העובדים החרוצים (לחן ביאל)

העתקת מילות השיר

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ גַּנָּן עוֹבֵד? - עַל הַבֶּרֶךְ הוּא כּוֹרֵעַ עֵץ בָּאָרֶץ הוּא נוֹטֵעַ - כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ! כָּכָה הוּא עוֹבֵד! מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ אִכָּר עוֹבֵד? - צַעַד-צַעַד הוּא פּוֹסֵעַ וְשָׂדֵהוּ הוּא זוֹרֵעַ - כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ! כָּכָה הוּא עוֹבֵד! מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ אוֹפֶה עוֹבֵד? - הַבָּצֵק הוּא לָשׁ, בּוֹצֵעַ חַלַּת-לֶחֶם הוּא קוֹלֵע - כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ! כָּכָה הוּא עוֹבֵד! מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ חַיָּט עוֹבֵד? - חוּט בַּמַּחַט הוּא תּוֹקֵעַ הַמְּכוֹנָה מְנַעֲנֵעַ - כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ! כָּכָה הוּא עוֹבֵד! מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ סַנְדְּלָר עוֹבֵד? - בַּמַּרְצֵעַ הוּא רוֹצֵעַ מַסְמְרִים שֶׁל עֵץ קוֹבֵעַ - כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ! כָּכָה הוּא עוֹבֵד! מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ אֵיךְ צַיָּר עוֹבֵד? - בַּשְּׁפוֹפֶרֶת הוּא נוֹגֵעַ בַּמִּכְחוֹל הוּא מְצַבֵּעַ - כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ! כָּכָה הוּא עוֹבֵד!מי יודע, מי יודע אך גנן עובד? - על הברך הוא כורע עץ בארץ הוא נוטע - ככה הוא עובד, הי-הו! ככה הוא עובד! מי יודע, מי יודע אך איכר עובד? - צעד-צעד הוא פוסע ושדהו הוא זורע - ככה הוא עובד, הי-הו! ככה הוא עובד! מי יודע, מי יודע אך אופה עובד? - הבצק הוא לש, בוצע חלת-לחם הוא קולע - ככה הוא עובד, הי-הו! ככה הוא עובד! מי יודע, מי יודע אך חיט עובד? - חוט במחט הוא תוקע המכונה מנענע - ככה הוא עובד, הי-הו! ככה הוא עובד! מי יודע, מי יודע אך סנדלר עובד? - במרצע הוא רוצע מסמרים של עץ קובע - ככה הוא עובד, הי-הו! ככה הוא עובד! מי יודע, מי יודע אך ציר עובד? - בשפופרת הוא נוגע במכחול הוא מצבע - ככה הוא עובד
מילים: ישראל דושמן
לחן: ארנה ביאל

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ גַּנָּן עוֹבֵד?
- עַל הַבֶּרֶךְ הוּא כּוֹרֵעַ
עֵץ בָּאָרֶץ הוּא נוֹטֵעַ -
כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ!
כָּכָה הוּא עוֹבֵד!

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ אִכָּר עוֹבֵד?
- צַעַד-צַעַד הוּא פּוֹסֵעַ
וְשָׂדֵהוּ הוּא זוֹרֵעַ -
כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ!
כָּכָה הוּא עוֹבֵד!

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ אוֹפֶה עוֹבֵד?
- הַבָּצֵק הוּא לָשׁ, בּוֹצֵעַ
חַלַּת-לֶחֶם הוּא קוֹלֵע -
כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ!
כָּכָה הוּא עוֹבֵד!

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ חַיָּט עוֹבֵד?
- חוּט בַּמַּחַט הוּא תּוֹקֵעַ
הַמְּכוֹנָה מְנַעֲנֵעַ -
כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ!
כָּכָה הוּא עוֹבֵד!

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ סַנְדְּלָר עוֹבֵד?
- בַּמַּרְצֵעַ הוּא רוֹצֵעַ
מַסְמְרִים שֶׁל עֵץ קוֹבֵעַ -
כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ!
כָּכָה הוּא עוֹבֵד!

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ צַיָּר עוֹבֵד?
- בַּשְּׁפוֹפֶרֶת הוּא נוֹגֵעַ
בַּמִּכְחוֹל הוּא מְצַבֵּעַ -
כָּכָה הוּא עוֹבֵד, הֵי-הוֹ!
כָּכָה הוּא עוֹבֵד!
מי יודע, מי יודע
אך גנן עובד?
- על הברך הוא כורע
עץ בארץ הוא נוטע -
ככה הוא עובד, הי-הו!
ככה הוא עובד!

מי יודע, מי יודע
אך איכר עובד?
- צעד-צעד הוא פוסע
ושדהו הוא זורע -
ככה הוא עובד, הי-הו!
ככה הוא עובד!

מי יודע, מי יודע
אך אופה עובד?
- הבצק הוא לש, בוצע
חלת-לחם הוא קולע -
ככה הוא עובד, הי-הו!
ככה הוא עובד!

מי יודע, מי יודע
אך חיט עובד?
- חוט במחט הוא תוקע
המכונה מנענע -
ככה הוא עובד, הי-הו!
ככה הוא עובד!

מי יודע, מי יודע
אך סנדלר עובד?
- במרצע הוא רוצע
מסמרים של עץ קובע -
ככה הוא עובד, הי-הו!
ככה הוא עובד!

מי יודע, מי יודע
אך ציר עובד?
- בשפופרת הוא נוגע
במכחול הוא מצבע -
ככה הוא עובד
 פרטים נוספים


נוסח "ספר לילדי הגן ולתינוקות של בית רבן"   העתקת מילות השיר

 מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ נַגָּר עוֹבֵד?
מְנַסֵּר הוּא וּבוֹקֵעַ
וּבַמַּקְצוּעָה קוֹצֵעַ
כָּכָה הוּא עוֹבֵד.

מִי יוֹדֵעַ, מִי יוֹדֵעַ
אֵיךְ נַפָּח עוֹבֵד?
מוֹט בַּרְזֶל מְפַעְפֵּעַ
עַל הַסַּדָּן הוּא מְרַקֵּעַ
כָּכָה הוּא עוֹבֵד.

בספר מופיעים כל בעלי המקצוע מהשיר המולחן, וגם:

מי יודע, מי יודע
איך נגר עובד?
מנסר הוא ובוקע
ובמקצועה קוצע
ככה הוא עובד

מי יודע, מי יודע
איך נפח עובד?
מוט ברזל מפעפע
על הסדן הוא מרקע
ככה הוא עובד
 פרטים נוספים


לפי ביצוע יפה ירקוני   העתקת מילות השיר

 [בכל הבתים: "אָהָה" במקום "הֵי הוֹ"]

הַחַיָּט:
בַּמְּכוֹנָה יְנַעֲנֵעַ

הַנַּפָּח:
עַל הַסַּדָּן הוּא מְבַקֵּעַ
[בכל הבתים: "אהה" במקום "הי הו"]

החייט:
במכונה ינענע

הנפח:
על הסדן הוא מבקעהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

ותיקות מקהלת משמרות, חגי מנדל 
גיטרה: חגי מנדל
מנדולינה: עליזה נגר
שנת הקלטה: 5.10.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת
הקלטות נוספות

על השיר

השיר נדפס (כנראה לראשונה) כחוברת נפרדת ללא תאריך, שבה כל מקצוע מקבל כותרת (והוא כביכול שיר נפרד) בשם "ספר [saper] לילדי הגן ולתינוקות של בית רבן מי יודע" (המילה "ספר" מופיעה בכתב גדול במרכז, כך שאפשר גם לקרוא "לילדי הגן ולתינוקות של בית רבן ספר מי יודע"). בשורת הקרדיטים רשום: מאת י' דושמן, הניגון - גרינשפון; צייר ש' צייטלין; הוציא ב' בר-לוי. ואולם החוברת הופיעה ללא תווים.

 ר' גם השיר:

לביצוע ציפי  שביט, דורית ראובני, דודו זכאי ואיציק בן מלך - האזינו כאן.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "זמר חן", בית הוצאה של איגוד הקומפוזיטורים בשיתוף עם המרכז לתרבות ולחינוך, 1960, עמוד 120-121

תגיות
עדכון אחרון: 26.03.2024 01:14:57


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: