עמים ועדותהאזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת
 1.  אבא אגיד לך סוד (אבא אגיד לך סוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אינדיאנים (אינדיאנים רוכבים בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אנחנו התימנים (אנחנו התימנים)
 4.  בלדה כושית (שוט ונחושתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  בשכונת התימנים (בית שכנינו נער גר בו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  בת הצוענים (בת הצוענים באוזני לוחשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 8.  הבה נתלכד כולנו יהודים (הבה נתלכד כולנו יהודים)
 9.  הגנרל התימני (בשוק בצד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  היהודי הנודד (מורדף ומודח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  המנון ה"קומקום" (יהודי, ידידי)
 12.  המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  המנון הנוער היהודי (תרגום בנימין טנא) (מצעדנו רב בו צער)
 14.  הצועני נגן (הצועני שזוף העור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  הצוענים (אני שחורת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  הקוזאקים (קוזקים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור 2) (בצל חוב היער)
 18.  חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור) (בסתר היער בשביל הנסתר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  חיי הצוענים (תרגום לא ידוע) (הם אנשי הנדודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  חמישה כושים אנו (צ'ים-צ'י צ'ים-צ'י) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  יהודי קטן אני (לחן גולדפאדן) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  יהודי קטן אני (לחן וולפיאנסקי) (יהודי קטן אני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  יהודים רוקדים (יד על שכם שימו אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  יהודים רחמו רחמו (יהודים רחמו רחמו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 25.  יום שבת (יום שבת הוא ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  כורדי כורדי (כורדי כורדי) תווים בדף השיר
 27.  כושי כושי (כושי, כושי, כושי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  כושי כושי כושי נא (כושי כושי כושי נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  כך הם הקוזאקים (מה לעשות מה לעשות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 31.  לקרב לקרב (לקרב לקרב בעד ארץ הסובייטים)
 32.  מה הוא משוש חיי הצועני (מה הוא משוש חיי הצועני בחלד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 3) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 36.  מנוחה ושמחה (לחן חסידי 4) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע 1) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  מנוחה ושמחה (לחן עלי הלפרין) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  מנוחה ושמחה (לחן עממי אשכנזי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  מסידני לכרם התימנים (כבר קניתי עציצים)
 41.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 42.  מעוז צור (לחן אליהו כוכבי) (מעוז צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  מעוז צור (לחן בן ישראל) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 45.  מרד כושים (מרד כושים יש בקובה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 47.  עשרה כושים (עשרה כושים ליער יצאו) תווים בדף השיר
 48.  עשרה כושים קטנים (תרגום בנימין אביגל, לחן גרמני) (יצאו כושים לטיול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  עשרה כושים קטנים (תרגום רות גרבר, לחן יצחק לוי) (עשרת בני כושים קטנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  צוענים (ראשי סחרחר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  צוענים בני דרור הננו (לחן 1) (צוענים בני דרור הננו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  צ'יק צ'יק בום בום (בריטניה משחקת בשפע כישרון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 53.  שיר הבריגדה (בחורים יהודים)
 54.  שיר הבריגדה היהודית (כוח, כוח, אנו כוח)
 55.  שיר הגדוד (גדוד חיילים יהודים כאן צועד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  שיר הנוער הווייטנאמי (מהרים ויערות נגרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  שיר הסינים (ארצנו ארץ סין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 59.  שיר התימניות (אש בוערת בעיניי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  שיר כושי (אל ארץ ערבה מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  שיר סובייטי (לא סיעות בני עורב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  שיר ערש יהודי (לחן לא ידוע) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  שלום עליכם יהודי (שלום עליכם יהודי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  שלושה גרמנים (שלושה גרמנים ואס ואס ואס) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  שמע נא יהודי זקן (שמע נא יהודי זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  תימנים צדיקים (הוא יבוא אלינו דוגרי לכרם התימנים) קובץ להאזנה - בדף השיר

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: