חד גדיא (תרגום לא ידוע)

העתקת מילות השיר

אָבִי הָלַךְ אֶל הַשּׁוּק וְקָנָה לִי שָׁם גְּדִי. פזמון: כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה יָפֶה הָיָה זֶה הַגְּדִי, בִּשְׁנֵי זוּזִים אָבִי קָנָה, אוֹתוֹ נָתַן לִי. בָּא הֶחָתוּל אֶל הַגְּדִי וְטָרַף אוֹתוֹ כָּךְ מְיָאוּ כָּךְ טָרַף אֶת הַגְּדִי, שֶׁקָּנָה לִי אָבִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּא הַכֶּלֶב אֶל הֶחָתוּל וְנָשַׁךְ אוֹתוֹ כָּךְ: הָאוּ הָאוּ כָּךְ נָשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, שֶׁקָּנָה לִי אָבִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּא הַמַּקֵּל אֶל הַכֶּלֶב וְהִכָּה אוֹתוֹ כָּךְ: הָא! כָּךְ הִכָּה אֶת הַכֶּלֶב שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּאָה הָאֵשׁ אֶל הַמַּקֵּל וְשָׂרְפָה אוֹתוֹ כָּךְ: שְׁשְׁשְׁשְׁשְׁ... כָּךְ שָׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב, שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּאוּ הַמַּיִם אֶל הָאֵשׁ וְכִבּוּ אוֹתָהּ כָּךְ: שְׁשְׁשְׁ הָאא... שְׁשְׁשְׁ הָאא... כָּךְ כִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ, שֶׁשָּׂרְפָה אָת הַמַּקֵּל, שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב, שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּא הַשּׁוֹר אֶל הַמַּיִם וְשָתָה אוֹתָם כָּךְ: בְּלְ... בְּלְ... בְּלְ... כָּךְ שָׁתָה אֶת הַמַּיִם, שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ, שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל, שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב, שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּא הַשּׁוֹחֵט אֶל הַשּׁוֹר וְשָׁחַט אוֹתוֹ כָּךְ: מוּוּאוּוּ... כָּךְ שָׁחַט אֶת הַשּׁוֹר, שֶׁשָּׁתָה אֶת הַמַּיִם, שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ, שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל, שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב, שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּא מַלְאַךְ הַמָּוֶת (לאט) אֶל הַשּׁוֹחֵט... וְהָרַג אוֹתוֹ כָּךְ: הָאאאא! כָּךְ הָרַג אֶת הַשּׁוֹחֵט, שֶׁשָּׁחַט אֶת הַשּׁוֹר, שֶׁשָּׁתָה אֶת הַמַּיִם, שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ, שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל, שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב, שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה... בָּא הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֶל מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְהָרַג אוֹתוֹ כָּךְ: אָהההה! כָּךְ הָרַג אֶת מַלְאַךְ הַמָּוֶת, שֶׁהָרַג אֶת הַשּׁוֹחֵט, שֶׁשָּׁחַט אֶת הַשּׁוֹר, שֶׁשָּׁתָה אֶת הַמַּיִם, שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ, שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל, שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב, שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל, שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה, חַד גַּדְיָא. כַּמָּה יָפֶה...אבי הלך אל השוק וקנה לי שם גדי. פזמון: כמה יפה כמה יפה היה זה הגדי, בשני זוזים אבי קנה, אותו נתן לי. בא החתול אל הגדי וטרף אותו כך מיאוו (משמיעים קול של חתול) כך טרף את הגדי, שקנה לי אבי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... בא הכלב אל החתול ונשך אותו כך: האו האו .. (משמיעים קול של כלב) כך נשך את החתול, שטרף את הגדי, שקנה לי אבי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... בא המקל אל הכלב והיכה אותו כך: הא!! כך היכה את הכלב שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... באה האש אל המקל ושרפה אותו כך: ששששש... כך שרפה את המקל שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... באו המים אל האש וכיבו אותה כך: ששש האא.. ששש האא... כך כיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... בא השור אל המים ושתה אותם כך: בל... בל... בל... (קול של שתיית מים) כך שתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... בא השוחט אל השור ושחט אותו כך: מווווואוווו... כך שחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... בא מלאך המוות (לאט) אל השוחט... והרג אותו כך: האאאא. כך הרג את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה... בא הקדוש ברוך הוא אל מלאך המוות והרג אותו כך: אההההאהההה! כך הרג את מלאך המוות, שהרג את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי לאט: את הגדי הזה, חד גדיא. כמה יפה כמה יפה היה זה הגדי. בשני זוזים אבי קנה אותו נתן לי.
מילים: מן ההגדה
תרגום/נוסח עברי: לא ידוע
לחן: לא ידוע

אָבִי הָלַךְ אֶל הַשּׁוּק וְקָנָה לִי שָׁם גְּדִי.
פזמון:
כַּמָּה יָפֶה כַּמָּה יָפֶה הָיָה זֶה הַגְּדִי,
בִּשְׁנֵי זוּזִים אָבִי קָנָה, אוֹתוֹ נָתַן לִי.

בָּא הֶחָתוּל אֶל הַגְּדִי וְטָרַף אוֹתוֹ כָּךְ
מְיָאוּ
כָּךְ טָרַף אֶת הַגְּדִי,
שֶׁקָּנָה לִי אָבִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּא הַכֶּלֶב אֶל הֶחָתוּל וְנָשַׁךְ אוֹתוֹ כָּךְ:
הָאוּ הָאוּ
כָּךְ נָשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי,
שֶׁקָּנָה לִי אָבִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּא הַמַּקֵּל אֶל הַכֶּלֶב וְהִכָּה אוֹתוֹ כָּךְ:
הָא!
כָּךְ הִכָּה אֶת הַכֶּלֶב
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּאָה הָאֵשׁ אֶל הַמַּקֵּל וְשָׂרְפָה אוֹתוֹ כָּךְ:
שְׁשְׁשְׁשְׁשְׁ...
כָּךְ שָׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל
שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב,
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּאוּ הַמַּיִם אֶל הָאֵשׁ וְכִבּוּ אוֹתָהּ כָּךְ:
שְׁשְׁשְׁ הָאא... שְׁשְׁשְׁ הָאא...
כָּךְ כִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ,
שֶׁשָּׂרְפָה אָת הַמַּקֵּל,
שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב,
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּא הַשּׁוֹר אֶל הַמַּיִם וְשָתָה אוֹתָם כָּךְ:
בְּלְ... בְּלְ... בְּלְ...
כָּךְ שָׁתָה אֶת הַמַּיִם,
שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ,
שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל,
שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב,
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּא הַשּׁוֹחֵט אֶל הַשּׁוֹר וְשָׁחַט אוֹתוֹ כָּךְ:
מוּוּאוּוּ...
כָּךְ שָׁחַט אֶת הַשּׁוֹר,
שֶׁשָּׁתָה אֶת הַמַּיִם,
שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ,
שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל,
שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב,
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּא מַלְאַךְ הַמָּוֶת (לאט) אֶל הַשּׁוֹחֵט... וְהָרַג אוֹתוֹ כָּךְ:
הָאאאא!
כָּךְ הָרַג אֶת הַשּׁוֹחֵט,
שֶׁשָּׁחַט אֶת הַשּׁוֹר,
שֶׁשָּׁתָה אֶת הַמַּיִם,
שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ,
שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל,
שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב,
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...

בָּא הַקָּדוֹשׁ-בָּרוּךְ-הוּא אֶל מַלְאַךְ הַמָּוֶת וְהָרַג אוֹתוֹ כָּךְ:
אָהההה!
כָּךְ הָרַג אֶת מַלְאַךְ הַמָּוֶת,
שֶׁהָרַג אֶת הַשּׁוֹחֵט,
שֶׁשָּׁחַט אֶת הַשּׁוֹר,
שֶׁשָּׁתָה אֶת הַמַּיִם,
שֶׁכִּבּוּ אֶת הָאֵשׁ,
שֶׁשָּׂרְפָה אֶת הַמַּקֵּל,
שֶׁהִכָּה אֶת הַכֶּלֶב,
שֶׁנָּשַׁךְ אֶת הֶחָתוּל,
שֶׁטָּרַף אֶת הַגְּדִי, אֶת הַגְּדִי הַזֶּה,
חַד גַּדְיָא.
כַּמָּה יָפֶה...
אבי הלך אל השוק וקנה לי שם גדי.
פזמון:
כמה יפה כמה יפה היה זה הגדי,
בשני זוזים אבי קנה, אותו נתן לי.

בא החתול אל הגדי וטרף אותו כך
מיאוו (משמיעים קול של חתול)
כך טרף את הגדי, שקנה לי אבי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

בא הכלב אל החתול ונשך אותו כך:
האו האו .. (משמיעים קול של כלב)
כך נשך את החתול, שטרף את הגדי, שקנה לי אבי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

בא המקל אל הכלב והיכה אותו כך:
הא!!
כך היכה את הכלב שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

באה האש אל המקל ושרפה אותו כך:
ששששש...
כך שרפה את המקל שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

באו המים אל האש וכיבו אותה כך:
ששש האא.. ששש האא...
כך כיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

בא השור אל המים ושתה אותם כך:
בל... בל... בל... (קול של שתיית מים)
כך שתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

בא השוחט אל השור ושחט אותו כך:
מווווואוווו...
כך שחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

בא מלאך המוות (לאט) אל השוחט... והרג אותו כך:
האאאא.
כך הרג את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה...

בא הקדוש ברוך הוא אל מלאך המוות והרג אותו כך:
אההההאהההה!
כך הרג את מלאך המוות, שהרג את השוחט, ששחט את השור, ששתה את המים, שכיבו את האש, ששרפה את המקל, שהיכה את הכלב, שנשך את החתול, שטרף את הגדי
לאט: את הגדי הזה, חד גדיא.
כמה יפה כמה יפה היה זה הגדי.
בשני זוזים אבי קנה אותו נתן לי.תיעוד ביתי
ביצוע:

 

יוסף ובר 
שנת הקלטה: 7.6.2020
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

המבצע למד את השיר בילדותו.


על השיר

השיר בתרגום דושמן


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 21.08.2023 23:48:02


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: