יהודים רוקדים

העתקת מילות השיר

יָד עַל שֶׁכֶם שִׂימוּ אַחִים וּנְרַקֵּדָה וְשִׁיר נִפְצָחָה כָּל הָעֵדָה! זֶה בַּגָּרוֹן זֶה בָּרֶגֶל יִשְׂמַח וְיָגֵל – כָּכָה נָרֹן, כָּךְ בַּמַּעְגָּל. שְׂאוּ כַּפַּיִם לַשָּׁמַיִם, הַקַּפּוֹטָה מַטָּה אַתָּה בַּשָּׁמַיִם. שְׂאוּ כַּפַּיִם לַשָּׁמַיִם רְקֹד בָּרֶפֶשׁ וְהַנֶּפֶשׁ בַּשָּׁמַיִם – הֶאָח, הֶאָח! הִתְעוֹרְרוּ וְשׁוּרוּ הוֹ עַם אֱלוֹהַּ. לְפֹעַל יָדָיו הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ לְפֹעַל יָדָיו הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ גִּילוּ בִּרְעָדָה, גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ, גִּילוּ בִּרְעָדָה, גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ – הֶאָח!יד על שכם שימו אחים ונרקדה ושיר נפצחה כל העדה, זה בגרון זה ברגל ישמח ויגל ככה נרון כך במעגל. שאו כפים לשמים הקפוטה מטה אתה בשמים. שאו כפים לשמים רקוד ברפש והנפש בשמים האח, האח. התעוררו ושורו הו עם אלוה. לפועל ידיו התבוננו, התבוננו לפועל ידיו התבוננו, התבוננו גילו ברעדה, גילו והתרוננו, גילו ברעדה, גילו והתרוננו, האח!
מילים: יצחק קצנלסון
לחן: יעקב גלטשטיין, לא ידוע (יידי)
כתיבה: 1924

יָד עַל שֶׁכֶם שִׂימוּ אַחִים
וּנְרַקֵּדָה
וְשִׁיר נִפְצָחָה כָּל הָעֵדָה!
זֶה בַּגָּרוֹן זֶה בָּרֶגֶל
יִשְׂמַח וְיָגֵל –
כָּכָה נָרֹן, כָּךְ בַּמַּעְגָּל.

שְׂאוּ כַּפַּיִם לַשָּׁמַיִם,
הַקַּפּוֹטָה מַטָּה אַתָּה בַּשָּׁמַיִם.
שְׂאוּ כַּפַּיִם לַשָּׁמַיִם
רְקֹד בָּרֶפֶשׁ וְהַנֶּפֶשׁ בַּשָּׁמַיִם –
הֶאָח, הֶאָח!
הִתְעוֹרְרוּ וְשׁוּרוּ
הוֹ עַם אֱלוֹהַּ.

לְפֹעַל יָדָיו הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ
לְפֹעַל יָדָיו הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ
גִּילוּ בִּרְעָדָה, גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ,
גִּילוּ בִּרְעָדָה, גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ – הֶאָח!
יד על שכם שימו אחים
ונרקדה
ושיר נפצחה כל העדה,
זה בגרון זה ברגל
ישמח ויגל
ככה נרון כך במעגל.

שאו כפים לשמים
הקפוטה מטה אתה בשמים.
שאו כפים לשמים
רקוד ברפש והנפש בשמים
האח, האח.
התעוררו ושורו
הו עם אלוה.

לפועל ידיו התבוננו, התבוננו
לפועל ידיו התבוננו, התבוננו
גילו ברעדה, גילו והתרוננו,
גילו ברעדה, גילו והתרוננו, האח!
גרסת המשורר בהתאם לביצוע יעקב גורדון   העתקת מילות השיר

 יָד עַל שָׁכֶם
כָּכָה אַחִים
נְרַקֵּדָה
כָּכָה, כָּכָה
כָּל הָעֵדָה!
זֶה בַּפֶּה
וְזֶה בָּרֶגֶל
יָגֵל, נָגֵל –
כָּכָה, כָּכָה,
כָּךְ בְּמַעְגָּל.

שְׂאוּ כַּפַּיִם
לַשָּׁמַיִם,
הַקַּפּוֹטָה מַטָּה,
אַתָּה –
בַּשָּׁמַיִם.
שְׂאוּ כַּפַּיִם
לַשָּׁמַיִם!
רְקֹד בָּרֶפֶשׁ,
וְהַנֶּפֶשׁ –
בַּשָּׁמַיִם!
הוֹ!
הִתְעוֹרְרוּ וְשׁוֹרְרוּ
הוֹ, עַם אֱלֹהִים!

לְפֹעַל יָדָיו
הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ,
גִּילוּ בִּרְעָדָה,
גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ!
לְפֹעַל יָדָיו
הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ,
גִּילוּ בִּרְעָדָה,
גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ,
מְתִים!

יד על שכם,
ככה אחים
נרקדה
ככה, ככה
כל העדה!
זה בפה
וזה ברגל
יגל, נגל –
ככה, ככה,
כך במעגל.

שאו כפיים
לשמים,
הקפוטה מטה,
אתה –
בשמים!
שאו כפים
לשמים!
רקוד ברפש,
והנפש –
בשמים!
הו!
התעוררו ושוררו
הו, עם אלוהים!

לפועל ידיו
התבוננו, התבוננו,
גילו ברעדה,
גילו והתרוננו
לפועל ידיו
התבוננו, התבוננו,
גילו ברעדה,
גילו והתרוננו,
מתים!
 פרטים נוספים


גרסת מרים לויטין   העתקת מילות השיר

 כָּכָה כָּכָה
כָּכָה כָּכָה
נְרַקֵּדָה
כָּכָה כָּכָה
כָּל הָעֵדָה!
כָּכָה כָּכָה
כָּכָה כָּכָה
נְרַקֵּדָה
כָּכָה כָּכָה
כָּל הָעֵדָה!

שְׂאוּ כַּפַּיִם
לַשָּׁמַיִם
שְׂאוּ כַּפַּיִם
שְׂאוּ כַּפַּיִם
לַשָּׁמַיִם
שְׂאוּ כַּפַּיִם
לַשָּׁמַיִם
שְׂאוּ כַּפַּיִם
שְׂאוּ כַּפַּיִם
לַשָּׁמַיִם
הוֹ!
הִתְעוֹרְרוּ וְשׁוֹרְרוּ
הוֹ, עַם אֱלֹהִים!

לְפֹעַל יָדָיו
הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ
הוֹ, גִּילוּ בִּרְעָדָה
גִּילוּ וְהִתְבּוֹנְנוּ
לְפֹעַל יָדָיו
הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ
הוֹ, גִּילוּ בִּרְעָדָה
גִּילוּ וְהִתְרוֹנְנוּ,
הֶאָח!
ככה ככה
ככה ככה
נרקדה
ככה ככה
כל העדה!
ככה ככה
ככה ככה
נרקדה
ככה ככה
כל העדה!

שאו כפיים
לשמים
שאו כפיים
שאו כפיים
לשמים
שאו כפיים
לשמים
שאו כפיים
שאו כפיים
לשמים
הו!
התעוררו ושוררו
הו, עם אלוהים!

לפועל ידיו
התבוננו, התבוננו
הו, גילו ברעדה
גילו והתבוננו
לפועל ידיו
התבוננו, התבוננו
הו, גילו ברעדה
גילו והתרוננו,
האח!
 פרטים נוספים


מתוך "יש לי שיר"   העתקת מילות השיר

 [כמו גרסת המשורר הראשית
עד "והנפש - בשמיים!"]

הֶאָח!
הִתְעוֹרְרוּ וְשׁוֹרְרוּ
הוֹ, עַם אֱלֹהִים
לְפֹעַל יָדָיו
הִתְבּוֹנְנוּ, הִתְבּוֹנְנוּ
גִּילוּ בִּרְעָדָה
גִּילו וְהִתְרוֹנְנוּ
הֶאָח
[כמו גרסת המשורר הראשית
עד "והנפש - בשמיים!"]

האח!
התעוררו ושוררו
הו, עם אלוהים
לפועל ידיו
התבוננו, התבוננו
גילו ברעדה
גילו והתרוננו
האח
 פרטים נוספים

ביצוע:

 

נוח נחבוש 
פסנתר: י. ברומאן
שנת הקלטה: 1949
מקור: תקליטון לא מסחרי שהוענק ל"שירות השידור"
הקלטות נוספות

על השיר

על תקליטון ובו ביצוע נח נחבוש משנת 1949 רשום כי המוסיקה מאת י. גלטשטיין. במכתב ביידיש למוזיאון לוחמי הגיטאות, כתב נח נחבוש כי יצחק קצנלסון מסר לו את השיר ב14.5.1939 בעת פגישה בבית קצנלסון, עם עוד סופרים ואמנים. נחבוש מעיד במכתב כי קצנלסון סיפר כי חיבר את המילים בהתאמה ללחן קיים ששמע מאת יעקב גלטשטיין. מעדות זו לא עולה בוודאות שיעקב גלטשטיין עצמו הוא מלחין השיר. תודה לאליעזר ניבורסקי על ההפניה למכתב.

ביצועים נוספים:

גרסת יעקב גורדון תואמת באופן מושלם את המילים שכתב קצנלסון ושמופיעות בספר משיריו "שירים 1903 - 1938" בהוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ה [1975].


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

מילים ותווים  

מקור: "שירי עמי (Songs of my People)", Anshe Emet Synagoogue, 1938, עמוד 151-152
תמונות  

עיתון דבר, יום ששי, ה' באדר תרצ"ו, 28.2.36 גליון 3287תודה לאורי לכיש - http://urila.tripod.com

תמונות  

מילות השיר בכתב ידו של קצנלסוןתגיות
עדכון אחרון: 19.02.2024 17:43:37


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: