מפאת ירדן מהר גלעד

העתקת מילות השיר

מִפְּאַת יַרְדֵּן, מֵהַר גִּלְעָד עוֹלִים, בָּאִים אַנְשֵׁי מַעֲמָד יַחְדָּיו זְקֵנִים עִם בַּחוּרִים נוֹשְׂאִים בַּטֶּנֶא בִּכּוּרִים בָּרֹאשׁ צוֹעֵד הַפָּר הָעַז קַרְנָיו צֻפּוּ זָהָב וָפָז עֵינָיו שְׁלֵווֹת, יוֹם חַג חַג לוֹ בַּחֲשִׁיבוּת יָרִים רַגְלוֹ וְהָלְאָה יַךְ-יַכֶּה חָלִיל לְהַר הַבַּיִת עוֹלִים בְּגִיל וְהַלְּוִיִּים נוֹגְנִים שָׁרִים שָׁלוֹם אַחִים, יַלְדֵי הָרִיםמפאת ירדן מהר גלעד עולים באים אנשי מעמד יחדיו זקנים עם בחורים נושאים בטנא ביכורים בראש צועד הפר העז קרניו צופו זהב ופז עיניו שלוות יום חג חג לו בחשיבות ירים רגלו והלאה יך יכה חליל להר הבית עולים בגיל והלויים נוגנים שרים שלום אחים ילדי הרים
מילים: לוין קיפניס
לחן: עממי

מִפְּאַת יַרְדֵּן, מֵהַר גִּלְעָד
עוֹלִים, בָּאִים אַנְשֵׁי מַעֲמָד
יַחְדָּיו זְקֵנִים עִם בַּחוּרִים
נוֹשְׂאִים בַּטֶּנֶא בִּכּוּרִים

בָּרֹאשׁ צוֹעֵד הַפָּר הָעַז
קַרְנָיו צֻפּוּ זָהָב וָפָז
עֵינָיו שְׁלֵווֹת, יוֹם חַג חַג לוֹ
בַּחֲשִׁיבוּת יָרִים רַגְלוֹ

וְהָלְאָה יַךְ-יַכֶּה חָלִיל
לְהַר הַבַּיִת עוֹלִים בְּגִיל
וְהַלְּוִיִּים נוֹגְנִים שָׁרִים
שָׁלוֹם אַחִים, יַלְדֵי הָרִים
מפאת ירדן מהר גלעד
עולים באים אנשי מעמד
יחדיו זקנים עם בחורים
נושאים בטנא ביכורים

בראש צועד הפר העז
קרניו צופו זהב ופז
עיניו שלוות יום חג חג לו
בחשיבות ירים רגלו

והלאה יך יכה חליל
להר הבית עולים בגיל
והלויים נוגנים שרים
שלום אחים ילדי הרים
מתוך "מחרוזת"   העתקת מילות השיר

 מִפְּאַת יַרְדֵּן, מֵהַר גִּלְעָד
גּוֹלְשִׁים, בָּאִים אַנְשֵׁי מַעֲמָד
יַחְדָּיו זְקֵנִים עִם בַּחוּרִים
נוֹשְׂאִים בַּקֶּלֶת בִּכּוּרִים

בָּרֹאשׁ יִפְסַע הַפָּר הָעַז
קַרְנָיו צֻפּוּ כּוֹתֶרֶת פָּז
עֲטוּר יוֹנִים וְגוֹזָלוֹת
כְּכֶסֶף חַי בְּסַלְסִלּוֹת.

מֵרֹאשׁ צוּרִים מַכֶּה חָלִיל
לֹא צָר הַשְּׁבִיל לִבְנֵי גָּלִיל
הַיְמֵן הַשְׂמֵאל וְהִתְפַּתֵּל –
יָפֶה הַנּוֹף בְּיִשְׂרָאֵל!

פִּתְאֹם תִּגַּל חוֹמַת הָעִיר
לְהַר הַבַּיִת עוֹלִים בְּשִׁיר
עוֹנִים לְוִיִּים בִּכְלֵי זְמָרִים:
שָׁלוֹם אַחִים, יַלְדֵי הָרִים!
מפאת ירדן מהר גלעד
גולשים באים אנשי מעמד
יחדיו זקנים עם בחורים
נושאים בקלת ביכורים

בראש יפסע הפר העז
קרניו צופו כותרת פז
עטור יונים וגוזלות
ככסף חי בסלסלות

מראש צורים מכה חליל
לא צר השביל לבני גליל
היימן השמאל והתפתל
יפה הנוף בישראל

פתאום תגל חומת העיר
להר הבית עולים בשיר
עונים לויים בכלי זמרים
שלום אחים ילדי הרים
 פרטים נוספים


מתוך "שירים לבית הספר" תרפ"א   העתקת מילות השיר

 מִפְּאַת יַרְדֵּן, מֵהַר גִּלְעָד
גּוֹלְשִׁים, בָּאִים אַנְשֵׁי מַעֲמָד
יַחְדָיו זְקֵנִים עִם בַּחוּרִים
נוֹשְׂאִים בַּקֶּלֶת בִּכּוּרִים

בָּרֹאשׁ יִצְעַד הַפָּר הָעַז
קָרְנָיו צֻפּוּ זָהָב וּפָז
הַבִּיטוּ נָא יוֹם טוֹב חַג לוֹ
בִּגְאוֹן שַׁלְוָה יָרִים רַגְלוֹ

בְּעֹז בְּגִיל מַכֶּה חָלִיל
אַחֲרָיו חַד חַד יֵלְכוּ בַּשְּׁבִיל
סָבוֹב בִּנְחַשׁ הַמִּשְׁעוֹלִים
הַיְמֵן הַשְׂמֵאל יוֹרְדִים עוֹלִים

פִּתְאֹם תִּגַּל חוֹמַת הָעִיר
הֶאָח! כָּל פֶּה יִפְצַח בְּשִׁיר
יוֹצְאִים פָּחוֹת וְנִזְכָּרִים
שָׁלוֹם אַחִים יַלְדֵי הָרִים

וְהָלְאָה הָלְאָה יַךְ חָלִיל
לְהַר הַבַּיִת יֵלְכוּ בְּגִיל
וְהַלְּוִיִּים נוֹגְנִים שָׁרִים
שָׁלוֹם אַחִים יַלְדֵי הָרִים

מפאת ירדן, מהר גלעד
גולשים, באים אנשי מעמד
יחדיו זקנים עים בחורים
נושאים בקלת ביכורים

בראש יצעד הפר העז
קרניו צופו זהב ופז
הביטו נא יום טוב חג לו
בגאון שלווה ירים רגלו

בעוז בגיל מכה חליל
אחריו חד חד ילכו בשביל
סבוב בנחש המשעולים
הימין השמאל יורדים עולים

פתאום תגל חומת העיר
האח! כל פה יפצח בשיר
יוצאים פחות ונזכרים
שלום אחים ילדי הרים

והלאה הלאה יך חליל
להר הבית ילכו בגיל
והלוויים נוגנים שרים
שלום אחים ילדי הרים
 פרטים נוספים


מפנקסו של תלמיד הגימנסיה בשנות העשרים   העתקת מילות השיר

 [בית א כמו ב"מחרוזת"]

בָּרֹאשׁ יֵלֵךְ הַפַּר הָעַז
קָרְנָיו צֻפּוּ זָהָב וּפָז
עֵינָיו שַׁלְוַת יוֹם-טוֹב חַג לוֹ
בַּחֲשִׁיבוּת יָרִים רַגְלוֹ

קָדִימָה עֹז מַכֶּה חָלִיל
אַחֲרֵי חַד-חַד יֵלְכוּ בַּשְּׁבִיל
סָבִיב בִּנְחַשׁ הַמִּשְׁעוֹלִים
הַיְמֵין הַשְׂמֵאל יוֹרְדִים עוֹלִים

וְהָלְאָה יַךְ יַכֶּה חָלִיל
לְהַר הַבַּיִת יֵלְכוּ בְּגִיל
וַהֲלוּמִים נוֹגְנִים שָׁרִים
שָׁלוֹם אַחִים יַלְדֵי הָרִים

פִּתְאֹם תִּגַּל חוֹמַת הָעִיר
הֶאָח! כָּל פֶּה יִפְצַח בְּשִׁיר
יֵצְאוּ פָּחוֹת וְגִזְבָּרִים
שָׁלוֹם לָכֶם יַלְדֵי הָרִים

[בית א כמו ב"מחרוזת"]

בראש ילך הפר העז
קרניו צופו זהב ופז
עיניו שלוות יום-טוב חג לו
בחשיבות ירים רגלו

קדימה עז מכה חליל
אחרי חד-חד ילכו בשביל
סביב בנחש המשעולים
הימין השמאל יורדים עולים

והלאה יך יכה חליל
להר הבית ילכו בגיל
והלומים נוגנים שרים
שלום אחים ילדי הרים

פתאום תגל חומת העיר
האחו כל פה יפלח בשיר
יצאו פחות וגזברים
שלום לכם ילדי הריםהקלטת זמרדע
ביצוע:

 

עזריה אלון 
שנת הקלטה: 12.5.2011
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

על השיר

זהו הטקסט הראשון שכתב קיפניס למנגינת "סביבון סוב סוב". ראו דברי קיפניס שם.

השיר נדפס בשירון "הבה נשירה" (לייפציג 1935) בשם "ביכורים".

לשיר מנגינה נוספת מאת פאול בן-חיים.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת contact@zemereshet.co.il.
תגיות
עדכון אחרון: 26.03.2024 01:59:57


© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם

נהנית מזמרשת?
אתר זמרשת מתקיים בזכות תרומות.
עזרו לנו להמשיך במפעל!
לתרומה קבועה או חד פעמית: