חד גדיא (לחן אבילאה)

העתקת מילות השיר

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, בִּתְרֵי זוּזֵי חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא. וְאָתָא שׁוּנְרָא וְאַָכְלָה לְגַדְיָא [וְאַָכְלָה לְגַדְיָא] דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא כַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא [דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא] דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, [דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא] דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא חוּטְרָא והִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי, חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא. וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא שׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא... חד גדיא חד גדיא דזבין אבא דזבין אבא בתרי זוזי בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא ואתא שונרא ואכלה לגדיא [ואכלה לגדיא] דזבין אבא דזבין אבא ואתא כלבא דנשך לשונרא [דנשך לשונרא] דאכלה לגדיא [דאכלה לגדיא] דזבין אבא דזבין אבא ואתא חוטרא והיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא בתרי זוזי חד גדיא חד גדיא ואתא נורא ושרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין אבא ואתא מיא וכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין אבא ואתא תורא ושתה למיא דכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין אבא ואתא שוחט ושחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין אבא ואתא מלאך המות ושחט לשוחט דשחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין אבא ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות דשחט לשוחט דשחט לתורא דשתה למיא דכבה לנורא דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא דנשך לשונרא דאכלה לגדיא דזבין אבא דזבין אבא
מילים: מן ההגדה
לחן: אפרים אבילאה

חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא
בִּתְרֵי זוּזֵי, בִּתְרֵי זוּזֵי
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא שׁוּנְרָא וְאַָכְלָה לְגַדְיָא [וְאַָכְלָה לְגַדְיָא]

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא כַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא [דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא]
דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא, [דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא]

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא חוּטְרָא והִכָּה לְכַלְבָּא,
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא,
דְּזַבִּין אַבָּא בִּתְרֵי זוּזֵי,
חַד גַּדְיָא, חַד גַּדְיָא.

וְאָתָא נוּרָא וְשָׂרַף לְחוּטְרָא,
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא, דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא,
דְּאַָכְלָה לְגַדְיָא,

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא מַיָּא וְכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא, דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא, דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא תוֹרָא וְשָׁתָה לְמַיָּא
דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא שׁוֹחֵט וְשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְְשָׁחַט לְשׁוֹחֵט
דְּשָׁחַט לְתוֹרָא דְּשָׁתָה לְמַיָּא
דְּכָבָה לְנוּרָא דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא
דְּהִכָּה לְכַלְבָּא דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא
דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...

וְאָתָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
וְְשָׁחַט לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת
דְּשָׁחַט לְשׁוֹחֵט דְּשָׁחַט לְתוֹרָא
דְּשָׁתָה לְמַיָּא דְּכָבָה לְנוּרָא
דְּשָׂרַף לְחוּטְרָא דְּהִכָּה לְכַלְבָּא
דְּנָשַׁךְ לְשׁוּנְרָא דְּאָכְלָה לְגַּדְיָא

דְּזַבִּין אַבָּא, דְּזַבִּין אַבָּא...


חד גדיא חד גדיא

דזבין אבא דזבין אבא
בתרי זוזי בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואתא שונרא ואכלה לגדיא [ואכלה לגדיא]

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא כלבא דנשך לשונרא [דנשך לשונרא]
דאכלה לגדיא [דאכלה לגדיא]

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא חוטרא והיכה לכלבא
דנשך לשונרא דאכלה לגדיא
דזבין אבא בתרי זוזי
חד גדיא חד גדיא

ואתא נורא ושרף לחוטרא
דהיכה לכלבא דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא מיא וכבה לנורא
דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא תורא ושתה למיא
דכבה לנורא דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא שוחט ושחט לתורא
דשתה למיא דכבה לנורא
דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא מלאך המות ושחט לשוחט
דשחט לתורא דשתה למיא
דכבה לנורא דשרף לחוטרא
דהיכה לכלבא דנשך לשונרא
דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא

ואתא הקדוש ברוך הוא
ושחט למלאך המות
דשחט לשוחט דשחט לתורא
דשתה למיא דכבה לנורא
דשרף לחוטרא דהיכה לכלבא
דנשך לשונרא דאכלה לגדיא

דזבין אבא דזבין אבא
הקלטה היסטורית
ביצוע:

 

אפרים די-זהב (גולדשטיין) 

על השיר

ראו את הטקסט המסורתי של "חד גדיא" בלחן פירוז'ניקוב ושם עוד פרטים והפניות לכל הלחנים באתר.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 09.04.2024 09:24:03


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: