דני גיבור (לחן למפל)

העתקת מילות השיר

אִמָּא אָמְרָה לִי: דָּנִי, יַלְדִּי הוּא חָכָם וְנָבוֹן. יַלְדִּי לֹא בּוֹכֶה אַף פַּעַם כְּפֶתִי קָטֹן. אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם; אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן, אַךְ לָמָּה, אִמָּא, לָמָּה זוֹלְגוֹת הַדְּמָעוֹת בְּעַצְמָן? פֶּרַח נָתַתִּי לְנוּרִית, קָטֹן וְיָפֶה וְכָחֹל. תַּפּוּחַ נָתַתִּי לְנוּרִית, נָתַתִּי הַכֹּל. נוּרִית אָכְלָה הַתַּפּוּחַ, הַפֶּרַח זָרְקָה בֶּחָצֵר וְהָלְכָה לָהּ לְשַׂחֵק עִם יֶלֶד אַחֵר. אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם; אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן, אַךְ לָמָּה, אִמָּא, לָמָּה זוֹלְגוֹת הַדְּמָעוֹת בְּעַצְמָן?אימא אמרה לי: דני, ילדי הוא חכם ונבון. ילדי לא בוכה אף פעם כפתי קטון. אינני בוכה אף פעם. אינני תינוק בכיין. אך למה, אמא, למה זולגות הדמעות בעצמן? פרח נתתי לנורית, קטון ויפה וכחול. תפוח נתתי לנורית, נתתי הכול. נורית אכלה התפוח, הפרח זרקה בחצר והלכה לשחק עם ילד אחר. אינני בוכה אף פעם, גיבור אני, לא בכיין! אך למה זה, אימא, למה בוכות הדמעות בעצמן?
מילים: מרים ילן-שטקליס
לחן: מקס למפל

אִמָּא אָמְרָה לִי: דָּנִי,
יַלְדִּי הוּא חָכָם וְנָבוֹן.
יַלְדִּי לֹא בּוֹכֶה אַף פַּעַם
כְּפֶתִי קָטֹן.

אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם;
אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן,
אַךְ לָמָּה, אִמָּא, לָמָּה
זוֹלְגוֹת הַדְּמָעוֹת בְּעַצְמָן?

פֶּרַח נָתַתִּי לְנוּרִית,
קָטֹן וְיָפֶה וְכָחֹל.
תַּפּוּחַ נָתַתִּי לְנוּרִית,
נָתַתִּי הַכֹּל.

נוּרִית אָכְלָה הַתַּפּוּחַ,
הַפֶּרַח זָרְקָה בֶּחָצֵר
וְהָלְכָה לָהּ לְשַׂחֵק
עִם יֶלֶד אַחֵר.

אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם;
אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן,
אַךְ לָמָּה, אִמָּא, לָמָּה
זוֹלְגוֹת הַדְּמָעוֹת בְּעַצְמָן?
אימא אמרה לי: דני,
ילדי הוא חכם ונבון.
ילדי לא בוכה אף פעם
כפתי קטון.

אינני בוכה אף פעם.
אינני תינוק בכיין.
אך למה, אמא, למה
זולגות הדמעות בעצמן?

פרח נתתי לנורית,
קטון ויפה וכחול.
תפוח נתתי לנורית,
נתתי הכול.

נורית אכלה התפוח,
הפרח זרקה בחצר
והלכה לשחק
עם ילד אחר.

אינני בוכה אף פעם,
גיבור אני, לא בכיין!
אך למה זה, אימא, למה
בוכות הדמעות בעצמן?
מפי חנה קיפניס   העתקת מילות השיר

 אִמָּא אָמְרָה לִי: דָּנִי
יַלְדִּי הוּא גִּבּוֹר וְנָבוֹן
יַלְדִּי לֹא יִבְכֶּה אַף פַּעַם
כְּפֶתִי קָטֹן

אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם
גִּבּוֹר אֲנִי לֹא בַּכְיָן
כִּי רַק הַדְּמָעוֹת, הַדְּמָעוֹת
הֵן נוֹזְלוֹת מֵעַצְמָן

פֶּרַח נָתַתִּי לְנוּרִית...

אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם
גִּבּוֹר אֲנִי לֹא בַּכְיָן
אַךְ לָמָּה זֶה אִמָּא לָמָּה
נוֹזְלוֹת הַדְּמָעוֹת מֵעַצְמָן?
אימא אמרה לי: דני
ילדי הוא גיבור ונבון
ילדי לא יבכה אף פעם
כפתי קטון

אינני בוכה אף פעם
גיבור אני לא בכיין
כי רק הדמעות, הדמעות
הן נוזלות מעצמן

פרח נתתי לנורית...

אינני בוכה אף פעם
גיבור אני לא בכיין
אך למה זה אימא למה
נוזלות הדמעות מעצמן?
גרסה נוספת   העתקת מילות השיר

 אִמָּא אָמְרָה לִי: דָּנִי,
יַלְדִּי הוּא גִּבּוֹר וְנָבוֹן.
יַלְדִּי לֹא יִבְכֶּה אַף פַּעַם
כְּפֶתִי קָטֹן.

אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם.
אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן.
זֶה רַק הַדְּמָעוֹת, הַדְּמָעוֹת
הֵן בּוֹכוֹת בְּעַצְמָן.

פֶּרַח נָתַתִּי לְנוּרִית,
קָטָן וְיָפֶה וְכָחֹל.
תַּפּוּחַ נָתַתִּי לְנוּרִית,
נָתַתִּי הַכֹּל.

נוּרִית אָכְלָה הַתַּפּוּחַ,
הַפֶּרַח זָרְקָה בֶּחָצֵר
וְהָלְכָה לָהּ לְשַׂחֵק
עִם יֶלֶד אַחֵר.

אֵינֶנִּי בּוֹכֶה אַף פַּעַם,
גִּבּוֹר אֲנִי, לֹא בַּכְיָן!
אַךְ לָמָּה זֶה, אִמָּא, לָמָּה
בּוֹכוֹת הַדְּמָעוֹת בְּעַצְמָן?
אימא אמרה לי: דני,
ילדי הוא גיבור ונבון.
ילדי לא יבכה אף פעם
כפתי קטון.

אינני בוכה אף פעם.
אינני תינוק בכיין.
זה רק הדמעות, הדמעות
הן בוכות בעצמן.

פרח נתתי לנורית,
קטן ויפה וכחול.
תפוח נתתי לנורית,
נתתי הכול.

נורית אכלה התפוח,
הפרח זרקה בחצר
והלכה לה לשחק
עם ילד אחר.

אינני בוכה אף פעם,
גיבור אני, לא בכיין!
אך למה זה, אימא, למה
בוכות הדמעות בעצמן?
נוסח משובש מפי ג'קי מקייטן   העתקת מילות השיר

 אִמָּא אָמְרָה לְדָנִי
יַלְדִּי הוּא חָכָם וְנָבוֹן
כִּי יַלְדִּי לֹא בּוֹכֶה אַף פַּעַם
כִּי אֵינוֹ יֶלֶד קָטֹן.

אֲנִי לֹא בּוֹכֶה אַף פַּעַם
כִּי אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן
הוֹי אִמָּא לָמָּה לָמָּה
כִּי זוֹלְגוֹת הַדְּמָעוֹת מֵעַצְמָן

פֶּרַח נָתַתִּי לְנוּרִית
כִּי אָדֹם וְצָהֹב וְיָפֶה
תַּפּוּחַ נָתַתִּי לְנוּרִית
נָתַתִּי הַכֹּל

אַךְ נוּרִית אָכְלָה אֶת הַתַּפּוּחַ
אֶת הַפֶּרַח זָרְקָה לֶחָצֵר
וְהָלְכָה לְשַׂחֵק עִם יֶלֶד
עִם יֶלֶד אַחֵר

כִּי אֲנִי לֹא בּוֹכֶה אַף פַּעַם
כִּי אֵינֶנִּי תִּינוֹק בַּכְיָן
הוֹי אִמָּא לָמָּה לָמָּה
כִּי זוֹלְגוֹת הַדְּמָעוֹת מֵעַצְמָן
אמא אמרה לדני
ילדי הוא חכם ונבון
כי ילדי לא בוכה אף פעם
כי אינו ילד קטון

אני לא בוכה אף פעם
כי אינני תינוק בכיין
הוי אמא למה למה
כי זולגות הדמעות מעצמן

פרח נתתי לנורית
כי אדום וצהוב ויפה
תפוח נתתי לנורית
נתתי הכל

אך נורית אכלה את התפוח
את הפרח זרקה לחצר
והלכה לשחק עם ילד
עם ילד אחר

כי אני לא בוכה אף פעם
כי אינני תינוק בכיין
הוי אמא למה למה
כי זולגות הדמעות מעצמןביצוע:

 

מקהלת מורן 
עיבוד: מנחם ויזנברג
נכלל בתקליטור: פתחו שער
פתחו שער
הקלטות נוספות

על השיר

ביצועים נוספים:

ר' גם השיר בלחן לברי


מרים ילן שטקליס מספרת על כתיבת השיר (באתר הספרייה הלאומית).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  


תיווי: הלל אילת
תגיות
עדכון אחרון: 18.02.2024 00:13:15


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: