ותיקי "המחנות-העולים"
תפקידים באתר: מבצעים

ביוגרפיה

בהקלטות השתתפו החברים הבאים:

עזרא כדורי (2000-1912)
מנשה הראל (2014-1917)
אהוביה מלכין
(2013-1917)
חנה בריק (1997-1923)
רנה הימן
(2016-1926)
חוה בר-גיורא (2002-1929)
רמי בר-גיורא (1936)האזנה ברדיו האזינו לשירי ותיקי "המחנות-העולים" ברדיו זמרשת
שירים שביצעו
שיר 1. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 2. אהבתי את יונה (אהבתי את יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 3. אודך כי עניתני (לחן פורייס) (אודך כי עניתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 4. אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 5. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 6. אל הכפר (מן העיר, מן הכרך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 7. אל המעיין (לחן עמירן) (אל המעיין בא גדי קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 8. אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 9. אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 10. אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 11. אני קיבוץ המאוחד (אני קיבוץ המאוחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 12. ארבעה בנים (המסכת) (ארבעה בנים) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 13. ארבעה בנים (המסכת) (ארבעה בנים) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 14. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 15. ארשת שפתינו (לחן אשכנזי) (מבין ומאזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 16. אתה אחד (אתה אחד ושמך אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 17. אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 18. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 19. בא אביב (תרגום לא ידוע 1) (בא אביב, אביב הגיע, קול קוקו) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 20. בארוד בארוד (בארוד בארוד מחצבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 21. בגליל (לחן נרדי בעקבות לחן ערבי) (עלי גבעה שם בגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 22. בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 23. בסתר צל הבכאים (בסתר צל הבכאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 24. בעולם הזה (בעולם הזה שבת מנוחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 25. גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 26. הוי עד מתי (הוי עד מתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 27. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 28. הכושי שחור (הכושי שחור) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 29. הללויה (הבה נשירה שיר הללויה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 30. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 31. המנון הגימנסיה העברית בירושלים (הנה באה הגימנסיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 32. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 33. השואבות (ליל כי אצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 34. השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 35. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 36. וטהר לבנו (לחן אליעזר זושא פורטוגל) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 37. וטהר לבנו (לחן מסורתי) (וטהר לבנו לעבדך באמת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 38. זרום ירדן כחול המים (זרום ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 39. חזק לב (אם איד כמו סלע ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 40. טחני טחנה (יש שדמת זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 41. ידוע לכולם (גרסאות היתוליות ל"מחצבה") (הפועל אנחנו ידוע לכולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 42. יעלה תחנוננו (לחן אנגל) (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 43. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) ביצוע 1 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 44. יפים הלילות בכנען (לחן עממי ערבי) (מה יפים הלילות בכנען) ביצוע 2 קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 45. כי בשמחה (לחן לא ידוע 2) (כי בשמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 46. כינרת (כינרת כינרת אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 47. לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 48. לעבודה (לעבודה ציל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 49. מבינות גלי עופרת (מבינות גלי עופרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 50. מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 51. מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 52. ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 53. מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 54. מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 55. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 56. מתי יבוא המשיח (מתי יבוא המשיח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 57. ניגון 1 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 58. ניגון 2 המחנות העולים (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 59. ניגון 3 המחנות העולים (יה די בום) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 60. ניגון ביאליק ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 61. ניגון הרצפלד ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 62. ניגון ואלס (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 63. ניגון מ"הדיבוק" ( ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 64. ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 65. נער רועה (פה על שיא הגבע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 66. ספיח (לחן שרת 1) (הן לא חרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 67. על הגורן (לחן שרת) (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 68. על יד העין (על יד העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 69. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 70. עלי לארץ ישראל (עלי עלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 71. עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 72. ענן שחור (לאן תעוף לאן תדאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 73. עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 74. פרוש כנפיך ערב (פרוש כנפיך ערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 75. פרחי אביב (פרחי אביב נפתחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 76. פריילעכס דוליצקי (ללא מילים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 77. צלצלו צלצלו (צלצלו צליל צליל פעמוני העדר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 78. צלצלי שמע (צלצלי שמע צלצלי תרועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 79. קדימה הפועל (קדימה הפועל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 80. קול מהרים (אל על באייל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 81. קומה ילד נחמד (קומה ילד נחמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 82. קומו בואו נא (קומו בואו נא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 83. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 84. רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 85. רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 86. ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 87. רפה יום ויט השמש (רפה יום ויט השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 88. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 89. שיר בוקר (בוקע יום צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 90. שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 91. שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 92. שיר מחנה בן שמן (החוגים והלגיון התאחדו יחדיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
שיר 93. שם על יד האשד (שם על יד האשד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 94. שם על יד הגבעה (שם על יד הגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 95. שמש נחבא (שמש נחבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 96. שתו העדרים (מעמק לגבעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 97. תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
שיר 98. תל-חי (כחזון תוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר


נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: