פואה גרינשפון: שירים
הוצאת חלילית 1975

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אל השדה (לחן גרינשפון 1) (אל השדה אל השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אל השדה (לחן גרינשפון 2) (אֶל הַשָּׂדֶה! אֶל הַשָּׂדֶה!) תווים בדף השיר
 3.  אל השמש (שמש, שמש בשמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 4.  ארץ ישראל (לחן גרינשפון) (ואף על פי כן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  ביער שם (פתחי פתחי ילדה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  במרחביה (עד מקום תאבד עין תשתרענה) תווים בדף השיר
 7.  האיכר בניר (היום בהיר, איכר שר שיר) תווים בדף השיר
 8.  האנייה (לאן את נחפזת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 9.  הדמעה (לחן גרינשפון) (לפני אמי עמדתי) תווים בדף השיר
 10.  החמציץ (חדל הגשם, יום בהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  החשמונאים הקטנים (חשמונאים בני חיל אנו) תווים בדף השיר
 12.  היום נהיה לאחרים (היום נהיה לאחרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  היום פורים לנו (לחן גראד) (היום פורים לנו) תווים בדף השיר
 14.  היום פורים לנו (לחן גרינשפון) (היום פורים לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  הך ברגל (לחן גרינשפון) (הך ברגל מטה מעלה) תווים בדף השיר
 16.  הך הך פטישי (הך הך פטישי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  הכרמלה (נצא אלי מרחב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  המכונית (לחן גרינשפון) (קול מעמק קול מהר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  המעפילים (לחן גרינשפון) (אל ראש ההר) תווים בדף השיר
 20.  המפרש (מי אני? רק מפרש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 21.  הסוכה (סוכה קטנה אבי בנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  הפרח לפרפר (לחן גרינשפון) (פרפר, פרפר, פרח חי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  הציפור (ציפור קטנטונת קלה ויפה) תווים בדף השיר
 24.  הקוקיה (עורו ישנים עורו) תווים בדף השיר
 25.  הקשב נא לעצת חכם (הקשב-נא לעצת חכם) תווים בדף השיר
 26.  ומן הבוקר (ומן הבוקר עבים כבדים) תווים בדף השיר
 27.  זמר ליום השישי (מה מחר, נכדי, אמור?) תווים בדף השיר
 28.  חנגא (בשיר שפתים ובמצלתים) תווים בדף השיר
 29.  טיול (בא האוטו בא האוטו) תווים בדף השיר
 30.  יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  יומי (על הגג נח לו אוצרי) תווים בדף השיר
 32.  כל יכול (הכותב בדיו בלי ניר סופג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  ל"ג בעומר (לחן גרינשפון) (היערה! היערה! בקשת וחץ) תווים בדף השיר
 34.  ליל מנוחה (החמה שקעה נומה בן יקר) תווים בדף השיר
 35.  לילה בא דום (לילה בא דום) תווים בדף השיר
 36.  לכה דודי (לחן גרינשפון) (לכה דודי לקראת כלה) תווים בדף השיר
 37.  לפנות ערב (לחן גרינשפון) (אור אור אור מה רב האור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  לקראת שבת (לחן גרינשפון) (לקראת שבת מלכה נחמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  מחול האביב (יד אל יד גדול וקט) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 41.  מלכת הליל (מלכת הליל שוזרה חוטים) תווים בדף השיר
 42.  מנגינת סתו (כדורי אבל בחדר) תווים בדף השיר
 43.  משפחת התרנגולים (הנה אמא תרנגולת,) תווים בדף השיר
 44.  נומה ילדי (נומה ילדי נום וישן) תווים בדף השיר
 45.  נרות חנוכה (לחן גרינשפון) (עומד כל נר ומבקש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 46.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  עלי באר (עלי באר עלי) תווים בדף השיר
 48.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 49.  פורים בעיר (פורים בעיר, פורים ברחוב,) תווים בדף השיר
 50.  פרחיי צמחיי (לחן גרינשפון) (פרחי צמחי! שתילים רכים) תווים בדף השיר
 51.  ציפור (לחן גרינשפון) (ציץ צויץ מי ציץ) תווים בדף השיר
 52.  ציפור ביער (ציפור שרה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  ציפורי (שמש ערב כבר שקעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  צעוד צעוד (צעוד צעוד אל כשול ומעוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  קוקוריקו (קו-קו-רי-קו! - יתן קול) תווים בדף השיר
 56.  קל רגלים (קל רגלים הנני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 57.  קנון הצחוק (אין בשיר טקסט) תווים בדף השיר
 58.  שא ראשך צעיר יהודה (לחן גרינשפון) (שא ראשך צעיר יהודה) תווים בדף השיר
 59.  שיר אם לבנה (על שדות יום זרח) תווים בדף השיר
 60.  שיר הגשם (גיל, גיל, נטפים) תווים בדף השיר
 61.  שיר החורף (לחן גרינשפון) (חורף בא הידד, הידד) תווים בדף השיר
 62.  שיר הספר והמחברת (לי נתנו נתנו כבר ספר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  שיר העבודה (מי איש היודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 64.  שיר הצופים (קדימה אח בלי אש בלי חץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  שיר ערש (לחן גרינשפון) (משמים שמי התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  שירת ערש (נומה נומה נומה נומה בן יקר) תווים בדף השיר
 67.  שירת ערש (לחן גרינשפון) (בליל מנוחה ודומיה) תווים בדף השיר
 68.  שלום (לחן גרינשפון) (שלום שלום שלום אומר היום) תווים בדף השיר
 69.  שמאל ימין (שמאל ימין נצעד ברגל) תווים בדף השיר

תווים/צילומים מהמקור או תווים המבוססים עליו:

 1.  גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד) [תווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי) [תווים] קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  ל"ג בעומר (לחן גרינשפון) (היערה! היערה! בקשת וחץ) [תווים]

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.

נהנים מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: