בארוד בארוד

העתקת מילות השיר

בָּארוּד בָּארוּד מַחְצֵבָה עוֹבֵד הוֹלֵם כָּל אֶחָד עִם כְּלִי כָּבֵד בַּיָּד! בָּארוּד בָּארוּד מַחְצֵבָה... מַחְצֵבָה מַחְצֵבָה מַחְצֵבָה בּוּם!בארוד בארוד מחצבה עובד הולם כל אחד עם כלי כבד ביד! בארוד בארוד מחצבה... מחצבה מחצבה, מחצבה בום!
מילים: יצחק צבי גפני
לחן: עממי רוסי

בָּארוּד בָּארוּד מַחְצֵבָה
עוֹבֵד הוֹלֵם כָּל אֶחָד
עִם כְּלִי כָּבֵד בַּיָּד!
בָּארוּד בָּארוּד מַחְצֵבָה...

מַחְצֵבָה מַחְצֵבָה מַחְצֵבָה
בּוּם!
בארוד בארוד מחצבה
עובד הולם כל אחד
עם כלי כבד ביד!
בארוד בארוד מחצבה...

מחצבה מחצבה, מחצבה
בום!
 פרטים נוספים


מילים בשפת המקור (רוסית)   העתקת מילות השיר

 Во кузнице (בנפחיה)


Во ку... во кузнице,
Во ку... во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы.

Они, они куют,
Они, они куют,
Они куют принаваривают,
Молотками приколачивают.

К себе, к себе Дуню,
К себе, к себе Дуню,
К себе Дуню приговаривают,
К себе Дуню приговаривают.

"Пойдём, пойдём, Дуня,
Пойдём, пойдём, Дуня,
Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок,
Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок.

Сорвём, сорвём Дуне,
Сорвём, сорвём Дуне,
Сорвём Дуне лопушок, лопушок,
Сорвём Дуне лопушок, лопушок.

Под са... под саменький,
Под са... под саменький,
Под саменький корешок, корешок,
Под саменький корешок, корешок.

Сошьём, сошьём Дуне,
Сошьём, сошьём Дуне,
Сошьём Дуне сарафан, сарафан,
Сошьём Дуне сарафан, сарафан.

Носи, носи, Дуня,
Носи, носи, Дуня,
Носи, Дуня, не марай, не марай,
Носи, Дуня, не марай, не марай.

По пра... по праздничкам,
По пра... по праздничкам,
По праздничкам надевай, надевай,
По праздничкам надевай, надевай.

В коро... в коробочку,
В коро... в коробочку,
В коробочку покладай, покладай,
В коробочку покладай, покладай".

В коро... в коробочке,
В коро... в коробочке,
В коробочке появился таракан,
В коробочке появился таракан.

Проел, проел Дуне,
Проел, проел Дуне,
Проел Дуне сарафан, сарафан,
Проел Дуне сарафан, сарафан.

Над са... над самою,
Над са... над самою,
Над самою над бедой, над бедой,
Над самою над бедой, над бедой.


תרגום מרוסית   העתקת מילות השיר

 בַּנַּפָּחִיָּה

בַּנַּ... בַּנַּפָּחִיָּה,
בַּנַּ... בַּנַּפָּחִיָּה,
בַּנַּפָּחִיָּה נַפָּחִים צְעִירִים,
בַּנַּפָּחִיָּה נַפָּחִים צְעִירִים.

הֵם, הֵם מַכִּים בְּפַטִּישׁ,
הֵם, הֵם מַכִּים בְּפַטִּישׁ,
הֵם מַכִּים בְּפַטִּישׁ, מְחַשְּׁלִים,
עִם הַפַּטִּישִׁים הוֹלְמִים.

לְעַצְמָם, לְעַצְמָם, לְדוּנְיָה,
לְעַצְמָם, לְעַצְמָם, לְדוּנְיָה,
לְעַצְמָם, לְדוּנְיָה מְלַוִּים בְּדִבּוּר,
לְעַצְמָם, לְדוּנְיָה מְלַוִּים בְּדִבּוּר.

"בּוֹאִי נֵלֵךְ, בּוֹאִי נֵלֵךְ, דוּנְיָה,
בּוֹאִי נֵלֵךְ, בּוֹאִי נֵלֵךְ, דוּנְיָה,
בּוֹאִי נֵלֵךְ, לַחֻרְשָׁה, לַחֻרְשָׁה,
בּוֹאִי נֵלֵךְ, לַחֻרְשָׁה, לַחֻרְשָׁה.

נִתְלֹשׁ, נִתְלֹשׁ לְדוּנְיָה,
נִתְלֹשׁ, נִתְלֹשׁ לְדוּנְיָה,
נִתְלֹשׁ לְדוּנְיָה עֵשֶׂב,
נִתְלֹשׁ לְדוּנְיָה עֵשֶׂב.

עַד מַ... עַד מַמָּשׁ,
עַד מַ... עַד מַמָּשׁ,
עַד מַמָּשׁ הַשָּׁרְשׁוֹן, הַשָּׁרְשׁוֹן,
עַד מַמָּשׁ הַשָּׁרְשׁוֹן, הַשָּׁרְשׁוֹן.

נִתְפֹּר, נִתְפֹּר לְדוּנְיָה,
נִתְפֹּר, נִתְפֹּר לְדוּנְיָה,
נִתְפֹּר לְדוּנְיָה סָרָפַן, סָרָפַן,
נִתְפֹּר לְדוּנְיָה סָרָפַן, סָרָפַן.

לִבְשִׁי, לִבְשִׁי, דוּנְיָה,
לִבְשִׁי, לִבְשִׁי, דוּנְיָה,
לִבְשִׁי, דוּנְיָה, אַל תְּלַכְלְכִי, אַל תְּלַכְלְכִי,
לִבְשִׁי, דוּנְיָה, אַל תְּלַכְלְכִי, אַל תְּלַכְלְכִי.

בַּחַ... בַּחַגִּים,
בַּחַ... בַּחַגִּים,
בַּחַגִּים תִּלְבְּשִׁי, תִּלְבְּשִׁי,
בַּחַגִּים תִּלְבְּשִׁי, תִּלְבְּשִׁי.

בְּקֻפְ... בְּקֻפְסוֹנֶת,
בְּקֻפְ... בְּקֻפְסוֹנֶת,
בְּקֻפְסוֹנֶת שִׂימִי, שִׂימִי,
בְּקֻפְסוֹנֶת שִׂימִי, שִׂימִי".

בַּקֻּפְ... בַּקֻּפְסוֹנֶת,
בַּקֻּפְ... בַּקֻּפְסוֹנֶת,
בַּקֻּפְסוֹנֶת הוֹפִיעַ ג'וּק,
בַּקֻּפְסוֹנֶת הוֹפִיעַ ג'וּק.

חוֹרֵר, חוֹרֵר לְדוּנְיָה,
חוֹרֵר, חוֹרֵר לְדוּנְיָה,
חוֹרֵר לְדוּנְיָה אֶת הַסָּרָפַן, הַסָּרָפַן,
חוֹרֵר לְדוּנְיָה אֶת הַסָּרָפַן, הַסָּרָפַן.

בְּדִ... בְּדִיּוּק מַמָּשׁ מֵעַל,
בְּדִ... בְּדִיּוּק מַמָּשׁ מֵעַל,
בְּדִיּוּק מַמָּשׁ מֵעַל מְקוֹם הַצָּרוֹת,
בְּדִיּוּק מַמָּשׁ מֵעַל מְקוֹם הַצָּרוֹת.

בנפחיה

בנ... בנפחיה,
בנ... בנפחיה,
בנפחיה נפחים צעירים,
בנפחיה נפחים צעירים.

הם, הם מכים בפטיש,
הם, הם מכים בפטיש,
הם מכים בפטיש, מחשלים,
עם הפטישים הולמים.

לעצמם, לעצמם, לדוניה,
לעצמם, לעצמם, לדוניה,
לעצמם, לדוניה מלווים בדיבור,
לעצמם, לדוניה מלווים בדיבור.

"בואי נלך, בואי נלך, דוניה,
בואי נלך, בואי נלך, דוניה,
בואי נלך, לחורשה, לחורשה,
בואי נלך, לחורשה, לחורשה.

נתלוש, נתלוש לדוניה,
נתלוש, נתלוש לדוניה,
נתלוש לדוניה עשב,
נתלוש לדוניה עשב.

עד מ... עד ממש,
עד מ... עד ממש,
עד ממש השרשון, השרשון,
עד ממש השרשון, השרשון.

נתפור, נתפור לדוניה,
נתפור, נתפור לדוניה,
נתפור לדוניה סרפן, סרפן,
נתפור לדוניה סרפן, סרפן.

לבשי, לבשי, דוניה,
לבשי, לבשי, דוניה,
לבשי, דוניה, אל תלכלכי, אל תלכלכי,
לבשי, דוניה, אל תלכלכי, אל תלכלכי.

בח... בחגים,
בח... בחגים,
בחגים תלבשי, תלבשי,
בחגיים תלבשי, תלבשי.

בקופ... בקופסונת,
בקופ... בקופסונת,
בקופסונת שימי, שימי,
בקופסונת שימי, שימי".

בקופ... בקופסונת,
בקופ... בקופסונת,
בקופסונת הופיע ג'וק,
בקופסונת הופיע ג'וק.

חורר, חורר לדוניה,
חורר, חורר לדוניה,
חורר לדוניה את הסרפן, הסרפן,
חורר לדוניה את הסרפן, הסרפן.

בד... בדיוק ממש מעל,
בד... בדיוק ממש מעל,
בדיוק ממש מעל מקום הצרות,
בדיוק ממש מעל מקום הצרות
 פרטים נוספים

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

ותיקי הגבעטרון 
שנת הקלטה: 6.10.2010
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

השיר העברי נכתב למנגינת השיר העממי-רוסי Во кузнице ("בנפחיה"), אך ללא קשר למילותיו. השיר המקורי הוא שיר ילדים היתולי, ידוע מתחילת המאה ה- 20. 

בָּארוּד (ערבית) = אבק שריפה. השלב הראשון של חציבת אבן במחצבות לפני קום המדינה היה פיצוץ הסלע באמצעות חומרי נפץ. לפני הפיצוץ נהגו לצעוק "בארוד" לשם אזהרת הסובבים.

מוסיף אורי יעקובוביץ', שזיהה את המקור:

השיר המקורי בעל תוכן משעשע. בבית האחרון יש רווח במילים המשאיר מקום לדמיון של המאזין איפה, בשמלה של דוניה, עשה הג'וק את החור. השיר העברי לקח מהשיר הרוסי את מוטיב ההכאה, בשיר העברי במחצבה עם כלי כבד, במקור בנפחיה עם פטיש.

השיר היה חלק מהרפרטואר של תנועת "המחנות העולים". האזינו לביצוע של עזרא כדורי כאן (תזמון: 1:34:56).

  לביצוע בשפת המקור האזינו כאן.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

 תווי השיר הרוסיתגיות
עדכון אחרון: 02.07.2023 01:10:08


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: