חיי הצוענים (תרגום אפרים דרור)

העתקת מילות השיר

בְּסֵתֶר הַיַּעַר בַּשְּׁבִיל הַנִּסְתָּר נִשְׁמַע פֶּתַע לַחַשׁ וְרֶטֶט מוּזָר תּוֹהָה הַשַּׁלְהֶבֶת בְּצֵל הַשִּׂיחִים תּוֹהָה וְרוֹקֶמֶת שְׁלַל צְבָעִים זוֹ כַּת צוֹעֲנִים בְּרוּכֵי הַמַּזָּל עֵינָם אֵשׁ לוֹהֵט, שְׂעָרָם מְסֻלְסָל בְּעֵמֶק הַנִּילוּס יָנְקוּ חֲלָבָם וְשֶׁמֶשׁ הִיסְפַּנְיָה הִשְׁחִירָה גּוּפָם סְבִיב הַשַּׁלְהֶבֶת תּוֹךְ יֶרֶק מוּאָר חוֹגְגִים וְשָׁרִים שָׁם פִּרְאֵי הַמִּדְבָּר. קוֹרְאוֹת הַנָּשִׁים מְדוּרָה לְהַדְלִיק מוֹזְגוֹת יֵין שָׂרָף בְּגָבִיעַ עַתִּיק וְזֶמֶר וָשִׁיר נִשְׁמָע בָּרָמָה פּוֹרֵחַ הַגַּן וּמְחַיֶּה נְשָׁמָה מִלּוֹת הַקְּסָמִים לִשְׁעַת סַכָּנָה לוֹחֶשֶׁת בְּסוֹד הַמְּכַנֶּה הַזְּקֵנָה יוֹצְאוֹת בַּמָּחוֹל עֲלָמוֹת שְׁחַרְחָרוֹת וְאֵשׁ אֲבוּקָה מַדְלִיקָה רֹב אוֹרוֹת נוֹגֶנֶת גִּיטָרָה הַנֵּבֶל מַנְעִים לוֹהֵט, מִתְלַקֵּחַ מְחוֹל הַפְּלָאִים אַךְ עֵת יִשְׁכְּבוּ עַל עַרְשָׂם הַפְּרָאִים הַיַּעַר שִׁיר עֶרֶשׂ לָהֶם אָז יַנְעִים בְּאֶרֶץ נֵכָר תּוֹךְ שֵׁנָה מְתוּקָה יִרְאוּ בַּחֲלוֹם אֶת אַרְצָם הָרְחוֹקָה.בסתר היער בשביל הנסתר נשמע פתע לחש ורטט מוזר תוהה השלהבת בצל השיחים תוהה ורוקמת שלל צבעים זו כת צוענים ברוכי המזל עינם אש לוהט שערם מסולסל בעמק הנילוס ינקו חלבם, ושמש היספניה השחירה גופם סביב השלהבת תוך ירק מואר חוגגים ושרים שם פראי המדבר. קוראות הנשים מדורה להדליק מוזגות יין שרף בגביע עתיק וזמר ושיר נשמע ברמה פורח הגן ומחייה נשמה מילות הקסמים לשעת סכנה לוחשת בסוד המכנה הזקנה יוצאות במחול עלמות שחרחרות ואש אבוקה מדליקה רוב אורות נוגנת גיטרה הנבל מנעים לוהט מתלקח מחול הפלאים אך עת ישכבו על ערשם הפראים היער שיר ערש להם אז ינעים בארץ ניכר תוך שינה מתוקה יראו בחלום את ארצם הרחוקה.
מילים: עמנואל גייבל
תרגום/נוסח עברי: אפרים דרור (טרוכה)
לחן: רוברט שומאן

בְּסֵתֶר הַיַּעַר בַּשְּׁבִיל הַנִּסְתָּר
נִשְׁמַע פֶּתַע לַחַשׁ וְרֶטֶט מוּזָר
תּוֹהָה הַשַּׁלְהֶבֶת בְּצֵל הַשִּׂיחִים
תּוֹהָה וְרוֹקֶמֶת שְׁלַל צְבָעִים

זוֹ כַּת צוֹעֲנִים בְּרוּכֵי הַמַּזָּל
עֵינָם אֵשׁ לוֹהֵט, שְׂעָרָם מְסֻלְסָל
בְּעֵמֶק הַנִּילוּס יָנְקוּ חֲלָבָם
וְשֶׁמֶשׁ הִיסְפַּנְיָה הִשְׁחִירָה גּוּפָם

סְבִיב הַשַּׁלְהֶבֶת
תּוֹךְ יֶרֶק מוּאָר
חוֹגְגִים וְשָׁרִים שָׁם
פִּרְאֵי הַמִּדְבָּר.

קוֹרְאוֹת הַנָּשִׁים מְדוּרָה לְהַדְלִיק
מוֹזְגוֹת יֵין שָׂרָף בְּגָבִיעַ עַתִּיק
וְזֶמֶר וָשִׁיר נִשְׁמָע בָּרָמָה
פּוֹרֵחַ הַגַּן וּמְחַיֶּה נְשָׁמָה
מִלּוֹת הַקְּסָמִים לִשְׁעַת סַכָּנָה
לוֹחֶשֶׁת בְּסוֹד הַמְּכַנֶּה הַזְּקֵנָה

יוֹצְאוֹת בַּמָּחוֹל עֲלָמוֹת שְׁחַרְחָרוֹת
וְאֵשׁ אֲבוּקָה מַדְלִיקָה רֹב אוֹרוֹת
נוֹגֶנֶת גִּיטָרָה הַנֵּבֶל מַנְעִים
לוֹהֵט, מִתְלַקֵּחַ מְחוֹל הַפְּלָאִים

אַךְ עֵת יִשְׁכְּבוּ עַל עַרְשָׂם הַפְּרָאִים
הַיַּעַר שִׁיר עֶרֶשׂ לָהֶם אָז יַנְעִים
בְּאֶרֶץ נֵכָר תּוֹךְ שֵׁנָה מְתוּקָה
יִרְאוּ בַּחֲלוֹם אֶת אַרְצָם הָרְחוֹקָה.
בסתר היער בשביל הנסתר
נשמע פתע לחש ורטט מוזר
תוהה השלהבת בצל השיחים
תוהה ורוקמת שלל צבעים

זו כת צוענים ברוכי המזל
עינם אש לוהט שערם מסולסל
בעמק הנילוס ינקו חלבם,
ושמש היספניה השחירה גופם

סביב השלהבת
תוך ירק מואר
חוגגים ושרים שם
פראי המדבר.

קוראות הנשים מדורה להדליק
מוזגות יין שרף בגביע עתיק
וזמר ושיר נשמע ברמה
פורח הגן ומחייה נשמה
מילות הקסמים לשעת סכנה
לוחשת בסוד המכנה הזקנה

יוצאות במחול עלמות שחרחרות
ואש אבוקה מדליקה רוב אורות
נוגנת גיטרה הנבל מנעים
לוהט מתלקח מחול הפלאים

אך עת ישכבו על ערשם הפראים
היער שיר ערש להם אז ינעים
בארץ ניכר תוך שינה מתוקה
יראו בחלום את ארצם הרחוקה.
 פרטים נוספים


הנוסח הרשמי הכתוב   העתקת מילות השיר

 בְּסֵתֶר הַיַּעַר בַּשְּׁבִיל הַנִּסְתָּר
נִשְׁמַע פֶּתַע לַחַשׁ וְרֶטֶן מוּזָר
תּוֹהָה הַשַּׁלְהֶבֶת בְּצֵל הסלעים
תּוֹהָה וְרוֹקֶמֶת שְׁלַל צְבָעִים

זוֹ כַּת צוֹעֲנִים בְּרוּכֵי הַמַּזָּל
עֵינָם אֵשׁ לוֹהֵטת, שְׂעָרָם מְסֻלְסָל
בארץ הַנִּילוּס יָנְקוּ חֲלָבָם
וְשֶׁמֶשׁ הִיסְפַּנְיָה הִשְׁחִירָה גּוּפָם

סְבִיב הַשַּׁלְהֶבֶת תּוֹךְ יֶרֶק מוּאָר
שוכבים ונחים שָׁם פִּרְאֵי הַמִּדְבָּר.
כורעות הַנָּשִׁים מְדוּרָה לְהַדְלִיק
מוֹזְגוֹת יֵין שָׂרָף לגָבִיעַ עַתִּיק

וְזֶמֶר וָשִׁיר נִשְׁמָע בָּרָמָה
פּוֹרֵחַ הַגַּן וּמְחַיֶּה נְשָׁמָה
מִלּוֹת הַקְּסָמִים לִשְׁעַת סַכָּנָה
מוסרת בְּסוֹד למחנה הַזְּקֵנָה

יוֹצְאוֹת בַּמָּחוֹל עֲלָמוֹת שְׁחַרְחָרוֹת
וְאֵשׁ אֲבוּקָה מתיזה רֹב אוֹרוֹת
מוסרת גִּיטָרָה הַנֵּבֶל מקסים
לוֹהֵט, מִתְלַקֵּחַ מְחוֹל הַפְּראִים

ועֵת יִשְׁכְּבוּ עַל עַרְשָׂם הַפְּרָאִים
הַיַּעַר שִׁיר עֶרֶשׂ לָהֶם אָז יַנְעִים
בְּאֶרֶץ נֵכָר תּוֹךְ שֵׁנָה מְתוּקָה
יִרְאוּ בַּחֲלוֹם אֶת אַרְצָם הָרְחוֹקָה

אולם עת השחר יזרח ויהל
פתאום ייכבה חלומו של הליל
יקום משינה המחנה המגוון
ימשיך את דרכו, מי יודע לאן?
בסתר היער בשביל הנסתר
נשמע פתע לחש ורטן מוזר
תוהה השלהבת בצל הסלעים
תוהה ורוקמת שלל צבעים

זו כת צוענים ברוכי המזל
עינם אש לוהטת, שערם מסולסל
בארץ הנילוס ינקו חלבם
ושמש הספניה השחירה גופם

סביב השלהבת תוך ירק מואר
שוכבים ונחים שם פראי המדבר.
כורעות הנשים מדורה להדליק
מוזגות יין שרף לגביע עתיק

וזמר ושיר נשמע ברמה
פורח הגן ומחיה נשמה
מלות הקסמים לשעת סכנה
מוסרת בסוד למחנה הזקנה

יוצאות במחול עלמות שחרחרות
ואש אבוקה מתיזה רוב אורות
מושכת גיטרה הנבל מקסים
לוהט, מתלקח מחול הפראים

ועת ישכבו על ערשם הפראים
היער שיר ערש להם אז ינעים
בארץ ניכר תוך שנה מתוקה
יראו בחלום את ארצם הרחוקה

אולם עת השחר יזרח ויהל
פתאום ייכבה חלומו של הליל
יקום משינה המחנה המגוון
ימשיך את דרכו, מי יודע לאן?
מילים בשפת המקור (גרמנית)   העתקת מילות השיר

 Zigeunerleben

Im Schatten des Waldes, im Buchengezweig
da regt's sich und raschelt und flüstert zugleich.
Es flackern die Flammen, es gaukelt der Schein
um bunte Gestalten, um Laub und Gestein.

Das ist der Zigeuner bewegte Schar
mit blitzendem Aug' und wallendem Haar,
gesäugt an des Niles geheiligter Flut,
gebräunt von Hispaniens südlicher Glut.

Um's lodernde Feuer in schwellendem Grün
da lagern die Männer verwildert und kühn,
da kauern die Weiber und rüsten das Mahl
und füllen geschäftig den alten Pokal.

Und Sagen und Lieder ertönen im Rund,
wie Spaniens Gärten so blühend und bunt,
und magische Sprüche für Not und Gefahr
verkündet die Alte der horchenden Schar.

Schwarzäugige Mädchen beginnen den Tanz,
da sprühen die Fackeln in rötlichem Glanz,
es lockt die Gitarre, die Cymbel klingt,
wie wild und wilder der Reigen sich schwingt.

Dann ruh'n sie ermüdet vom nächtlichen Reih'n;
es rauschen die Buchen in Schlummer sie ein.
Und die aus der glücklichen Heimat verbannt,
sie schauen im Träume das glückliche Land.

Doch wie nun im Osten der Morgen erwacht,
verlöschen die schönen Gebilde der Nacht;
es scharret das Maultier bei Tagesbeginn,
fort zieh'n die Gestalten, wer sagt dir, wohin?

הקלטת זמרדע
ביצוע:

 

גאולה לפיד 
שנת הקלטה: 4.8.2012
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

על השיר

המקור: שיר למקהלה מעורבת ופסנתר (עם תוף מרים ומשולש אופציונאליים), אופוס 29 מס' 3 מאת שומאן. הנוסח העברי (למקהלה בלבד ללא הליווי) נדפס בפרסום נפרד בהוצאת המרכז לתרבות בשנת תש"י (1950).

ראו תווים של המקור (השיר מתחיל בעמ' 9) והאזינו לביצוע היצירה המקורית בארבעה קולות. ראו גם את "חיי צוענים" בתרגום נוסף מאת אותו המתרגם (אפרים דרור) וכן בתרגום שלישי (הנמצא בידינו באופן חלקי בלבד).


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.

תווים  

תווים של המקור מאת שומאן

תגיות
עדכון אחרון: 14.12.2022 14:02:27


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: