מאי קא משמע לן (תרגום לוינסון)

מַאי קָא מַשְׁמָע לָן הַגֶּשֶׁם? טִפּוֹתָיו מַה יְּמַלֵּלוּ? עַל גַּבֵּי שְׁמָשׁוֹת בַּחֶדֶר כִּדְמָעוֹת שָׁם יִתְגַּלְגֵּלוּ. וּבָרְחוֹב בִּצָּה וָרֶפֶשׁ וּקְרוּעִים הַמַּגָּפַיִם עוֹד מְעַט יָבוֹא הַחֹרֶף וְסִימַן קַפּוֹטָה אָיִן... מַאי קָא מַשְׁמָע לָן נֵר-חֵלֶב? מַה לִי זֶה הַנֵּר יַבִּיעַ? מְטַפְטֵף הוּא נֵטֶף נֵטֶף עוֹד מְעַט סוֹפוֹ יַגִּיעַ... כָּךְ בַּקְלוֹיז כַּנֵּר רוֹטֶטֶת נִשְׁמָתִי בְּלִי גִּיל וָנַחַת עוֹד מְעַט אֶדְעַךְ גַּם אֲנִי בְּפִנַּת מִזְרָח נִדַּחַת מַאי קָא מַשְׁמָע לָן חַיַּי פֹּה? מַה פֵּרוּשׁ חַיֵּי הַצַּעַר? בַּאֲבִיב-יָמַי לִנְבֹּל וּלְהַזְקִין בְּעוֹדִי נַעַר אָכוֹל "יָמִים" דְּמָעוֹת בָּלוֹע עַל אֶגְרוֹף רֹאשִׁי הֵנִיחַ בָּעוֹלָם הַזֶּה לִגְוֹעַ וּלְצַפּוֹת לִימוֹת מָשִׁיחַ. מַאי קָא מַשְׁמָע לָן נֵר-חֵלֶב?...מאי קא משמע לן הגשם? טיפותיו מה יְמַלֵלוּ? על גבי שמשות בַּחדר כדמעות שם יִתְגַלְגֵלוּ. וברחוב בִּצָּה ורפש וקרועים המגפיים עוד מעט יבוא החורף וסימן קפוטה אין... מאי קא משמע לן נר-חֵלֵב? מה לי זה הנר יביע? מטפטף הוא נֵטֶף נֵטֶף עוד מעט סופו יגיע... כך בַּקְלוֹיז כַּנֵר רוטטת נשמתי בלי גיל ונחת עוד מעט אדעך גם אני בפינת מזרח נידחת מאי קא משמע לן חיי פה? מה פירוש חיי הצער? בַּאֲביב-יָמַי לִנְבֹּל ולהזקין בעודי נער אָכֹל "ימים" דמעות בָּלֹע על אגרוף ראשי הניח בעולם הזה לגווע ולצפות לימות משיח. מאי קא משמע לן נר-חלב?...
מילים: אברהם רייזין
תרגום/נוסח עברי: אברהם לוינסון
לחן: עממי יידי

המילים
מַאי קָא מַשְׁמָע לָן הַגֶּשֶׁם?
טִפּוֹתָיו מַה יְּמַלֵּלוּ?
עַל גַּבֵּי שְׁמָשׁוֹת בַּחֶדֶר
כִּדְמָעוֹת שָׁם יִתְגַּלְגֵּלוּ.
וּבָרְחוֹב בִּצָּה וָרֶפֶשׁ
וּקְרוּעִים הַמַּגָּפַיִם
עוֹד מְעַט יָבוֹא הַחֹרֶף
וְסִימַן קַפּוֹטָה אָיִן...

מַאי קָא מַשְׁמָע לָן נֵר-חֵלֶב?
מַה לִי זֶה הַנֵּר יַבִּיעַ?
מְטַפְטֵף הוּא נֵטֶף נֵטֶף
עוֹד מְעַט סוֹפוֹ יַגִּיעַ...
כָּךְ בַּקְלוֹיז כַּנֵּר רוֹטֶטֶת
נִשְׁמָתִי בְּלִי גִּיל וָנַחַת
עוֹד מְעַט אֶדְעַךְ גַּם אֲנִי
בְּפִנַּת מִזְרָח נִדַּחַת

מַאי קָא מַשְׁמָע לָן חַיַּי פֹּה?
מַה פֵּרוּשׁ חַיֵּי הַצַּעַר?
בַּאֲבִיב-יָמַי לִנְבֹּל
וּלְהַזְקִין בְּעוֹדִי נַעַר
אָכוֹל "יָמִים" דְּמָעוֹת בָּלוֹע
עַל אֶגְרוֹף רֹאשִׁי הֵנִיחַ
בָּעוֹלָם הַזֶּה לִגְוֹעַ
וּלְצַפּוֹת לִימוֹת מָשִׁיחַ.

מַאי קָא מַשְׁמָע לָן נֵר-חֵלֶב?...
מאי קא משמע לן הגשם?
טיפותיו מה יְמַלֵלוּ?
על גבי שמשות בַּחדר
כדמעות שם יִתְגַלְגֵלוּ.
וברחוב בִּצָּה ורפש
וקרועים המגפיים
עוד מעט יבוא החורף
וסימן קפוטה אין...

מאי קא משמע לן נר-חֵלֵב?
מה לי זה הנר יביע?
מטפטף הוא נֵטֶף נֵטֶף
עוד מעט סופו יגיע...
כך בַּקְלוֹיז כַּנֵר רוטטת
נשמתי בלי גיל ונחת
עוד מעט אדעך גם אני
בפינת מזרח נידחת

מאי קא משמע לן חיי פה?
מה פירוש חיי הצער?
בַּאֲביב-יָמַי לִנְבֹּל
ולהזקין בעודי נער
אָכֹל "ימים" דמעות בָּלֹע
על אגרוף ראשי הניח
בעולם הזה לגווע
ולצפות לימות משיח.

מאי קא משמע לן נר-חלב?...
 פרטים נוספים


גרסת שפת המקור (יידיש)  

 מאי-קא משמע-לן דער רעגן?
װאָס-זשע לאָזט ער מיר צו הערן? --
זײַנע טראָפּנס אויף די שויבן
קויקלען זיך,װי טריבע טרערן.
און דער שטיװל איז צעריסן
און עס װערט אין גאַס אַ בלאָטע׃
באַלד װעט אויך דער װינטער קומען –
כ׳האָב קיין װאַרעמע קאַפּאָטע--

מאי-קא משמע-לן דאָס ליכטל?
װאָס-זשע לאָזט עס מיר צו הערן? --
ס׳קאַפּעט און עס טריפֿט איר חלבֿ
און ס׳װעט באַלד פֿון איר נישט װערן.
אַזוי צאַנק איך דאָ אין קלייזל,
װי אַ ליכטל, שװאַך און טונקל,
ביז איך װעל אַזוי מיר אויסגיין
אין דער שטיל, אין מזרח-װינקל--

מאי-קא משמע-לן דער זייגער?
װאָס-זשע לאָזט ער מיר צו הערן? --
מיט זײַן געלבן ציפּער-בלעטל,
מיט זײַן קלינגען, מיט זײַן שװערן?
ס׳איז אַן אָנגעשטעלטע כּלי,
ס׳האָט קיין לעבן, קיין געפֿילן,
קומט די שעה, דאָ מוז ער שלאָגן,
אָן זײַן רצון, אָן זײַן װילן--

מאי-קא משמע-לן מײַן לעבן?
װאָס-זשע לאָזט עס מיר צו הערן? --
פֿוילן, װעלקן אין דער יוגנט,
פֿאַר דער צײַט פֿאַרעלטערט װערן;
עסן ״טעג״ און שלינגען טרערן,
שלאָפֿן אויפֿן פֿויסט דעם האַרטן,
טויטן דאָ דעם עולם הזה
און אויף עולם הבא װאַרטן--


 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

רותי פריד 

 המבצעת שרה את הבית הראשון בלבד, כפי שלמדה אותו מפי אימה.ביצוע:

 

רבקה לבנה 
הקלטה: יעקב מזור, אוכמא שפרן
שנת הקלטה: 19.5.1992
מקור: הספרייה הלאומית
פרטים נוספים על ההקלטה ראו באתר הספרייה הלאומית. כמו כן, ניתן להאזין להקלטה המלאה. (השיר נמצא בתזמון 0:16:27).

על השיר

ביצועים נוספים:

המקור היידי נדפס לראשונה בעתון "יודישע פאלקס-צייטונג" (קרקוב), מס' 24, דצמבר 10, 1902, עמ' 6-7, תחת הכותרת "מאיקא משמע לן?", וכותרת המשנה "אין דער ישיבה" [בישיבה]. לחן השיר מדמה ניגון של לימוד גמרא בישיבה. (מתוך ארכיון הצליל בספריה הלאומית).

 ר' השיר בשפת המקור (יידישבביצוע מרדכי הרשמן

לשיר מספר תרגומים נוספים:

  • מאי קא משמע לן הגשם על מה הוא בא לי... (תרגום אילון-ברניק)
  • מאי קא משמע לן הגשם, נטפי דלף משמיים (תרגום ברזין)
  • מאי קא משמע לן הדלף, טפטופו מה... (תרגום א. גרינשפאן)
  • מאי קא משמע לן הגשם היורד בתוגת קצב (תרגום שמשון מלצר)
  • מאי קא משמע לן הגשם מה הוא בא להשמיענו (תרגום קדיש יהודה סילמן)
  • מה אומר לנו הגשם (תרגום אהוד מנור)

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים


תיווי: יואב בלינסקי על פי ספר שירים ומנגינות לבית-הספר ולעם עמוד 41. זה אחד הווריאנטים של המנגינה.
עדכון אחרון: 27.04.2022 17:48:57


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: