמו כן, מושרים רק ארבעה בתים מתוך הגרסה המקורית. שם השיר במקור: "גַּדִּי גִדְיִי".

ביצוע נוסף: יהורם גאון.

ר' גם לחן נחום נרדי לשיר.

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "פואה גרינשפון: שירים", חלילית, 1975, עמוד 36תגיות
עדכון אחרון: 18.06.2023 14:59:27


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: