הננו חומה

העתקת מילות השיר

הֵי הֵי, הִנְּנוּ חוֹמָה וּבְפִינוּ אַחַת הִיא הַסִּיסְמָה: מְאוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ! מְאוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ! הי הי, הננו חומה ובפינו אחת היא הססמה: מאום לוא יפחידנו! מאום לוא יפחידנו!
מילים: עממי אנגלי
תרגום/נוסח עברי: עממי
לחן: עממי אנגלי
תרגום/נוסח עברי: 1943

הֵי הֵי, הִנְּנוּ חוֹמָה
וּבְפִינוּ אַחַת הִיא הַסִּיסְמָה:
מְאוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ!
מְאוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ!

הי הי, הננו חומה
ובפינו אחת היא הססמה:
מאום לוא יפחידנו!
מאום לוא יפחידנו!
 פרטים נוספים


מפי עזריה אלון   העתקת מילות השיר

 הֵי הוֹ הִנְּנִי הוֹלֵךְ
גֶּשֶׁם שֶׁלֶג רוּחַ סְעָרָה
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ
הי הו הנני הולך
גשם שלג רוח סערה
כלום לא יפחידנו
 פרטים נוספים


גרסת 'משפחת הפלמ"ח'   העתקת מילות השיר

 הוּ הָהּ, הִנְּנִי הוֹלֵךְ
גֶּשֶׁם, שֶׁמֶשׁ, רוּחַ סְעָרָה –
מְאוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ!
מְאוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ!

הוּ הָהּ, הִנְּנִי הוֹלֵךְ
רָעָב, עֹנִי, כֶּלֶא, מִשְׁטָרָה –
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנִי!
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנִי!

הוּ הָהּ, הִנְּנִי הוֹלֵךְ
עוֹד תִּהְיֶה אַרְצֵנוּ חָפְשִׁיָּה –
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ!
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ!
הו הה, הנני הולך
גשם, שמש, רוח סערה –
מאום לא יפחידנו!
מאום לא יפחידנו!

הו הה, הנני הולך
רעב, עוני, כלא, משטרה –
כלום לא יפחידני!
כלום לא יפחידני!

הו הה, הנני הולך
עוד תהיה ארצנו חופשייה –
כלום לא יפחידנו!
כלום לא יפחידנו!

גרסת "רונו נא: משירי התנועה"
(השומר הצעיר, תשכ"ו)

הי הו הנני הולך
קול קורא לי קום אחי ולך
מאום לא יבהילנו...

הי הו שמש מדבר
אך גופי נוקשה כפרי צבר
מאום לא יבהילנו...

הי הו לילה מסביב
כוכבים מראים לי הנתיב
מאום לא יעכבנו

הי הו הננו חומה
ובפינו אחת היא הסיסמה
מאום לא יבהילנו

הי הו הננו חומה
גשם שלג רוח סערה
מאום לא יפחידנו

נוסח "שירים לכייפת"   העתקת מילות השיר

 הֵי הֵי הִנְנִי הוֹלֵךְ
קוֹל קוֹרֵא לִי קוּם אָחִי וְלֵךְ
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנִי
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנִי

הֵי הֵי שֶׁמֶשׁ וּמִדְבָּר
כָּל גּוּפִי נֻקְשֶׁה כִּפְרִי צַבָּר
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנִי
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנִי

הֵי הֵי לַיְלָה מִסָּבִיב
כּוֹכָבִים מַרְאִים לִי הַנָּתִיב
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנִי
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנִי

הֵי הוֹ הִנְנוּ חוֹמָה
וּבְפִינוּ אַחַת הִיא הַסִּסְמָה
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הֵי הוֹ הִנְנוּ חוֹמָה
גֶּשֶׁם שֶׁלֶג רוּחַ סְעָרָה
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הי הי הנני הולך
קול קורא לי קום אחי ולך
מאום לא יבהילני
מאום לא יבהילני

הי הי שמש ומדבר
כל גופי נוקשה כפרי צבר
מאום לא יבהילני
מאום לא יבהילני

הי הי לילה מסביב
כוכבים מראים לי הנתיב
מאום לא יבהילני
מאום לא יבהילני

הי הו הננו חומה
ובפינו אחת היא הסיסמה
מאום לא יבהילנו
מאום לא יבהילנו

הי הו הננו חומה
גשם שלג רוח סערה
מאום לא יבהילנו
מאום לא יבהילנו
 פרטים נוספים


גרסת צביקה דרור   העתקת מילות השיר

 הֵי הוֹ, שֶׁמֶשׁ וּמִדְבָּר
כָּל גּוּפִי נֻקְשֶׁה כִּפְרִי צַבָּר
כְּלוּם לֹא יַפְחִידֵנוּ
כְּלוּם לֹא יַרְתִּיעֵנוּ

הי הו, שמש ומדבר
כל גופי נוקשה כפרי צבר
כלום לא יפחידנו
כלום לא ירתיענו
גרסה ארוכה מתוך "נשירה רעים"   העתקת מילות השיר

 הֵי הֵי הִנְנִי הוֹלֵךְ
קוֹל קוֹרֵא לִי: קוּם אָחִי וְלֵךְ
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הֵי הֵי לְבָבִי גּוֹעֵשׁ
הַנָּקָם מַצִּית בִּי לַהַט אֵשׁ
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הֵי הֵי הִנְנִי מוּכָן
בֵּין צוּר וּבֶקַע צַעֲדִי אֵיתָן
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

אֶל אַחַי הִנְנִי צוֹעֵד
מֵעֵבֶר יָם יַגִּיעוּ לַמּוֹעֵד
מְאוּם לֹא יַבְהֵילֵנוּ

הֵי הֵי הִנְנוּ חוֹמָה
וּבְפִינוּ אַחַת הִיא הַסִּסְמָה
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הֵי הֵי שֶׁמֶשׁ וּמִדְבָּר
אָךְ גּוּפִי נֻקְשֶׁה כִּפְרִי צַבָּר
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הֵי הֵי תֵּן יַדְךָ חָבֵר
עַל כָּל מִכְשׁוֹל יַחַד נִתְגַּבֵּר
מְאוּם לֹא יַבְהִילֵנוּ

הי הי הנני הולך
קול קורא לי: קום אחי ולך
מאום לא יבהילנו

הי הי לבבי גועש
הנקם מצית בי להט אש
מאום לא יבהילנו

הי הי הנני מוכן
בין צור ובקע צעדי איתן
מאום לא יבהילנו

אל אחי הנני צועד
מעבר ים יגיעו למועד
מאום לא יבהילנו

הי הי הננו חומה
ובפינו אחת היא הסיסמה
מאום לא יבהילנו

הי הי שמש ומדבר
אך גופי נוקשה כפרי צבר
מאום לא יבהילנו

הי הי תן ידך חבר
על כל מכשול יחד נתגבר
מאום לא יבהילנו
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (שפות שונות)   העתקת מילות השיר

 גרסת 1609

Hey ho nobody at home
meat nor dring nor money have I none
fill the pot Eadie

~~~~~~~

גרסה אנגלית מודרנית

Hey ho nobody at home
meat nor drink nor money have I none
Yet I would be very, very merry

~~~~~~~

וריאנט נוסף

Hey ho anybody home etc.

~~~~~~~

בתים נוספים מגרסת פיטר, פול ומרי

soal, a soal, a soal cake,
please good missus a soul cake.
an apple, a pear, a plum, a cherry,
any good thing to make us all merry,
one for peter, two for paul,
three for him who made us all.

god bless the master of this house,
and the mistress also
and all the little children
that round your table grow.
the cattle in your stable
and the dog by your front door
and all that dwell within your gates
we wish you ten times more.

soal...

go down into the cellar
and see what you can find
if the barrels are not empty
we hope you will be kind
we hope you will be kind
with your apple and strawber'
for we'll come no more a 'soalin'
till this time next year.

soal...

the streets are very dirty,
my shoes are very thin.
i have a little pocket to put a penny in.
if you haven't got a penny,
a ha' penny will do.
if you haven't got a ha' penny
then god bless you.

soal...

now to the lord sing praises
all you within this place,
and with true love and brotherhood
each other now embrace..
this holy tide of christmas
of beauty and of grace,
oh tidings of comfort and joy.

~~~~~~~

גרסה צרפתית

Vent frais, vent du matin,
Sous le vent
le sommeil des montagnes.
Jolie du vent qui passe--
Allons dans le grand...

גרסה גרמנית

Hejo, spann den Wagen an.
Denn der Wind treibt Regen übers Land.
Hol die goldnen Garben, hol die goldnen Garben!

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

מיכאל קוכמן 
שנת הקלטה: 10.8.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

הגרסה תואמת את הנוסח מתוך "משפחת הפלמ"ח".

הקלטות נוספות

על השיר

על המקור:
הופיע בדפוס לראשונה באוסף Pammelia בעריכת תומס רייבנסקרופט Thomas Ravenscroft בשנת 1609. ראו כאן תווים של המקור ואת סיפורו. השיר מוכר גם בצרפתית וכשיר ילדים בגרמנית.

וידיאו: ביצוע השיר בשפת המקור - כאן.


עזריה אלון:

ב-1943 ערכנו טיול לנגב לגלות את המכתשים. השתתפו במסע "פלמ"ח ב'" (חבר'ה שהכינו עצמם ליציאה לגולה בזמן מלחמת העולם) יחד עם הקומונות של המחנות העולים. כשהגענו לחברון התחיל לרדת שלג, אבל הגענו לכפר יאטה. שם שכרנו גמלים. הלכנו בשלג, שהלך וגבר, והגענו עד סוסיא. בדרך, בהלכנו בשלג, חובר השיר.

לפי כרטסת מאיר נוי, השיר העברי נדפס כבר ב3.12.1943 בכתב העת "במעלה" גליון 21 בנוסח בן 8 בתים.


נחום ונגרוב מספר (אוקטובר 2010):

בילדותי נהגה אמי עליה השלום לזרז אותנו, הילדים, לצאת מהבית לכל דבר שבקדושה, בין אם היה זה ללכת לבית הכנסת לתפילה, או ללוות אותה בדרכה לבקר אלמנות וקשישות באיזור שכונות הצפון דאז בירושלים של שנות השבעים (בעיקר באיזור שמואל הנביא). לעיתים ירד גשם (ולעיתים נדירות--אף שלג) והיא עודדה את רוחנו ואימצה את לבבותינו בשיר זה, בנוסח המכיל את המילים "גשם, שלג, רוח סערה", וליוותה זאת בסיפור אודות שרה שנירר המנוחה, יוזמת בית הספר החרדי הראשון לבנות שעל שמו נקראת רשת החינוך הגדולה דהיום, "בית יעקב".
שרה היתה בארה"ב, לצורך גיוס כספים. יום אחד ירד שם שלג, בניו יורק, אולם שרה לא נרתעה והלכה בשלג לבית אחת מידידותיה הניו-יורקיות, לצורך איסוף כספים למוסד הנ"ל שלה שהיה אז בהליכי הקמה.
שאלה אותה ידידתה: "איך את הולכת, בקור העז ובשלג? לא עדיף היה לך לחכות שמזג האוויר ישתפר?"
אז ציטטה שרה דרוש, שמן הסתם שמעה מרב כלשהו או קראה בספר תורני כלשהו:
"בְּבֵית אֱלֹהִים נְהַלֵּךְ בְּרָגֶשׁ" (תהלים נה, טו): "ברגש"--נוטריקון: "ברד", "רוח סערה", "גשם", "שלג". ואז שרה איתנו את השיר.
יהי זכר אמי, רוזה בת יצחק ואסתר עליה השלום, שהלכה לעולמה בכ"ג בחשוון, ברוך.

 


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 18.01.2024 13:27:03


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: